Longen - organenleer

De Nei Jing noemt de Longen (fei) 'het Deksel van de Yin Organen.' Ze vormen als het ware een deksel op de borstholte. De traditie noemt de Longen ook wel het 'tere orgaan', omdat dit het Yin Orgaan is dat het gemakkelijkst door Externe Schadelijke Invloeden wordt aangetast.

Categorie indeling
Home
Energetisch lichaam
Organenleer
Drawing of the human body showing acupuncture meridians..JPG
Organenleer
inleiding
blaas
dikke darm
drievoudige verwarmer
dunne darm
galblaas
hart
lever
longen
maag
milt
nieren
Pericardium
Muladhara.png

Ademhaling

De Longen kunnen zich in twee richtingen bewegen: 'dalend en smeltend' Su-juay of 'verspreidend' xuan, ook wel circulerend. Dit houdt in dat de Longen de ademhaling regelen en dat ze in zekere zin het Chi van het hele lichaam beheersen. De Longen zijn het gebied waar het Chi van buiten het lichaam en het Chi in het lichaam met elkaar in aanraking komen. De Longen nemen het Natuurlijke Lucht Chi op en stuwen dit voort naar beneden (de longen kunnen dit dankzij hun 'dalende' eigenschap).

Dit hele proces noemt men inademen. De 'verspreidende' eigenschap, die ervoor zorgt dat dit proces doorgang kan vinden, zorgt voor het uitademen, het verwijderen van onzuivere lucht. Zolang de Longen gezond zijn, komt en gaat Chi zonder horten of stoten en is de ademhaling gelijkmatig. Wanneer er onevenwichtigheid optreedt, waardoor de dalende en verspreidende taken niet goed worden vervuld, kunnen symptomen als hoesten, ademnood, astma of een beklemmend gevoel op de borst het gevolg zijn. De verspreidende of circulerende functie die de Longen hebben, staat in nauw verband met het Chi van de Borstkas. Omdat het Chi van de Borstkas betrokken is bij alle bewegingen van Chi en Bloed in het lichaam, kan een disharmonische situatie in de Longen de oorzaak zijn van Onvoldoend of Stagnerend Chi in het lichaam.

De Longen bewegen en regelen de Water Kanalen

De Longen vervullen een rol bij het in beweging brengen en transformeren van water in het lichaam. De Longen sturen het water in dezelfde twee richtingen als het Chi. De dalende werkingskracht van de Longen zorgt voor condensatie van waterdamp en stuurt dat naar de Nieren. De verspreidende functie die de Longen vervullen, zorgt ervoor dat de waterdamp circuleert en zich verspreidt over het hele lichaam, vooral over de huid en de poriën. De Chinese geneeskunde gaat uit van de veronderstelling dat Water in vloeibare vorm daalt en als damp kan circuleren of stijgen. Het bewegen van water door de Longen wordt aldus samengevat: 'De Longen zijn de bovenste oorsprong van het water'.

Disharmonische patronen bij de Longen, waarbij het Water moeizaam daalt, zullen waarschijnlijk resulteren in problemen bij het urineren of in oedeem, 'vooral in het bovenlichaam'. Storingen bij het verspreiden van Water kunnen transpiratieproblemen veroorzaken.

De Longen regelen het uiterlijk van het lichaam

'De glans van de Longen is zichtbaar in het lichaamshaar'. Het woord 'uiterlijk' wordt met betrekking tot de Longen gebruikt om de huid, de zweetklieren en het lichaamshaar mee aan te duiden. Anders gezegd: de Longen reguleren transpiratie, de vochtigheidsgraad van de huid en de weerstand tegen Externe Schadelijke Invloeden. Het vervullen van deze taken is ook afhankelijk van het Beschermende Chi, dat op zijn beurt weer afhankelijk is van de verspreidende functie van de Longen. Deze bijzondere relatie wordt beschouwd als een voorbeeld van de opvatting dat de Longen het Chi beheersen. Wanneer het Long Chi zwak is, kan het zijn dat er te veel of te weinig zweet is en het weerstandsvermogen van het Beschermende Chi zal dan niet veel voorstellen.

'De glans van de Longen is in het lichaamshaar zichtbaar' betekent dat de kwaliteit van het lichaamshaar iets zegt over de conditie van het Long Chi. Praktijkvoorbeeld: iemand met zwak functionerende Longen of Long Chi loopt voortdurend verkoudheden op. Iedere keer dat er iets heerst, wordt hij of zij aangetast. Een oosterse arts stelt dan misschien vast dat de Beschermende Chi van een dergelijke patiënt zwak is. Kruidentherapieën zoals Gordijn van jade, dat astragalus bevat en het gebruik van acupunctuurpunten als Long 9 (Tai-Yuan, Grote Diepte) en Blaas 38 (Gaohuang-shu, Vitale Holten) zullen voor een sterke verbetering zorgen, aangezien zij de Longen en het Beschermende Chi zullen versterken.

De Longen monden uit in de neus

De neus is de 'doorgang van de ademhaling' en is zeer nauw verbonden met de Longen. De keel wordt gezien als de 'deur' naar de Longen en als het 'huis' van de stembanden, daarom staan de keel en de stembanden in verbinding met de Longen. Veel voorkomende neus en keelziekten worden daarom via de Longen behandeld.