Een Chakra is een energieveld welk zich altijd op eenzelfde plek in het lichaam manifesteert. Een Chakra is géén energetisch orgaan die er altijd is, bij afwezigheid van communicatie en creativiteit op dit moment kan ook het Keel-chakra op dit moment afwezigheid zijn. Pas als de specifieke energie van manifestatie, emotie, ego, Liefde, communicatie, intuïtie of inzicht aanwezig is als momentopname is op dat moment dat specifieke Chakra ook aanwezig, omdat de specifieke energie het Chakra is.

Categorie indeling
Home
Energetisch lichaam
De 7 Chakra's
Chakra Nepal.jpg
De 7 Chakra's
Inleiding
Perineum
Sacraal
Zonnevlecht
Hart
Keel
3e-oog
Kruin
Muladhara.png

Er zijn bij benadering 62.000 chakra's die allemaal onder aansturing staan van zeven hoofdchakra's. In acht artikelen worden deze chakra's uitgelegd.

Sat-chakra-Nirupana

Het chakrasysteem ontstond meer dan vierduizend jaar geleden in India. Voorheen werd alle kennis van meester op leerling overgedragen totdat in 1526 de Indiase Yogi Purnananda-Svami de ‘Sat-chakra-Nirupana’ schreef. Dit is een gedetailleerde verhandeling van de chakrakennis die voor die tijd bekend was. In de jaren twintig van de vorige eeuw bracht de Engelsman Arthur Avalon de chakraleer naar het westen. Hij is de schrijver van het boek ‘The secret power’.

Het chakrasysteem, en daarmee het gehele holistische lichaam, functioneert het beste als elk individueel chakra in balans is en ook onderling met elkaar in balans zijn. Het is tegenstrijdig dat zeven in balans verkerende chakra’s niet automatisch met elkaar in balans zijn maar dit is goed mogelijk. Uiteindelijk gaat het om de collectieve balans en niet om de individuele balans. Dit is het eerste misverstand dat zeer hardnekkig is. Een tweede misverstand is om te denken dat de bovenste chakra’s belangrijker zijn dan de onderste. Het streven naar spiritualiteit en verlichting kan de suggestie opwekken dat het volledig activeren van de chakra’s verbonden met spiritualiteit (derde oog en kruin chakra) het belangrijkste is. Asceten trekken deze gedachtegang naar het extreme door. Zij ontkennen en vernietigen zelfs de onderste chakra’s. Zelfkastijding (fysiek = eerste chakra), emotieloosheid (tweede chakra) en zelfontkenning (derde chakra) doelen op zich worden. Als deze drie met het sterfelijke lichaam verbonden chakra’s niet meer functioneren kan er geen prana meer naar toestromen en verblijft prana automatisch in de hoger gelegen chakra’s. De gedachte dat de kans op verlichting daarmee toeneemt is zeer onjuist en het proces werkt juist tegengesteld. Het is alsof je een plant die nog niet tot volledige wasdom is gekomen gaat ontdoen van zijn wortels en het onderste stengelgedeelte. Het gevolg laat zich raden.

Veel systemen leggen zich toe op een of meerdere chakra’s om deze tot een zo groot mogelijk wasdom te brengen. Mensen zijn jaren bezig om een bepaalde eigenschap (lees: chakra) te perfectioneren niet wetende dat chakra’s cumulatief zijn en niet goed ontwikkelde chakra’s een beperkende invloed op de andere chakra’s hebben. Zo leggen de volgelingen van de Hindoestaanse God Vishnu zich helemaal toe op het vergroten van intuïtie (zesde chakra) met paranormale gave als exponent. Om deze gave te ontwikkelen worden de andere vijf zintuigen als onbelangrijk gezien om zo alle energie en aandacht op het zesde zintuig te vestigen. Zelfverminking in de vorm van doof- en blindheid of een afgesneden tong komt voor. Zelfcastratie leidt ertoe dat drift afwezig blijft zodat fysieke aantrekkingskracht, emotionele gehechtheid en gemoedstoestanden verminderen of verdwijnen. Het zijn allemaal extremen die contraproductief zijn. Twee extremen maken nog geen balans.

Energie niveaus

Het chakrasysteem behelst zeven grote niveaus van energievelden die ons lichaam beïnvloeden. het zijn energetische organen met ieder een eigen functie. Daarnaast is het een metaforisch model waar veel psychologische vraagstukken een antwoord in krijgen. Je kan het systeem zo groot en ingewikkeld maken als je zelf wilt. Ik kies in dit boek voor een praktische uitleg van wat chakra’s zijn, hoe ze functioneren en hoe jij ze positief kunt beïnvloeden.

Eigenschappen van de chakra's

In veel boeken lezen we dat chakra’s kleuren, mantra's, elementen en wat al niet meer hebben. Dit moet je puur metaforisch zien en het zijn middelen om het chakrasysteem beter te kunnen begrijpen. Van het eerste chakra (Perineum, Muladhara) gezien heeft elk daarboven liggend chakra een lagere trilling, meer beweging, meer expansie, abstractie, universiteit en ruimtelijk besef. Van het zevende chakra (Kruin, Sahasrara) gezien heeft elk onderliggende chakra meer vorm, dichtheid, grenzen, contractie en individualiteit. De kleuren en mantra's die aan de chakra’s gekoppeld zijn leggen dit als metafoor uit. Het Perineum (1e) chakra is aarding, jouw binding met de aarde en het geeft gehechtheid en stevigheid. Dit chakra heeft de kleur rood gekregen. Rood heeft de hoogste voor de mens zichtbare frequentie. Maar in India geven ze dit chakra de kleur van de aarde omdat dit het bijbehorende element is. Het perineum wordt daarom in Rajastan rood afgebeeld, in Orissa geel en in Punja grijs.

De bijbehorende mantra is LAM of HUM (uit Ohm mani padme hum). Ervaren mantra zangers, zoals Boeddhistische monniken, zingen de LÁÁÁÁÁMMM OF HÚÚÚÚÚÚMMM met heel veel vibratie. De kleur met de hoogste trilling, het geluid met de laagste trilling gekoppeld aan de chakra's met de laagste trilling. Het zijn manieren om je bewust te worden van je Perineum of ander chakra omdat je een chakra niet zien of voorstellen. Matra's zijn geweldige middelen om chakra's te voelen en te ervaren. Elk chakra heeft zijn kleur, element, mantra, etc.. Het kruinchakra heeft de kleur met de hoogste en kortste trilling (van de voor de mens zichtbare kleuren) violet en de mantra met de kortste trilling: Ooooohhmm.

Vanaf het Perineum gezien geeft elk daaropvolgende chakra een lagere trilling, meer rust, vrijheid en ruimte, abstractie en universiteit. Vanaf de Kruin chakra gezien geeft elk volgend chakra meer vorm, structuur, dichtheid, grenzen, contractie en individualiteit. De stroom van Kruinchakra naar Perineum wordt dan ook de manifesterende energiestroom genoemd. Het is de aantrekking van je ziel en lichaam naar het aardse, naar jouw basis. De stroom van Perineum naar Kruin chakra wordt de bevrijdende stroom genoemd. Dit is de aantrekking van verstand en geest naar het spirituele en naar verlichting.

Chakra periode's

Bij de geboorte zijn alle zeven chakra’s aanwezig en hoewel ze ook allemaal bruikbaar zijn heeft elke individueel chakra een ontwikkelingsperiode van zeven jaren. Het Perineum heeft bijvoorbeeld zijn ontwikkelingsperiode vanaf de conceptie tot ongeveer de zevende levensjaar. In die zeven jaren staat dat chakra centraal. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat kunstenaars (ongeacht tijdfase, kunstuiting of herkomst) hun beste werken hebben geproduceerd toen zij 28 t/m 35 jaar oud waren. Dit is de periode waarin het Keelchakra (communicatie en creativiteit) tot ontwikkeling komt. Voor filosofen is deze leeftijd 35 t/m 42 jaar. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, Amadeus Mozart stierf op zijn 35e, net voordat hij zijn Keel chakra periode inging. Toch was hij zeer creatief en een groot kunstenaar.

In een chakraperiode krijgt de persoon de kans om het bewuste chakra helemaal tot wasdom te brengen, in balans te komen en te ontwikkelen. Het is de basis van alle eigenschappen van dat chakra. Loopt een persoon een trauma op welk inwerkt op de emoties dan is het van belang dat deze persoon een goede emotionele basis heeft om de klappen te weerstaan. Hoe slechter de emotionele fundering is hoe dieper de emotionele schade zal zijn. De persoon vormt zijn emoties in de tweede chakraperiode op een leeftijd tussen 7 t/m 14 jaar (Sacraal chakra) en mocht het trauma plaatsvinden op diens 23e dan is er een goede kans dat de persoon het kan dragen, mits het Sacraalchakra goed is gevormd. Maar wat als het trauma plaatsvindt ín de 2e chakraperiode ten tijde dat de persoon de emotionele basis legt? Dan kunnen er twee dingen gebeuren:

  • het kind maakt de gebeurtenis mee en heeft extra tijd nodig om het allemaal te verwerken. Met de goede begeleiding en een rustige periode nadien zal het kind de verwerking kunnen afronden en alsnog het chakra goed kunnen vormen, maar niet in de gegeven 7 jaar. Wellicht heeft het kind acht of negen jaar nodig en deze snoept hij af van de volgende chakraperiode, in dit geval is dat de Zonnevlecht. Op school zal de onderwijzer constateren dat het kind wat achterloopt, het blijft een beetje hangen, hiermee suggererend dat het kind traag is. Het tegendeel is echter waar want het kind is hard bezig met verwerking om de verloren tijd in te halen. Als de Zonnevlecht periode dan ook relatief rustig verloopt kan het kind deze ook goed vormen in de resterende zes jaar.
  • het kind maakt de gebeurtenis mee en heeft extra tijd nodig om het allemaal te verwerken. Deze extra tijd wordt het echter niet gegund omdat er geen goede begeleiding is of omdat er geen rustige periode aankomt. Het kind moet steeds de nieuwe impulsen een plaats geven en heeft geen tijd en ruimte om de reeds aanwezige schade op te ruimen. Deze schade blijft dus aanwezig en als het kind uiteindelijk op de leeftijd van 13-15 jaar komt schuift het vanzelf in de volgende chakraperiode. De schade aan het Sacraalchakra blijft aanwezig en alleen middels gerichte therapie, in een periode van rust, kan deze schade later alsnog geheeld worden. De Parvati tantra en de Sweda zijn hier prachtige methoden voor.

Een chakra kan dus uit balans zijn. Soms zoals hierboven beschreven is deze onbalans fundamenteel, soms van tijdelijke aard. Een chakra kent twee vormen van onbalans.

te zwak ontwikkeld chakra

Er zit weinig energie in dit chakra en er komt weinig energie uit. Alle eigenschappen en waarden van dit chakra zijn zwak en komen niet duidelijk en soms onlogisch tot uiting. Omdat de zeven chakra’s cumulatief verbonden zijn trekt dit chakra de overige, ook als deze volledig in balans zijn, naar beneden en dus uit balans.

te sterk ontwikkeld

Er zit teveel energie in dit chakra en het chakra is in elke handeling oververtegenwoordigd. Hierdoor krijgen de andere chakra’s niet hun kansen omdat ze continu overschreeuwd worden door het te sterke ontwikkelde chakra.


  perineum sacraal zonnevlecht hart keel 3e-oog kruin
Sanskriet muladhara svadhisthana manipura anahata vissudha ajna sahasrara
thema aarding
sillã
emotie ego
gemoedstoestand
compassie communicatie
creativiteit
intuïtie
aanvoelen
overgave
kennis
kleur rood oranje geel groen blauw indigo wit/paars
positie perineum schaambeen maag hart thymus voorhoofd kruin
mantra lam, hum vam, me ram, pad yam, ni ham, ma ksham, ohm -
element aarde water vuur lucht ether licht -
voeding eiwitten vloeistoffen koolhydraten groenten fruit genotsmiddel -
zintuig reuk smaak zien tast horen intuïtie -
lichaam sterfelijk sterfelijk sterfelijk gevoel gevoel spiritueel spiritueel
connectie kruin 3e oog keel allemaal zonnevlecht sacraal perineum
demon angst schuld schaamte verdriet leugen illusie gehechtheid
balans vertrouwen ervaren beleven liefde communicatie contact overgave
zelf -behoud -voldoening -bepaling -acceptatie -expressie -bespiegeling -kennis
rechten zijn voelen handelen beminnen communiceren zien weten
periode 0-7 jaar 7-14 jaar 14-21 jaar 21-28 jaar 28-35 jaar 35-42 jaar 42-49 jaar


Van het Perineum af gezien geeft elk daaropvolgende chakra dus meer beweging, meer expansie, abstractie en universiteit. Vanuit het Kruinchakra gezien meer vorm, dichtheid, grenzen, contractie en individualiteit. De stroom van Kruin chakra naar Perineum wordt dan ook de manifesterende energiestroom genoemd. Het is de aantrekking van je ziel en lichaam naar het aardse, naar jouw basis. De stroom van Perineum naar Kruin chakra wordt de bevrijdende stroom genoemd. Dit is de aantrekking van verstand en geest naar het spirituele en naar verlichting.

Deze materie wordt door verschillende stromingen in steeds andere bewoordingen uitgelegd. Wat we hier bespreken is het 7-chakrasysteem. Dit is op dit moment het meest gangbare. Binnen de Boeddhistische filosofie wordt gebruik gemaakt van een 5-chakrasysteem. De perineum en het Sacraal chakra (eerste en tweede chakra) worden tot één chakra gerekend, net als het Derde oog en de Kruin chakra (zesde en zevende chakra). De bovenste drie chakra’s (Hart-, Keel- en Hoofd chakra) worden ook veel belangrijker beschouwd als de onderste twee (Zonnevlecht en Basis chakra). Er is ook een 13-chakrasysteem bekend. Dit is een systeem wat gerelateerd is met het Kosmische plan. Hier laten we dit echter buiten beschouwing. De vraag of er nu zeven of dertien chakra’s zijn is onbelangrijk want er zijn er veel meer. Volgens Hindoestaanse geschriften 60.000. Dit zijn bij- en neven chakra’s die allemaal onder aanvoering staan van een hoofd chakra, en daar zijn er dus zeven van. Van onder af gezien is het eerste, het perineum.

Uitleg op film