Kakusandha Boeddha

In de boeddhistische traditie is Kakusandha de vijfentwintigste van de achtentwintig Boeddha's die worden beschreven in hoofdstuk 27 van de Buddhavamsa. De Buddhavamsa is een boeddhistische tekst die het leven beschrijft van Gautama de Boeddha en de zevenentwintig Boeddha's die hem voorgingen. Het is het veertiende boek van de Khuddaka Nikāya, die op zijn beurt deel uitmaakt van de Sutta Piṭaka. De Sutta Piṭaka is een van de drie pitaka's (hoofdsecties) die samen de Tripiṭaka of Pāli Canon vormen van het Theravada-boeddhisme.

Kakusandha Boeddha
Categorie indeling
Home
Boeddhisme
Goden binnen het Boeddhisme
Goden binnen het Boeddhisme
Adi Boeddha
Algemene info
Boeddhistische kosmologie
Boeddhistische mythologie
Historische Gautama de Boeddha
De mythologische Boeddha's en Goden
Adi-Boeddha
Alle Boeddha's beschreven
Tara's
De Bodhisattva's
De 4 hemelde koningen
De Woeste Goden
Wiki-goden.jpg

Kanakamuni is de 4e van de 7 boeddha's uit de oudheid en de 1e van de 5 boeddha's van het huidige Bhadrakalpa (Kalpa is de levensduur van één universum).

Andere benamingen

Kakusandha Boeddha wordt;

Zijn geschiedenis wordt genoemd in hoofdstuk 22 van het boeddhistische geschrift; Buddhavamsa. Dit geschrift is ook belangrijk omdat het het leven omvat van niet alleen Gautama de Boeddha, maar ook van alle andere Boeddha's die in het verleden op deze aarde hebben geleefd.

Het leven van Kakusandha Boeddha

Kakusandha Boeddha werd geboren in Khem Avanti, dat nu bekend staat als Gotihawa. Het ligt ongeveer 4 km ten zuidoosten van KapilVastu, in het Kapilvastu-district, in de Lumbini-zone in het zuiden van Nepal. Zijn vader was Aggidatta en zijn moeder was Visakha. Zijn vader was een brahmaanse aalmoezenier van de koning Khemankara van Khemavati. Zijn vrouw was Virochamana en zijn zoon was Uttara. Men geloofde dat Kakusandha's lichaam zestig voet hoog was.

Legenden zeggen dat hij wat melkrijst heeft geaccepteerd van Suchirindha, een dochter van de brahmaan Vajirindha, en dat hij gras als zijn stoel heeft geaccepteerd van Yavapalaka Subhadda, voordat hij de verlichting bereikte . Hij bereikte verlichting onder een Sirisa-boom. Zijn belangrijkste discipelen waren Vidhura en Sanjiva onder de monniken, en onder de nonnen waren dat Sama en Champang. Zijn belangrijkste lekenondersteuners waren Achuta en Samana onder de mannen en onder de vrouwen waren dat Nanda en Sunanda. Zijn persoonlijke begeleider was Buddhija. Later bouwde Achuta een klooster voor Kakusandha Boeddha.

Er wordt aangenomen dat Kakusandha vierduizend jaar in drie paleizen woonde, genaamd Ruci, Suruci en Vaddhana (of Rativaddhana). Op vierduizendjarige leeftijd kondigde hij formeel zijn onthechting aan met de wereld en hij stierf op veertigduizendjarige leeftijd in Khem Avanti. De stoepa, die over zijn relikwieën was opgericht, was een klasse hoog.

Kakusandha Boeddha voorspelde ook over de Gautama Boeddha. Tijdens het leven van Kakusandha Boeddha werd Siddhartha Gautama Boeddha geboren als koning Khema. Hij schonk Kakusandha Boeddha aalmoezen met gewaden en medicijnen. Hij voorspelde dat koning Kema in de toekomst de Gautama Boeddha zou worden.

Om zijn geboorteplaats te markeren, heeft Asoka , de grote, een stenen pilaar geplaatst en zijn bezoek in de pilaar gegraveerd. Later werd er een stupa gemaakt. Met deze architectonische monumenten wordt algemeen aangenomen dat de geboorteplaats van Kakusandha in Gothihawa ligt.

Ontmoeting met de leer van Boeddha

Na de verlichting verbleef Kakusandha Boeddha negenenveertig dagen in de Sirisa Maha Bodhi-boom. Vervolgens ging hij naar het Isipatana Deer Park, in de buurt van de stad Makila, waar hij zijn eerste toespraak hield voor de bijeenkomst van vierentachtigduizend monniken in een park. Later, toen Kakusandha de kennis predikte onder een Sal-boom dicht bij de stadspoort van Kannakujja, vertoonde hij een tweelingwonder. Tegelijkertijd onderwees hij Dhamma aan dertigduizend crores van deva's en ook aan mensen.

Legenden zeggen dat Naradev, een boeman, problemen bezorgde aan de mensen die in de Khemavati woonden. Hij zou mensen vangen die door het midden van het enorme bos gingen om verschillende soorten lotus te halen. Als er geen mens langskwam in het bos, dan zou hij naar dichtbij gaan om de mensen te vangen en ze vervolgens te verslinden.

Op een gegeven moment bespraken mensen hoe ze door het bos moesten komen. Op dat moment hoorde Kakusandha Boeddha de bezorgdheid van de mensen en onderzocht toen de plaats. Hij zag orge Naradeva die onschuldige mensen pijn deed. Dus reisde hij door de ruimte terwijl hij verschillende vormen van het wonder liet zien, toen landde hij in het huis van Naradev en nam plaats op de prachtige bank van de boeman. Toen hij dit zag, raakte Naradeva opgetogen en met zijn metgezel ging hij naar de Himalaya en bracht water- en terrestrische bloemen mee terug. Hij bracht hulde aan de Boeddha met die prachtige bloemen. De mensen waren opgewonden en ze kwamen naar de Boeddha en omsingelden hem. Toen legde de Boeddha uit dat elke daad verband houdt met de uitkomst, nadat hij de vier edele waarheden had onderwezen. Op dat moment. Deva's en mensen kwamen daarheen om naar de Kakusandha Boeddha te luisteren om de waarheden te leren kennen.

Volgorde van de Boeddha's
1: Tanhankara Boeddha - 2: Medhankara Boeddha - 3: Saranankara Boeddha - 4: Dipankara Boeddha - 5: Kaundinya Boeddha - 6: Mangala Boeddha - 7: Sumana Boeddha - 8: Revata Boeddha - 9: Sobhita Boeddha - 10: Anomadassi Boeddha - 11: Paduma Boeddha - 12: Narada Boeddha - 13: Padumuttara Boeddha - 14: Sumedha Boeddha - 15: Sujata Boeddha - 16: Piyadassi Boeddha - 17: Atthadassi Boeddha - 18: Dhammadassi Boeddha - 19: Siddhattha Boeddha - 20: Tissa Boeddha - 21: Phussa Boeddha - 22: Vispassi Boeddha - 23: Sikhin Boeddha - 24: Vessabhu Boeddha - 25: Kakusandha Boeddha - 26: Kanakamuni Boeddha - 27: Kassapa Boeddha - 28: Gautama de Boeddha - 29: Maitreya Boeddha