Dantiën


Categorie indeling
Home
Chakra's
Chakralagen
marmapunten
Meridianen
organenleer
SahajaSubtleSystem.svg
Energetisch lichaam
De 3 Dantiën punten
Nadi's
Muladhara.png

Het lichaam kent vele energetische systemen waaronder de 3 dantiën (dantien, dantian) punten. Deze punten worden vanuit verschillende filosofieën besproken en kunnen deel uitmaken van het Chakra systeem, de Drievoudige verwarmer en de Tantristische voedingsleer.

Een Dantiën punt is als een niet specifieke opslagplaats van energie. Het kan elke energie opslaan en dit kan dermate fysieke en emotionele klachten geven.

  • de onderste verwarmer heeft als centrum de Hara (1e Dantiën punt). Hier huist Parvati.
  • de middelste verwarmer heeft als centrum het Hart (2e Dantiën punt). Hier huist Prana.
  • de bovenste verwarmer heeft als centrum het mastoïd (3e Dantiën punt). Hier huist Shiva.

Als er een andere energie in een Dantiën punt wordt opgeslagen zullen we dat fysiek en emotioneel mergen. Te denken valt aan "Steen in de maag", "vlinders in de buik", "verkilt hart", "brok in de keel".

de onderste verwarmer

centrum (energetisch) hara (1e dantïan punt)
centrum (fysiek) nieren
gekoppeld aan nieren, blaas, lever, dikke darm, dunne darm en geslachtsorganen
functie hier huist de innerlijke prana. Deze potentiële hoeveelheid energie is afhankelijk van erfelijke- en karmische factoren en de chi-prana verbinding waarmiddels voeding-chi en lucht-chi gebonden kan worden. Yin-yang onbalans worden hier als eerste in balans gebracht.
thema uitscheiding

de middelste verwarmer

centrum (energetisch) hart-punt (2e dantïan punt)
centrum (fysiek) maag
gekoppeld aan maag, milt, pancreas en galblaas
functie reguleren van de voeding-chi, ofwel de prana welk gevormd is vanuit voeding. Prana gaat op in de sushumni nadi en yin-yang wordt door de organen mogelijkerwijs in balans gebracht.
thema spijsvertering

de bovenste verwarmer

centrum (energetisch) mastoïd (3e dantïan punt)
centrum (fysiek) longen
gekoppeld aan longen, hart, schildklier, hoofd.
functie reguleren van de lucht-chi, ofwel de prana welke gevormd wordt vanuit het chi-prana contact.
thema ademhaling

Uitleg op film