Boeddhaschap

Categorie indeling
Home
Boeddhisme
Goden binnen het Boeddhisme
Goden binnen het Boeddhisme
Adi Boeddha
Algemene info
Boeddhistische kosmologie
Boeddhistische mythologie
Historische Gautama de Boeddha
De mythologische Boeddha's en Goden
Adi-Boeddha
Alle Boeddha's beschreven
Tara's
De Bodhisattva's
De 4 hemelde koningen
De Woeste Goden
Wiki-goden.jpg

In het boeddhisme is Boeddha een titel voor degenen die ontwaakt zijn en nirvana hebben bereikt én dit bereikt hebben middels eigen inspanningen en inzicht. Dit in tegenstelling tot een Arhat wat ook een verlicht persoon is, maar dit heeft bereikt middels de filosofie aangedragen en onderwezen door een Boeddha. Een Boeddha heeft dus helemaal zelf ontdekt en moeten uitvinden. De titel 'Boeddha' wordt het meest gebruikt voor Gautama de Boeddha, de grondlegger van het boeddhisme, die vaak eenvoudigweg "de Boeddha" wordt genoemd. Boeddhaschap is de toestand en rang van een boeddha. Deze hoogste spirituele staat van zijn wordt ook wel sammā-sambodhi genoemd.

De titel 'Boeddha' wordt ook gebruikt voor andere wezens die verlichting hebben bereikt, zoals de andere menselijke boeddha's die vóór Gautama de verlichting bereikten, de vijf hemelse boeddha's die voornamelijk in Mahayana boeddhisme en Tibetaans boeddhisme worden aanbeden, en de bodhisattva genaamd Maitreya, de toekomstige Boeddha.

Boeddhaschap

Het Boeddhaschap wordt bereikt door het volgen van het 8-voudige pad en het inzien van de 4 edele waarheden. Het begint met inzicht in de drie karakteristieken van het leven:

 • dukkha (lijden, onvolmaaktheid)
 • anatta (het ontbreken van een onveranderlijke essentie in de stroom van ervaring)
 • anicca (de voortdurende verandering van alles dat is). Hierop volgt de beoefening van sila (juist gedrag) en meditatie (samatha en vipassana).

Verschillende visies

De verschillende boeddhistische scholen hebben verschillende interpretaties over de aard van Boeddha. Er is een breed spectrum van meningen over de universaliteit en de methode om boeddhaschap te bereiken, afhankelijk van de leringen van Gautama de Boeddha die een boeddhistische school benadrukt. Het niveau waarop deze manifestatie ascetische praktijken vereist, varieert van helemaal geen tot een absolute vereiste, afhankelijk van de leer. Het Mahayana-boeddhisme benadrukt het bodhisattva-ideaal van het bereiken van boeddhaschap in plaats van verlichting als een arhat.

In het Theravada boeddhisme verwijst Boeddha naar iemand die wakker is geworden door zijn eigen inspanningen en inzicht, zonder een leraar om de dharma aan te wijzen. De leerstellingen van het Mahayana-boeddhisme beschouwen Boeddhaschap als een universele en aangeboren eigenschap van absolute wijsheid. Deze wijsheid wordt geopenbaard in het huidige leven van een persoon door middel van boeddhistische beoefening, zonder enige specifieke afstand te doen van genoegens of "aardse verlangens".

 • Een samyaksambuddha herontdekte de waarheden en het pad naar ontwaken en leert deze na zijn ontwaken aan anderen.
 • Een pratyekaboeddha bereikt ook het nirvana door zijn eigen inspanningen, maar is niet in staat de dharma aan anderen te onderwijzen.
 • Een arhat moet de leer van een Boeddha volgen om Nirvana te bereiken, maar kan ook de dharma prediken na het bereiken van Nirvana.

Boeddhisten beschouwen Gautama de Boeddha niet als de enige Boeddha. De Pali-canon verwijst naar vele voorgaande Boeddha's, terwijl de Mahayana-traditie bovendien veel Boeddha's van hemelse oorsprong heeft.

Alle boeddhistische tradities stellen dat een Boeddha volledig ontwaakt is en zijn geest volledig gezuiverd heeft van de 3 vergiften; begeerte, afkeer en onwetendheid. Een Boeddha is niet langer gebonden door Samsara en heeft een einde gemaakt aan het lijden dat niet-ontwaakte mensen in het leven ervaren.

De meeste boeddhistische scholen zijn ook van mening dat de Boeddha alwetend was. De vroege teksten bevatten echter expliciete weerleggingen van het maken van deze bewering van de Boeddha.

Reïncarnatie van Vishnoe

Binnen het Hindoeïsme is Vishnoe het onderhoudende en beschermende aspect van God en doordringt alles in dit universum. Hij wordt verbeeld als rijdend op een adelaar (Garuda), met zijn vrouw Lakshmi, de godin van liefde, schoonheid, geluk en welvaart. Vishnu wordt afgebeeld met vier armen, waarin hij een trompetschelp, een lotusbloem, een discus en een knuppel vasthoudt.

Volgens de Hindoeïstische mythologie komt Vishnu 10 keer op aarde in 10 verschillende gedaantes, waaronder Gautama de Boeddha, om de wereld te redden. Negen incarnaties hebben al plaatsgevonden, de tiende moet nog komen:

 1. Matsya, de vis die de eerste mens redde
 2. Koerma, de schildpad die hielp bij het mislukken van het maken van een onsterfelijkheidsdrank
 3. Varaha, het everzwijn die de aarde uit het water redde
 4. Narasimha, de man-leeuw die Tiran doodde
 5. Vamana, de dwerg die een demon versloeg
 6. Parasurama, de reus en krijger die de machtswellustige Kshatria's versloeg
 7. Rama, de ideale man en koning die Ravanna en diens leger versloeg
 8. Krishna, de blauwe god oftewel de fluitspelende herdersjongen Krishna die Arjoena's wagenmenner en leidsman van de Pandava's was in oorlog tegen de Kaurava's
 9. Boeddha, Boeddha die zelf de weg naar verlossing vond
 10. Kalki, de ruiter op het witte paard, die nog moet komen om een betere en mooiere wereld te stichten

Tien kenmerken van een Boeddha

Sommige boeddhisten mediteren op de 10 kenmerken van Boeddha. Deze kenmerken worden vaak genoemd in de Pāli Canon en in de Mahayana-leringen, en worden dagelijks gezongen in veel boeddhistische kloosters:

 1. Zo gegaan, zo gekomen (tathāgata)
 2. Waardig (arhat)
 3. Perfect zelfverlicht (samyak-saṃbuddha)
 4. Geperfectioneerd in kennis en gedrag (vidyā-caraṇa-saṃpanna)
 5. Goed gegaan (sugata)
 6. Kenner van de wereld (lokavida)
 7. Onovertroffen leider van te temmen personen (anuttara-puruṣa-damya-sārathi)
 8. Leraar van de goden en mensen (śāsta deva-manuṣyāṇaṃ)
 9. De Verlichte (boeddha)
 10. De gezegende of gelukkige (bhagavat)

De 10 Onmisbare Plichten

Volgens boeddhistische teksten moet elke Boeddha bij het bereiken van Boeddhaschap verschillende handelingen tijdens zijn leven uitvoeren om zijn plicht als Boeddha te vervullen. Sanskriet-boeddhistische teksten noemen 10 onmisbare handelingen die Boeddha's moeten uitvoeren.

 1. Een Boeddha moet voorspellen dat een andere persoon in de toekomst Boeddhaschap zal bereiken.
 2. Een Boeddha moet iemand anders inspireren om naar Boeddhaschap te streven.
 3. Een Boeddha moet iedereen bekeren die hij moet bekeren.
 4. Een Boeddha moet minstens driekwart van zijn potentiële levensduur leven.
 5. Een Boeddha moet duidelijk hebben gedefinieerd wat goede daden zijn en wat slechte daden zijn.
 6. Een Boeddha moet twee van zijn discipelen aanwijzen als zijn belangrijkste discipelen.
 7. Een Boeddha moet afdalen uit de Tavatimsa- hemel nadat hij zijn moeder heeft onderwezen.
 8. Een Boeddha moet een samenkomst houden bij Lake Anavatapta .
 9. Een Boeddha moet zijn ouders naar de Dhamma brengen.
 10. Een Boeddha moet het grote wonder in Savatthi hebben verricht .

12 Grote Handelingen

Tibetaans-boeddhistische teksten vermelden "Twaalf Grote Handelingen" van een Boeddha:

 1. Een Boeddha moet vlak voor zijn geboorte als Boeddha geboren worden in de Tusita- hemel.
 2. Een Boeddha moet afstammen van Tusita.
 3. Een Boeddha moet de baarmoeder van zijn moeder binnengaan.
 4. Een Boeddha moet geboren worden.
 5. Een Boeddha moet in zijn jeugd bedreven zijn in verschillende kunsten.
 6. Een Boeddha moet leven in het paleis.
 7. Een Boeddha moet groots vertrekken uit zijn paleis.
 8. Een Boeddha moet ascetisme beoefenen.
 9. Een Boeddha moet Mara verslaan .
 10. Een Boeddha moet verlichten.
 11. Een Boeddha moet zijn eerste preek houden .
 12. Een Boeddha moet sterven en het Nirvana binnengaan.

Boeddha als mens

Toen hem werd gevraagd of hij een deva of een mens was, antwoordde hij dat hij de diepgewortelde onbewuste eigenschappen had geëlimineerd die hem tot een van beide zouden maken, en in plaats daarvan een Boeddha zou moeten worden genoemd; iemand die in de wereld was opgegroeid maar er nu aan voorbij was gegaan, zoals een lotus uit het water groeit maar erboven bloeit, onbesmet.

De 29 Boeddha's van Theravāda

De Pali-literatuur van de Theravāda-traditie bevat verhalen over 29 Boeddha's. In landen waar het Theravāda-boeddhisme door de meerderheid van de mensen wordt beoefend, zoals Sri Lanka, Cambodja, Laos, Burma, Thailand, is het gebruikelijk dat boeddhisten uitgebreide festivals houden, vooral tijdens het mooie weerseizoen, als eerbetoon aan de 29 beschreven Boeddha's. in de Buddhavamsa is een tekst die het leven beschrijft van Gautama de Boeddha en de 27 Boeddha's die hem voorgingen, samen met de toekomst Maitreya Boeddha. De Buddhavamsa maakt deel uit van de Khuddaka Nikāya, die op zijn beurt weer deel uitmaakt van de Sutta Piṭaka. De Sutta Piṭaka is een van de drie hoofdsecties van de Pali-Canon.

De eerste drie van deze boeddha's; Tanhankara Boeddha, Medhankara Boeddha en Saranankara Boeddha en leefden vóór de tijd van Dipankara Boeddha. Deze vierde Boeddha is vooral belangrijk, aangezien hij de Boeddha was die niyatha vivarana (voorspelling van toekomstige Boeddhaschap) gaf aan de brahmaanse jeugd die in de verre toekomst de bodhisattva Gautama de Boeddha zou worden. Na Dipankara Boeddha waren er nog 24 Boeddha's mythische Boeddha's voor de historische, Gautama de Boeddha.

Veel boeddhisten brengen ook hulde aan de toekomstige (en 29e) Boeddha, Metteyya. Volgens de boeddhistische geschriften zal Metteya een opvolger zijn van Gautama die op aarde zal verschijnen, volledige verlichting zal bereiken en de zuivere Dharma zal onderwijzen . De profetie van de komst van Metteyya is te vinden in de canonieke literatuur van alle boeddhistische sekten ( Theravada , Mahayana en Vajrayana ), en wordt door de meeste boeddhisten aanvaard als een verklaring over een gebeurtenis die zal plaatsvinden wanneer de Dharma zal zijn vergeten op Jambudvipa (het aardse rijk, waar gewone mensen leven).

Naam (Pali) Geboorteplaats Vader en moeder Verlichtingsboom Benaming Tijdsvak
1 Tanhankara Boeddha King Sunandha and Queen Sunandhaa Rukkaththana Saramanda kalpa
2 Medhankara Boeddha Yaghara Sudheva and Yasodhara Saramanda kalpa
3 Saranankara Boeddha Vipula Sumangala and Yasawathi Saramanda kalpa
4 Dipankara Boeddha Sudheva and Sumedhaya Pipphala Saramanda kalpa
5 Kaundinya Boeddha Sunanda and Sujata Salakalyana
6 Mangala Boeddha Uttaranagara Uttara en Uttara A naga
7 Sumana Boeddha Sudassana and Sirima A naga
8 Revata Boeddha Sudhannawatinagara Vipala and Vipula A naga
9 Sobhita Boeddha Sudhammanagara Sudhammanagara en Sudhammanagara A naga
10 Anomadassi Boeddha Chandawatinagara Yasava and Yasodara Ajjuna Vara kalpa
11 Paduma Boeddha Champayanagara Asama en Asama Salala Vara kalpa
12 Narada Boeddha Dhammawatinagara King Sudheva and Anopama Sonaka Vara kalpa
13 Padumuttara Boeddha Anurula and Sujata Salala Vara kalpa
14 Sumedha Boeddha Sumedha en Sumedha Nipa Manda kalpa
15 Sujata Boeddha Uggata and Pabbavati Welu Manda kalpa
16 Piyadassi Boeddha Sudata and Subaddha Kakudha Manda Kalpa
17 Atthadassi Boeddha Sonanagara Sagara and Sudassana Champa Manda Kalpa
18 Dhammadassi Boeddha Suranamaha and Sunanada Bimbajala Manda kalpa
19 Siddhattha Boeddha Udeni and Suphasa Kanihani Manda kalpa
20 Tissa Boeddha Janasando and Paduma Assana Manda kalpa
21 Phussa Boeddha Jayasena and Siremaya Amalaka Manda Kalpa
22 Vispassi Boeddha Vipassi en Vipassi Pāṭalī 1e van de 7 boeddha's uit de oudheid leefde 91 tijdperken geleden
23 Sikhin Boeddha Arunavatti and Paphavatti Puṇḍarīka 2e van de 7 boeddha's uit de oudheid leefde 31 tijdperken geleden
24 Vessabhu Boeddha Suppalittha and Yashavati Sāla 3e van de 7 boeddha's uit de oudheid leefde 31 tijdperken geleden
25 Kakusandha Boeddha Aggidatta, the purohita Brahman of King Khema, and Visakha Sirīsa 4e van de 7 boeddha's uit de oudheid 1e Boeddha in huidig tijdperk
26 Kanakamuni Boeddha Yaññadatta, a Brahman, and Uttara Udumbara 5e van de 7 boeddha's uit de oudheid 2e Boeddha in huidig tijdperk
27 Kassapa Boeddha Brahmadatta, a Brahman, and Dhanavati Nigrodha 6e van de 7 boeddha's uit de oudheid 3e Boeddha in huidig tijdperk
28 Gautama de Boeddha Śuddhodana en Maya Assattha 7e van de 7 boeddha's uit de oudheid 4e Boeddha in huidig tijdperk
29 Maitreya Boeddha Subrahma and Brahmavati Nāga toekomstige Boeddha 5e Boeddha in huidig tijdperk

De zeven boeddha's uit de oudheid

In de vroegste Pali-boeddhistische teksten, vooral in de eerste vier Nikaya's, worden alleen de volgende zeven boeddha's, de 7 boeddha's uit de oudheid (Saptatathāgata), expliciet genoemd. Vier hiervan zijn van de huidige kalpa (wereldtijdperk) en drie zijn van voorbije (binnen de laatste honderd) kalpa.

De toekomstige Boeddha

Een sutta genaamd Chakkavatti-Sīhanāda Sutta uit een vroege boeddhistische tekst genaamd de Digha Nikaya vermeldt ook dat na de zeven boeddha's uit de oudheid wordt voorspeld dat er een Boeddha genaamd Maitreya in de wereld zal ontstaan.

Volgens een latere tekst in de Theravada-boeddhistische (tussen de 1e en 2e eeuw v.Chr.) genaamd de Buddhavamsa, werden echter nog eenentwintig Boeddha's toegevoegd aan de lijst van zeven namen in de vroege teksten. De Theravada-traditie beweert dat er tot vijf Boeddha's in een kalpa (wereldtijdperk) kunnen zijn en dat de huidige kalpa vier Boeddha's heeft gehad, waarbij de huidige Boeddha, Gautama, de vierde is en de toekomstige Boeddha Metteyya de vijfde en laatste Boeddha van de kalpa zou zijn.

  lees meer over dit onderwerp op: Maitreya Boeddha

De 5 Dhyani Boeddha's

 
De 5 Dhyana Boeddha's: de blauwe Akshobhya, de gele Ratnasambhava, de rode Amitabha en de groene Amoghasiddhi rond de centrale witte Vairocana.

Tibetaanse Boeddhisten geloven dat de Adi-Boeddha, het oudste en hoogste wezen, de De 5 Dhyani Boeddhas heeft gecreëerd via zijn meditatieve krachten. De vijf Dhyani Boeddha‘s zijn geen historische figuren zoals Gautama de Boeddha maar hemelse Boeddha’s die we tijdens meditatie kunnen visualiseren. Het woord Dhyani is afgeleid van het Sanskriet dhyana, wat betekent “meditatie.” De Dhyani Boeddha worden ook wel Jinas genoemd (“Overwinnaars”). De 5 Dhyana Boeddha's hebben allemaal een richting en worden als zodanig ook afgebeeld in schilderingen en mandela's:

De Dikke Boeddha (Lachende Boeddha)

De Lachende Boeddha of Dikke Boeddha is helemaal geen Boeddha en heeft ook weinig met het Boeddhisme te maken. Hij is voornamelijk bekend in China onder de naam Pu-Tai. In het Vietnamees heet hij Bodai en in Japans Hotei.

Pu-Tai is een Chinese volksgod wiens naam "stoffen zak" betekent. Pu-Tei is gebaseerd op een excentrieke Chinese Ch'an monnik uit de 9e eeuw, hij was een inwoner van Fenghua in China genaamd Qieci. Hij werd altijd gezien als een man met een liefdevol en opgewekt karakter. Zijn naam kwam steeds vaker terug in volksverhalen en zo werd door de eeuwen heen een hele cultus om zijn persoon gemaakt. Zijn naam veranderde van Qieci naar Pu-Tei en in afbeeldingen werd zijn opgewekte karakter uitgebeeld als een lachende kale man.

  lees meer over dit onderwerp op: Dikke Boeddha

Sakyamuni 3-eenheid

De historische Gautama de Boeddha behoorde tot de Sakya clan en wordt daarom ook Sakyamuni (Muni= de grote) genoemd. Samen met een 2 Bodhisattva's vormen zij de Sakyamuni drie-eenheid:

In de kunst van het Mahayana boeddhisme en Tibetaans boeddhisme wordt deze Sakyamuni drie-eenheid als zodanig afgebeeld. Zij/hij wordt geassocieerd met de boeddhistische oefeningen en meditatie.

De 3 Oer-Boeddha's

In een andere indeling worden alle levende wezens gezien als onderdeel van het ene absolute en bestaat de verlichting eruit om weer één te worden. De 3 oer-Boeddha's dienen als mensgeworden symbolen van deze opvatting. De 3 Oer-Boeddha's zijn:

De 3 grote bodhisattva's

De 3 grote Bodhisattva's worden elk soms weer benoemd als Boeddha, afhankelijk van de boeddhistische stroming of traditie. De 3 grote Bodhisattva's zijn:

  lees meer over dit onderwerp op: Bodhisattva

Boeddha's in het Mahayana boeddhisme

Mahayana boeddhisten vereren talloze boeddha's die niet voorkomen in het vroege boeddhisme of in het Theravada-boeddhisme. Ze worden over het algemeen gezien als levend in andere rijken, bekend als boeddhavelden of zuivere landen in het Oost-Aziatische landen. Ze worden soms "hemelse boeddha's" genoemd, omdat ze niet van deze aarde zijn.

Enkele van de belangrijkste Mahayana Boeddha's zijn:

 • Akshobhya; "de onverstoorbare"
 • Amitabha; de belangrijkste Boeddha van het Pure Land-boeddhisme
 • Amoghasiddhi; "Onfeilbaar succes"
 • Bhaisajyaguru; "Medicijngoeroe" ook wel bekend als "Medicijnboeddha", de genezende Boeddha
 • Ratnasambhava; "Jewel Born"
 • Vairocana; "de verlichter", een sleutelfiguur in de Avatamsaka Sutra
 • Prabhutaratna; "Veel schatten " , een Boeddha die voorkomt in de Lotus Soetra
 • Samantabhadra; een Boeddha die wordt genoemd in de Akṣayamatinirdeśa Sūtra , waarin staat dat de bodhisattva Akṣayamati afkomstig zou zijn uit het Boeddhaveld van Samantabhadra.
 • Lokesvararaja, een boeddha uit het verleden die wordt genoemd in de Grotere Sutra van Onmetelijk Leven
 • De 35 bekentenisboeddha's

  lees meer over dit onderwerp op: [[Mahayana boeddhisme]

21 Tara's

 
Groene tara

Een Tara (redster) is een belangrijk mythisch figuur in het Mahayana boeddhisme en het Tibetaans boeddhisme. In het Mahayana boeddhisme is zij een vrouwelijke Bodhisattva, in het Tibetaans boeddhisme is zij een vrouwelijke Boeddha. Ze staat bekend als de "moeder van de bevrijding" en vertegenwoordigt de deugden van succes in werk en prestaties. Er zijn 21 verschillende Tara's waarin de Witte tara en de Groeme tara de bekendste zijn:

 • Witte Tara; met twee armen zittend op een witte lotus en met ogen op haar hand en voeten, evenals een derde oog op haar voorhoofd. Ze staat bekend om mededogen, een lang leven, genezing en sereniteit.
 • Witte Tara Uṣṇīṣavijaya; met drie gezichten en twaalf armen, geassocieerd met een lang leven
 • Rode Tara Pravīratārā; een roodgekleurde vorm met acht armen die bel en vajra, pijl en boog, wiel, schelp, zwaard en strop vasthouden.
 • Rode Tara Kurukullā; het woeste aspect geassocieerd met het magnetiseren van alle goede dingen
 • Zwarte Tara (Ugra Tārā); geassocieerd met macht
 • Verschillende vormen van geel- of goudkleurige Tara's, soms geassocieerd met rijkdom en welvaart, waaronder "Gele Cintamani Tārā" met een wensvervullend juweel, achtarmige "Vajra Tārā" en gouden "Rajasri Tārā" met een blauwe lotus.
 • Gouden Tara Prasanna; toornige vorm, met een ketting van bebloede hoofden en zestien armen die een reeks wapens en tantrische attributen vasthouden.
 • Blauwe Tara Ekajati; toornig met veel hoofden en armen, geassocieerd met transmutatie van woede.
 • Cintāmaṇi Tara, een vorm van Tara die op grote schaal wordt beoefend op het niveau van de hoogste yoga-tantra in de Gelug - school van het Tibetaans boeddhisme , afgeschilderd als groen en vaak verward met groene Tārā
 • Sarasvati (Yangchenma); bekend om de kunsten, kennis en wijsheid
 • Bhṛkuṭītārā; "Tārā met een frons", bekend om zijn bescherming tegen geesten
 • Yeshe Tsogyal; de gemalin van Padmasambhava die het boeddhisme naar Tibet bracht, stond bekend als een emanatie van Tārā
 • Rigjay Lhamo; "godin die bewustzijn voortbrengt", gezeten in koninklijke houding omringd door regenbooglicht.
 • Sitatapatra Tara; beschermer tegen bovennatuurlijk gevaar

Het bekendst staat zij om de Groene en Witte varianten:

Witte Tara

In haar manifestatie als witte Tara bereikt ze haar grootste vrede en zachtmoedigheid. Het is de godin van de geneeskunst, zij die een lang leven schenkt. Ze is geduldig, brengt kalmte en rust, bevrijdt ons van onze zorgen en gepieker. Ze is vol liefde en compassie, vertroostend en koesterend. Witte Tara voelt slechts liefde, vreugde en geluk en straalt dit naar alle kanten uit. Het witte licht dat haar omstraalt en doorstraalt brengt verlichting en bevrijding.

Groene Tara

Het groene licht dat Tara in deze manifestatie uitstraalt symboliseert het accepteren van problemen en de mogelijkheid om tot oplossingen te komen. Groen staat ook voor de praktische kant van het bestaan, het aardse leven, het nut van bepaalde acties. Groene Tara helpt om snel tot inzicht te komen, nuchter waar te nemen en geeft meteen de energie om tot daden over te gaan en het doel te bereiken. Intuïtief doet men het juiste. Groene Tara geeft moed en is op een liefdevolle manier strijdlustig. Groene Tara is intens in haar energie.

  lees meer over dit onderwerp op: Tara