Buddhavamsa

Uit dharma-lotus.nl
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 8 dec 2022 om 06:43
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aan dit artikel wordt nog gewerkt

Buddhavamsa, ook wel bekend als de "Lineage of Buddhās", is samengesteld in verzen en beschrijft het leven van Lord Gautama Buddha, evenals de levens van vierentwintig eerdere Sammā Sambuddhas. De Boeddha-aspirant (Bodhisatva) heeft hen ontmoet tijdens de reis van vier asankeyya's en honderdduizend wereldcycli sinds hij de ambitie had om een ​​toekomstige Sammā Sambuddha te worden. Al die vierentwintig voorgaande Sammā Sambuddha's hebben de voorspelling herhaald dat de Boeddha-aspirant in het huidige bestaan ​​een Sammā Sambuddha genaamd Gautama zal worden.

Volgens het eerste hoofdstuk van het boek werd Buddhavamsa gepredikt door de Boeddha in zijn geboorteplaats Kapilavatthu, die in het tweede jaar na de verlichting door de Boeddha werd bezocht. Koning Suddhodana, de vader van de Boeddha, die de Boeddha al zeven jaar niet had gezien, had bij verschillende gelegenheden berichten gestuurd waarin hij de Boeddha uitnodigde om Kapilavatthu te bezoeken. Toen de Boeddha uiteindelijk vergezeld van 20.000 monniken op bezoek kwam, weigerden de senior familieleden van de Sākya-clan om de Boeddha te komen respecteren, aangezien de Boeddha toevallig een jonger lid van hun clan was. Er wordt gezegd dat om de supernormale krachten van een Boeddha te laten zien, de Boeddha een met juwelen bezette wandeling in de lucht creëerde waarop de Boeddha op en neer had gelopen. Bij dezelfde gelegenheid verrichtte de Boeddha ook wat bekend staat als het tweelingwonder ( yamaka prātihāra) om indruk te maken en de familieleden te onderwerpen. Na deze prestatie heeft Arahant Sāriputta de Boeddha verzocht om de ervaringen van de Boeddha met de voorgaande Boeddha's te beschrijven tijdens de lange reis als Boeddha-aspirant ( Bodhisatva ); het was toen dat de Boeddha de verzen in de Buddhavamsa vertelde. De bevalling van Buddhavamsa heeft plaatsgevonden in het grote klooster in het Nigrodha Park (Nigrodhārāma) in Kapilavatthu, waar de Boeddha op dat moment verbleef.

In 1882 werd Buddhavamsa in het Engels vertaald door R. Morris voor de Pali Text Society, Londen en in 1938 schreef Law, BC, de "The lineage of the Buddhas": The Minor Anthologies of the Pali Canon, London, Milford. Bombay University Publications in Bombay, gepubliceerd "The lineage of the Buddhas" door Takin, MV, in 1969. De kleinere bloemlezingen van de Pali-canon: Buddhavamsa en Cariyapitaka door Horner, IB werd in 1975 gepubliceerd door de Pali Text Society, Londen. Een commentaar op de Buddhavamsa genaamd Madhuratthavilasini wordt verondersteld te zijn geschreven door Buddhadatta Thera, dat ook werd vertaald door Horner, IB in 1978 als "The Clarifier of the Sweet Meaning".

Inhoud van Buddhavamsa

Er zijn achtentwintig hoofdstukken in de Buddhavamsa, die allemaal in verzen zijn, elk hoofdstuk bestaat uit een reeks verzen van 13 tot 188 verzen. Het tweede hoofdstuk dat details geeft over ascetische Sumedha die de ambitie heeft om Boeddha te worden in aanwezigheid van de Boeddha genaamd Dīpankara, is het langste hoofdstuk met 188 verzen, terwijl het laatste hoofdstuk over de distributie van de relikwieën van de Boeddha het kortste hoofdstuk is met slechts 13 verzen. (2).

Bij het vertellen van de biografieën van de vierentwintig voorgaande Boeddha's lijkt er een bepaald thema te zijn dat op alle biografieën wordt toegepast. Ze bevatten informatie zoals de periode, naam, clan, geboorte, de stad, vader, moeder, de boom waaronder de verlichting plaatsvond, de eerste preek, de bevrijding van de discipelen en hun bijeenkomsten, de belangrijkste mannelijke discipelen, de belangrijkste vrouwelijke discipelen, begeleidende monniken, de lengte van het lichaam, de verdienstelijke daden verricht door de Boeddha-aspirant, de krachtige voorspelling door de Boeddha's, de hernieuwde vastberadenheid van de Boeddha-aspirant en het overlijden ( parinibbāna ) van elk van de Boeddha's.

De biografische informatie die door de Boeddha in de Buddhavamsa is verstrekt, kan worden beschouwd als behorend tot drie perioden.

Ver verleden: Vanaf het moment dat de asceet Sumedha het vaste besluit nam in de aanwezigheid van Dīpankara Boeddha om een ​​Sammā Sambuddha te worden in een toekomstig bestaan, tot zijn wedergeboorte in de sensuele hemel genaamd Tusita om de menselijke geboorte in het laatste bestaan ​​af te wachten.

Niet zo ver verleden: Vanaf het moment van het verlaten van de Tusita-hemel tot de verlichting als Sammā Sambuddha onder de Bo-boom in Bodh Gayā op 35-jarige leeftijd.

Proximate antecedent: Het interval tussen de verlichting en het uiteindelijke overlijden in Kusinārā op 80-jarige leeftijd (3).

Hoofdstuk 1 - Juweelwandeling

In dit eerste hoofdstuk, dat uit 81 verzen bestaat, besloot de Boeddha, na het verzoek van Brahma Sahampathi om de leer van de Boeddha te prediken, een juweelwandeling in de lucht te creëren om de supernormale krachten van de Boeddha te laten zien, aangezien men voelde dat de hemelse en de mensen waren zich niet bewust van de uitgebreide supernormale krachten van de Boeddha en begrepen deze niet. Toen de Boeddha op en neer liep op deze juwelenwandeling, brachten de goden van de tienduizend wereldstelsels in vreugde en opgetogenheid hun eerbetoon. De Boeddha noemde toen kort de afdaling van de Tusita-hemel om in dit bestaan ​​verwekt en geboren te worden, wat ook gevierd werd door de hemelse wezens uit de tienduizend wereldstelsels. Dan doet Arahant Sāriputta het volgende verzoek aan de Boeddha.

'Wat voor soort grote held was je vastberadenheid? Wanneer werd naar het allerhoogste ontwaken gestreefd? Wat voor soort waren je tien perfecties? Hoe werden de hogere perfecties, de ultieme perfecties vervuld?”

Het antwoord van de Boeddha op het verzoek van Arahant Sāriputta vormt de rest van de leer in de Buddhavamsa.

Hoofdstuk twee van Buddhavamsa bestaat uit twee delen; het eerste deel genaamd Sumedha beschrijft de gebeurtenis waarin de eerste aspiratie werd gemaakt en het tweede deel is de kroniek van Dīpankara Boeddha.

Hoofdstuk 2A - Sumedha

Dit is het langste hoofdstuk van Buddhavamsa, bestaande uit 188 verzen die handelen over de aanvankelijke gelofte van Sumedha om een ​​toekomstige Sammā Sambuddha te worden. Tijdens de dispensatie van Dīpankara Boeddha, vier ontelbare perioden en honderdduizend wereldcycli geleden, was Sumedha een extreem rijke jonge brahmaan die ontgoocheld raakte door menselijk lijden. Hij gaf al zijn rijkdom weg en werd een asceet die in het bos leefde en bereikte uiteindelijk diepe mentale verzonkenheid ( Jhāna) en paranormale krachten door meditatie. De details van zijn ontmoeting met de Dīpankara Boeddha, zijn handmatige poging om een ​​stukje moerassige weg voor te bereiden waarop de Boeddha en de begeleidende monniken kunnen lopen en de Boeddha's voorspelling van zijn toekomstige Boeddhaschap worden in dit hoofdstuk gegeven. Deze omvatten informatie zoals de namen van de ouders en toekomstige vrouw, de naam van de boom waaronder verlichting zal plaatsvinden, en de namen van mannelijke en vrouwelijke hoofddiscipelen en de hoofdverzorger. Nadat Sumedha een Boeddha-aspirant was geworden, dacht hij na over de tien perfecties die moeten worden geperfectioneerd en er wordt opgemerkt dat er destijds ook bepaalde feestelijke wonderen plaatsvonden.

Hoofdstuk 2B - Kroniek van Dīpankara Boeddha

In de tijd van Dīpankara Boeddha heeft de Boeddha zichzelf beschreven als een asceet met samengeklit haar die paranormale krachten had ontwikkeld en streng was in soberheid. Persoonlijke details en de omvang van de dispensatie van de Dīpankara Boeddha en de discipelen worden gegeven. Na een levensduur van honderdduizend jaar stierf Dīpankara Boeddha in het Nanda Park en de relikwieën werden verankerd in een stupa van grote hoogte.

Hoofdstuk 3 – Kroniek van Kondañña Boeddha

De kroniek van Kondañña Boeddha, bestaande uit 38 verzen, geeft details over de familieachtergrond, verlichting, dispensatie en de bijeenkomsten van ontelbare discipelen. In die tijd was de Bodhisatva een nobele krijger genaamd Vijitavin, die voortreffelijk eten aanbood aan de Boeddha en de begeleidende monniken. Kondañña Boeddha voorspelde ook de toekomstige verlichting van de Bodhisatva met vergelijkbare details beschreven door de Boeddha's in de andere kronieken. Na een levensduur van 100.000 jaar stierf Kondañña Boeddha in het Canda-park en de relikwieën werden vereeuwigd in een versierde grote stupa.

Hoofdstuk 4 - Kroniek van Mangala Boeddha

De kroniek van Mangala Boeddha geeft details over de Boeddha in 32 verzen. In die tijd was de Bodhisatva een brahmaan genaamd Suruchi die de drie Veda's beheerste. Toen hij Mangala Boeddha ontmoette, eerde hij de Boeddha met parfums en slingers. De Boeddha deed de voorspelling over het toekomstige Boeddhaschap en na het horen van de voorspelling was de Bodhisatva meer vastbesloten om door te gaan met het cultiveren van de tien perfecties. Nadat hij naar de leer van de Boeddha had geluisterd, schonk brahmaan Suruchi al zijn rijkdom aan de Boeddha en verliet hij het leven van de huishouder. Na zijn dood werd hij herboren in een Brahma-wereld. Na een levensduur van 90.000 jaar stierf Mangala Boeddha in het Vessara-park en werden de relikwieën vereeuwigd in een grote stupa.

Hoofdstuk 5 - De kroniek van Sumana Boeddha

Er zijn 34 verzen in de kroniek van Sumana Boeddha die de details beschrijven van de familie van de Boeddha, de verlichting, de belangrijkste discipelen en de bijeenkomsten van de discipelen. In die tijd werd de Bodhisatva geboren als een Nāga-koning genaamd Atula. Hij bood eten, drinken en gewaden aan de Boeddha en de orde van monniken aan. De Boeddha profeteerde dat de Bodhisatva de Gautama Boeddha zou worden in een toekomstig bestaan, waarna de Bodhisatva vastbesloten was om de tien perfecties tot in de perfectie te cultiveren. Na een levensduur van 90.000 jaar te hebben geleefd, stierf de Boeddha in het Angarama-park en werden de relikwieën verankerd in een grote stoepa.

Hoofdstuk 6 - Kroniek van Revata Boeddha

De kroniek van Revata Boeddha bestaat uit 29 verzen die eerst de geboorte, familieomstandigheden, verlichting en de dispensatie van de Boeddha beschrijven. In die tijd werd de Bodhisatva geboren als een brahmaan genaamd Atideva, die zijn toevlucht zocht bij de Boeddha en zijn buitenste mantel aan de Boeddha schonk. De Boeddha deed de voorspelling over het toekomstige Boeddhaschap als Gautama, wat de Bodhisatva aanmoedigde om door te gaan met het cultiveren van de tien perfecties. Na een levensduur van 60.000 jaar stierf de Boeddha, als een vuur op het verbruik van zijn brandstof en de relikwieën werden in verschillende regio's verspreid.

Hoofdstuk 7 – Kroniek van Sobhita Boeddha

Er zijn 30 verzen in de kroniek van Sobhita Boeddha tijdens wiens dispensatie de Bodhisatva werd geboren als een brahmaan genaamd Sujāta. Hij bood eten en drinken aan aan de congregatie van monniken onder leiding van de Boeddha, die de toekomstige Boeddhaschap genaamd Gautama profeteerde. Na de levensduur van 90.000 jaar stierf de Boeddha in het Sīha-park en werden de relikwieën verspreid over vele regio's.

Hoofdstuk 8 – Kroniek van Anomadassi Boeddha

De kroniek van Anomadassi Boeddha bestaat uit 29 verzen. Tijdens de dispensatie van de Anomadassi Boeddha was de Bodhisatva een leider van de Yakkhā's die grote paranormale krachten bezat. Hij bood de Boeddha en de orde van monniken eten en drinken aan, waarna de Boeddha de voorspelling deed over het toekomstige Boeddhaschap als Gautama. Dit hielp de Bodhisatva om het besluit te nemen om de tien perfecties verder te ontwikkelen. Na de levensduur van 100.000 jaar stierf de Boeddha in het Dhamma Park en werd er een grote stoepa gebouwd om de relikwieën te vereeuwigen.

Hoofdstuk 9 – Kroniek van Paduma Boeddha

Er zijn 29 verzen in de kroniek van Paduma Boeddha tijdens wiens dispensatie de Bodhisatva een leeuw was, de heer van de wilde dieren. Nadat hij eer had betuigd met zijn hoofd aan de voeten van de Boeddha, drie keer luid rondlopend en brullend, bezocht hij de Boeddha een week lang. De Boeddha profeteerde de toekomstige Boeddhaschap die hem hielp om de tien perfecties verder te ontwikkelen. Na een levensduur van 100.000 jaar stierf de Boeddha in het Dhamma Park en werden de relikwieën verspreid over verschillende regio's.

Hoofdstuk 10 - Kroniek van Nārada Boeddha

De 33 verzen van de kroniek van Nārada Boeddha beschrijven de persoonlijke achtergrond, verlichting, de dispensatie en de discipelen van de Boeddha. In die tijd was de Bodhisatva een asceet met gematteerd haar met paranormale krachten, waaronder het vermogen om in de lucht te vliegen. Hij bood de Boeddha en de monnikengemeenschap eten en drinken aan en schonk ook sandelhout aan de Boeddha. Toen de Boeddha zijn toekomstige Boeddhaschap als Gautama profeteerde, was hij vastbesloten om de tien perfecties verder te ontwikkelen. De Boeddha stierf in de stad Sudassana na een levensduur van 90.000 jaar en er werd een grote stupa gebouwd om de relikwieën te vereeuwigen.

Hoofdstuk 11 - Kroniek van Padumuttara Boeddha

Er zijn 31 verzen in de Kroniek van Padumuttara Boeddha. In die tijd was de Bodhisatva een districtsgouverneur genaamd Jatila. Hij bood voedsel en kleding aan de gemeenschap van monniken onder leiding van de Boeddha, die voorspelde dat hij in een toekomstig bestaan ​​een Boeddha genaamd Gautama zal worden en gaf informatie over het toekomstige gezin en de dispensatie. Nadat hij de voorspelling had gehoord, nam de Bodhisatva het besluit om de tien perfecties verder te cultiveren. Na een levensduur van 100.000 jaar stierf de Boeddha in het Nanda Park en werd er een glorieuze stupa gebouwd om de relikwieën te vereeuwigen.

Hoofdstuk 12 - De kroniek van Sumedha Boeddha

De kroniek van Sumedha Boeddha bestaat uit 31 verzen. Tijdens de dispensatie van Sumedha Boeddha was de Bodhisatva een brahmaanse jongere van grote rijkdom genaamd Uttara. Hij schonk zijn rijkdom aan de Boeddha en de monnikenorde, zocht zijn toevlucht en verliet het leven van de heer des huizes. De Boeddha profeteerde het toekomstige Boeddhaschap van de Bodhisatva, die vastbesloten was om de tien perfecties verder te ontwikkelen. De Boeddha stierf in het Medha-park na een levensduur van 90.000 jaar en de relikwieën werden verspreid om in verschillende regio's te worden verankerd.

Hoofdstuk 13 - Kroniek van Sujāta Boeddha

Er zijn 36 verzen in de kroniek van Sujāta Boeddha. In die tijd was de Bodhisatva een zeer machtige wieldraaierkoning van de vier continenten. Hij schonk het koninkrijk van de vier continenten en de zeven schatten aan de Boeddha en ging eropuit in aanwezigheid van de Boeddha. Hij schonk ook de nodige benodigdheden, bedden en stoelen aan de orde van monniken. De Boeddha profeteerde het toekomstige Boeddhaschap als Gautama, wat de Bodhisatva aanmoedigde om door te gaan met het cultiveren van de tien perfecties. Hij leerde ook alle leer van de Boeddha en werd herboren in de Brahma-wereld. Na de levensduur van 90.000 jaar. De Boeddha stierf in het Sīla-park en er werd een grote stoepa gebouwd om de relikwieën van de Boeddha te bewaren.

Hoofdstuk 14 – Kroniek van Piyadassi Boeddha

De kroniek van Piyadassi Boeddha bestaat uit 27 verzen. In de tijd van Piyadassi Boeddha was de Bodhisatva een brahmaanse jongere genaamd Kāssapa, een expert in de drie Veda's en de mantra's. Nadat hij naar de leer van de Boeddha had geluisterd, bouwde hij een park dat honderdduizend crores kostte. Nadat hij het aan de Boeddha en de monnikenorde had aangeboden, nam hij de drie toevluchtsoorden en de vijf voorschriften. De Boeddha voorspelde dat hij in een toekomstig bestaan ​​de Gautama Boeddha zou worden. De Boeddha stierf in het Assattha-park na een levensduur van 90.000 jaar en de relikwieën werden vastgelegd in een grote stupa.

Hoofdstuk 15 – Kroniek van Atthadassi Boeddha

Er zijn 26 verzen in de kroniek van Atthadassi Boeddha. De Bodhisatva was een asceet met samengeklit haar genaamd Susima tijdens de dispensatie van Atthadassi Boeddha. Hij bood de Boeddha hemelse bloemen aan zoals mandarawa, lotus en bloemen van de koraalboom, die zijn toekomstige Boeddhaschap voorspelde. Na de levensduur van 100.000 jaar stierf de Boeddha in het Anoma Park en werden de relikwieën van de Boeddha verspreid over een aantal regio's.

Hoofdstuk 16 – Kroniek van Dhammadassi Boeddha

De kroniek van Dhammadassi Boeddha bestaat uit 25 verzen. In de tijd van Dhammadassi Boeddha was de Bodhisatva toevallig de Sakka, het hoofd van de hemelse goden. Hij bood hemelse parfums en slingers aan de Boeddha aan en zorgde ook voor instrumentale muziek. De Boeddha voorspelde zijn toekomstige Boeddhaschap als Gautama, wat hem aanmoedigde om de tien perfecties verder te ontwikkelen. De Boeddha stierf in het Kesa-park na een levensduur van 100.000 jaar en er werd een glorieuze stupa gebouwd om de relikwieën van de Boeddha te vereeuwigen.

Hoofdstuk 17 - Kroniek van Siddhattha Boeddha

Er zijn 24 verzen in de kroniek van Siddhattha Boeddha. Tijdens de dispensatie van Siddhattha Boeddha was de Bodhisatva een asceet genaamd Mangala, die zeer sober was met krachtige paranormale krachten. Zijn verdienstelijke daad was om een ​​vrucht van een rozenappelboom te brengen en deze aan de Boeddha aan te bieden, die zijn toekomstige Boeddhaschap profeteerde. Na een levensduur van 100.000 jaar stierf de Boeddha en werden de relikwieën vereeuwigd in een grote stupa.

Hoofdstuk 18 - De kroniek van Tissa Boeddha

De kroniek van Tissa Buddha bestaat uit 28 verzen. In die tijd was de Bodhisatva een nobele krijger genaamd Sujāta die zijn grote rijkdom weggaf en een asceet werd. Toen Tissa Boeddha verscheen en toen hij het woord Boeddha hoorde, ontstond er een groot enthousiasme en energie in hem. Hij bracht hemelse bloemen zoals mandarawa, lotus en bloemen van de koraalboom en hield ze boven het hoofd van de Boeddha. Toen de Boeddha zijn toekomstige Boeddhaschap als Gautama profeteerde, moedigde dat hem aan om door te gaan met het verder ontwikkelen van de tien perfecties. De Boeddha stierf in het Nanda Park na een levensduur van 100.000 jaar en er werd een grote stupa gebouwd om de relikwieën van de Boeddha te bewaren.

Hoofdstuk 19 – Kroniek van Phussa Boeddha

Er zijn 25 verzen in de kroniek van Phussa Boeddha. In de tijd van Phussa Boeddha was de Bodhisatva een nobele krijger genaamd Vijitavin. Hij gaf zijn koninkrijk op en ging eropuit in aanwezigheid van de Boeddha, die zijn toekomstige Boeddhaschap genaamd Gautama voorspelde. Dit moedigde hem aan om de tien perfecties verder te ontwikkelen. Na een levensduur van 90.000 jaar stierf de Boeddha in het Sena Park en werden de relikwieën van de Boeddha verspreid over een aantal regio's.

Hoofdstuk 20 – Kroniek van Vipassi Boeddha

De kroniek van Vipassi Boeddha bestaat uit 36 ​​verzen. In de tijd van Vipassi Boeddha was de Bodhisatva een Nāga-koning genaamd Atula, die verdienstelijk was met grote paranormale krachten en een drager van licht was. Nadat hij de Boeddha had omringd met een ontelbaar aantal Nāgā's, bespeelde hij hemelse muziekinstrumenten. Hij bood ook een gouden stoel aan, ingelegd met parels en juwelen en verfraaid met alle mogelijke versieringen. De Boeddha profeteerde zijn toekomstige Boeddhaschap als Gautama en hij nam het besluit om door te gaan met het cultiveren van de tien perfecties. De Boeddha stierf in het Sumitta-park na een levensduur van 80.000 jaar en de relikwieën van de Boeddha werden vastgelegd in een glorieuze stupa.

Hoofdstuk 21 - Kroniek van Sikhī Boeddha

Er zijn 28 verzen in de kroniek van Sikhī Boeddha. Tijdens de dispensatie van Sikhī Boeddha was de Bodhisatva een nobele krijger genaamd Arindama. Hij bood de Boeddha en de orde van monniken eten en drinken aan. Vervolgens bood hij, nadat hij niet minder dan een crore aan gewaden had aangeboden aan de gemeenschap van monniken, ook een rijdende olifant aan de Boeddha aan, die zijn toekomstige Boeddhaschap profeteerde. Na een levensduur van 70.000 jaar stierf de Boeddha in het Dussa-park en werd er een grote stoepa gebouwd om de relikwieën van de Boeddha te bewaren.

Hoofdstuk 22 - De kroniek van Vessabhū Boeddha

De kroniek van Vessabhū Boeddha bestaat uit 30 verzen. Ten tijde van Vessabhū Boeddha was de Bodhisatva een nobele krijger genaamd Sudassana. Hij nodigde de Boeddha uit, gaf een groot geschenk en bood de Boeddha en de gemeenschap van monniken ook eten, drinken en kleding aan. Daarna verliet hij het leven van de heer des huizes in de aanwezigheid van de Boeddha en hield zich met grote kracht bezig met de juiste beoefening voor bevrijding. De Boeddha deed de voorspelling dat hij in de toekomst een Boeddha genaamd Gautama zal worden, wat de Bodhisatva aanmoedigde om door te gaan met het verder cultiveren van de tien perfecties. Na een levensduur van 60.000 jaar stierf de Boeddha in het Khema-park en werden de relikwieën van de Boeddha verspreid om in een aantal regio's te worden verankerd.

Hoofdstuk 23 - Kroniek van Kakusanda Boeddha

Er zijn 27 verzen in de kroniek van Kakusanda Boeddha. Tijdens de dispensatie van Kakusanda Boeddha was de Bodhisatva een nobele krijger genaamd Khema. Hij bood de Boeddha en de monnikenorde schalen, mantelmateriaal en zalven aan. De Boeddha profeteerde zijn toekomstige Boeddhaschap, wat hem aanmoedigde om door te gaan met het ontwikkelen van de tien perfecties. De Boeddha stierf in het Khema-park na een levensduur van 40.000 jaar en er werd een glorieuze stoepa gebouwd om de relikwieën van de Boeddha te vereeuwigen.

Hoofdstuk 24 - Kroniek van Konāgamana Boeddha

De kroniek van Konāgamana Boeddha bestaat uit 29 verzen. In die tijd was de Bodhisatva een nobele krijger genaamd Pabbata met vrienden, raadgevers en strijdkrachten. Nadat hij de leer van de Boeddha had gehoord, nodigde hij de Boeddha en de gemeenschap van monniken uit en bood grote geschenken aan, waaronder zijden en wollen kleding en gouden sandalen. De Boeddha voorspelde zijn toekomstige Boeddhaschap genaamd Gautama. Na een levensduur van 30.000 jaar stierf de Boeddha in het Pabbata-park en werden de relikwieën van de Boeddha verspreid om in verschillende regio's te worden vereeuwigd.

Hoofdstuk 25 - Kroniek van Kāssapa Boeddha

Er zijn 52 verzen in de kroniek van Kāssapa Boeddha. In die tijd was de Bodhisatva een brahmaanse jongere genaamd Jotipāla, die een expert was in de mantra's en een meester van de drie Veda's. Hij werd naar de Boeddha gebracht door zijn vriend Ghatīkāra, die een niet-terugkeerder ( anāgāmi ) was en een dienaar van de Boeddha. Nadat hij de Dhamma van de Boeddha had gehoord, ging hij naar voren in de aanwezigheid van de Boeddha. Hij observeerde met energie perfecte moraliteit en leerde alles wat door de Boeddha werd gepredikt en verlichtte de dispensatie van de Boeddha. De Boeddha voorspelde dat hij na een lange periode van soberheid in deze wereldcyclus zelf een Boeddha genaamd Gautama zou worden. De Kāssapa Boeddha stierf in het Setavya Park na een levensduur van 20.000 jaar en de relikwieën van de Boeddha werden verankerd in een glorieuze stupa.

Hoofdstuk 26 – Kroniek van Gautama Boeddha

De kroniek van Gautama Boeddha, bestaande uit 25 verzen, beschrijft de biografie van Gautama Boeddha die, nadat hij de verlichting had bereikt, op verzoek van Brahma Sahampati aan het wiel van de Dhamma draaide. De dispensatie van de Boeddha is alom beroemd onder de bevolking, succesvol en goed bloeiend met ontelbare aantallen die de bevrijding bereiken. De Boeddha wordt altijd omringd door monniken die verschillende stadia van verlichting hebben bereikt. De Boeddha heeft een kort verslag gegeven van de gebeurtenissen, waaronder de geboorte in de familie van koning Suddhodana en koningin Mahāmāya van Kapilavatthu, koninklijk comfort in het lekenleven, huwelijk, verzaking, verlichting en de eerste preek in Sārnāth. De Boeddha heeft ook de monastieke en leken hoofddiscipelen genoemd en met een levensduur van 100 jaar,

Hoofdstuk 27 - Diversen over de Boeddha's

In dit hoofdstuk met 20 verzen worden alle Boeddha's beschreven die in de wereldcycli verschenen vanaf het moment dat ze de eerste gelofte aflegden in aanwezigheid van Dīpankara Boeddha. Er waren vier Boeddha's in die specifieke wereldcyclus namelijk; Tanhankara, Medhankara, Saranankara en Dīpankara Boeddha. Kondañña Boeddha verscheen alleen in de daaropvolgende wereldcyclus, gevolgd door vier Boeddha's: Mangala, Sumana, Revata en Sobhita in de volgende wereldcyclus. Er waren drie Boeddha's: Anomadassi, Paduma en Nārada in de daaropvolgende cyclus, gevolgd door Padumuttara die de enige Boeddha was in die wereldcyclus. De volgende cyclus had twee Boeddha's: Sumedha en Sujāta, gevolgd door een wereldcyclus met drie Boeddha's namelijk; Piyadassi, Atthadassi en Dhammadassi. Toen verscheen Siddhattha Boeddha alleen in een cyclus gevolgd door de volgende cyclus met Tissa en Phussa Boeddha. De volgende wereldcyclus had alleen Vipassi Boeddha, gevolgd door Sikhī en Vessabhū Boeddha in de volgende cyclus. In deze wereldcyclus waren er vier Boeddha's: Kakusanda, Konāgamana en Kāssapa, gevolgd door de Gautama Boeddha en de Boeddha voorspelde toen de verschijning van de Metteyya Boeddha als de vijfde Boeddha in deze cyclus. Alle voorgaande Boeddha's en hun discipelen zijn van deze wereld heengegaan nadat ze talloze miljoenen mensen naar bevrijding van lijden hadden geleid.

Hoofdstuk 28 - Verslag van de distributie van de relikwieën van de Boeddha

Dit hoofdstuk bestaat uit 13 verzen. Na het overlijden van de Heer Gautama Boeddha in het Kusinārā-park, werden de relikwieën over verschillende regio's verdeeld. Delen van de relikwieën werden gegeven aan koning Ajāsatta, de stad Vesali, Kapilavatthu, mensen van Allakappa, Ramagāma, brahmanen van Vethadīpa, Mallas van Pavā en mensen van Kusinrā. Een brahmaan genaamd Dona bouwde een stoepa voor de pot terwijl Moriyas een stoepa over de as bouwde. Dus werden er tien stoepa's gebouwd met de relikwieën van de Boeddha. De andere relikwieën van de Boeddha die voor verering werden weggenomen, waren de veertig tanden, haren van het hoofd en het lichaam, de kom, de staf, het onderkleed, het bedovertrek, de waterpot, de gordel, het badlaken en het haar tussen de wenkbrauwen. Er wordt opgemerkt dat dit werd gedaan uit medeleven met de wezens.

Buddhavamsa, het veertiende van de vijftien boeken van Khuddaka Nikāya, is een korte beschrijving van het leven van Heer Gautama Boeddha en vierentwintig eerdere Sammā Sambuddha's, die de Boeddha als Boeddha-aspirant ( Bodhisatva), heeft elkaar ontmoet gedurende een periode van vier onberekenbare perioden en honderdduizend wereldcycli. Beginnend met Dīpankara Boeddha, hadden ze allemaal de verlichting en Boeddhaschap van de Boeddha tijdens het huidige bestaan ​​voorspeld, waarbij ze korte details gaven over de persoonlijke achtergrond, verzaking, verlichting, eerste preek en de belangrijkste discipelen. Het toont de reis die een boeddha-aspirant moet afleggen om een ​​alwetende en mededogende Sammā Sambuddha te worden, met als enig doel de lijdende wezens, zowel menselijke als hemelse, te helpen en te begeleiden om bevrijding van lijden te bereiken en te ontsnappen aan de cyclus van geboorte en dood ( samsara )

Bronnen

1. Webb, Russell 1975, 'An Analysis of the Pali Canon', Wheel-publicatie nr.: 217/218/219/220

2. Horner IB 1975, Buddhavamsa: De kroniek van de Boeddha's.

3. Horner IB 1978, vertaling van het commentaar op de kroniek van Boeddha's door Buddhadatta Thera. EEN INLEIDING TOT BUDDHAVAMSA: KRONIEK VAN BOEDDHA'S 15 DECEMBER 2021| ARIUBEY Een inleiding tot Buddhavamsa: Kroniek van Boeddha's

door dr. Hij is Ubeysekara