Bimbisara

Bimbisara (regering 544-491 v.Chr.) was een koning van Magadha die behoorde tot de Haryanaka dynastie. Er zijn verhalen over hem in de boeddhistische soetra's en Jataka's, omdat hij in de tijd van Gautama de Boeddha leefde en zelf een voornaam lekenleerling van de Boeddha was. Volgens de geschriften van het Pali-canon was koning Bimbisara een Sotapanna, een heilige van de laagste graad.

Categorie indeling
Home - Boeddhisme - Personen uit de Pali-canon
Personen uit de pali canon
Alara Kalama
Ambapali
Ananda
Angulimala
Anuruddha
Assaji
Bimbisara
Devadatta
Khema
Maha Moggallana
Maha Kassapa
Pajapati Gotami
Pasenadi
Purna
Rahula
Subhuti
Sariputta
Uppalavanna
Upali
Yasodhara
Dhamma wiel

Hij was een van de meest gerespecteerde en machtige koningen van zijn tijd en speelde een cruciale rol in het vormgeven van de politieke en culturele geschiedenis van het Indiase subcontinent.

Koning

Bimbisara werd geboren als de zoon van koning Bhattiya en koningin Chellana in het koninkrijk Magadha, dat zich in het hedendaagse Bihar, India bevond. Vanaf een jonge leeftijd werd hij omringd door politieke intriges en machtsstrijd, aangezien Magadha een centrum was van politieke en militaire activiteiten in die tijd.

Ondanks de uitdagende omstandigheden waarin hij opgroeide, toonde Bimbisara al vroeg tekenen van leiderschap en diplomatie. Hij werd bekend om zijn wijsheid, tact en strategisch inzicht. Toen hij eenmaal de troon besteeg na de dood van zijn vader, begon hij zijn koninkrijk te consolideren en uit te breiden.

Bimbisara was een visionaire leider en een fervent voorstander van boeddhistische en jaïnistische filosofieën. Hij was vooral geïntrigeerd door de leer van Gautama Boeddha, die in die tijd in het nabijgelegen gebied van Magadha predikte. Bimbisara stond bekend om zijn royale steun aan de Boeddhistische Sangha en hij werd een toegewijd volgeling van Boeddha. Er wordt gezegd dat hij vaak persoonlijk met Boeddha over filosofische en spirituele onderwerpen sprak.

Onder het bewind van Bimbisara bereikte het koninkrijk Magadha een periode van welvaart en stabiliteit. Hij bevorderde handel en cultuur, waardoor Magadha een belangrijk centrum werd voor handelsroutes en intellectuele uitwisselingen. Bimbisara had ook diplomatieke banden met naburige koninkrijken en stelde een beleid van vrede en samenwerking in, wat de regionale stabiliteit versterkte.

Koning Bimbisara veroverde Anga en gaf het aan prins Ajatasattu van Champa, die in sommige versies van de traditie wordt aangemerkt als Bimbisara's zoon. Koning Bimbisara versterkte zijn positie door middel van diverse huwelijken. Zijn eerste vrouw was Kosaladevi, de zuster van koning Pasenadi van Kosala, die hem het dorpje Kashi bracht als bruidsschat. Dit huwelijk beëindigde ook de vijandelijkheden met het koninkrijk Kosala en gaf hem vrij spel met de andere staten.

Gevangenschap

Ondanks zijn succesvolle heerschappij, werd Bimbisara aan het einde van zijn leven geconfronteerd met een tragisch lot. Zijn zoon Ajatashatru, die uiteindelijk zijn opvolger zou worden, pleegde in 492 v. Chr.een staatsgreep en zette zijn vader gevangen en liet hem aan honger overlijden. Het is onduidelijk waarom Ajatashatru deze actie ondernam, maar het wordt aangenomen dat het voortkwam uit politieke rivaliteit en ambitie.

Toen Bimbisara stierf, stierf zijn vrouw Kosaladevi van verdriet. De bevriende Koning Pasenadi heroverde vervolgens het dorpje Kashi, daar hij vond dat iemand die zijn vader vermoord geen recht heeft op de erfenis.

Ondanks zijn gevangenschap bleef Bimbisara een verlichte en vergevingsgezinde ziel. Hij gaf de voorkeur aan geen geweld te gebruiken tegen zijn zoon en bad voor zijn welzijn. Helaas eindigde zijn leven in gevangenschap, en zijn precieze lot blijft in nevelen gehuld.

Bimbisara's nalatenschap is er een van grootsheid en humaniteit. Zijn bijdrage aan de bevordering van vrede, cultuur en religieuze tolerantie in het oude India is van onschatbare waarde. Zijn steun aan het boeddhisme speelde een belangrijke rol bij het bevorderen van de leer van Boeddha in het hele subcontinent. Als een van de meest opmerkelijke koningen van Magadha wordt Bimbisara herinnerd als een wijze en gerespecteerde heerser die een blijvende impact heeft gehad op de geschiedenis van India.

Luisterboek (Podcast)

Afbeeldingen

  •  
    Koning Bimisara ontmoet Gautama de Boeddha
  •  
    het Bamboeklooster in Rajgir, een kado van koning Bimbisara aan de sangha
  •  
    Fundamenten van de gevangenis waarin de zoon van Bimbasara zijn vader gevangen hield, nabij Rajgir