Tantra-opleidingsdagen

Dit jaar gaan we 3 verschillende thema's behandelen en deze gaan we geheel bezien vanuit de boeddhistische Kum-nye Tantra. Elke dag bestaat uit meditatie, Dharma-lezing, oefeningen en opdrachten (zowel op de mat als erbuiten) en satsang.

Categorie indeling
Home
Activiteiten op Ekãyano
Ekayano-front.jpg
Info
Alles over Ekãyano
Individueel verblijf
Bed and breakfast
Individuele retraite
Massage
Boeddhistische Massage Technieken
Boeddhisme en Meditatie
4-Daagse Samadhi retraite
11-Daagse Vipassana retraite
22-Daagse Vipassana retraite
Dharma-dagen
Mindfulness cursus
Kum-nye Tantra
Kum-nye Tantra opleidingsdagen
Tantra-week
Aanmelden.png
Dhamma-Lotus

Kum-nye Tantra

Kort samengevat gaat de Kum-nye Tantra over Balans:

Kom in Balans en Blijf in Balans

Maar balans leeft bij de gratie van de afwezigheid van onbalans, en maar al te vaak is die onbalans niet af- maar aanwezig. Dus we moeten eerst naar onze onbalans kijken willen we in balans komen. Maar hoe kijk je naar je eigen onbalans, wat is het en waar komt het vandaan? Bij deze vragen wijkt de boeddhistische Kum-nye Tantra fundamenteel af en doet zijn onderzoek op een geheel eigen wijze. We gaan niet kijken naar oorzaken, we gaan geen causale verbanden leggen en we gaan niks herleiden.

De Kum-nye visie

De boeddhistische Kum-nye Tantra is zowel een didactiek (manier van uitleg geven) als een filosofie (de uitleg op zich). Het richt zich grotendeels op de processen die verantwoordelijk zijn voor onze emoties, ons denken en ons handelen. Aangezien bij iedereen deze processen eender zijn is het goed om deze processen te begrijpen; begrijp de processen en je begrijpt je eigen emoties, denken en handelen. Van jezelf, en die van een ander.

Ons denken en handelen komen vaak voort uit emoties. Het Boeddhisme maakt een helder onderscheidt tussen emoties en gevoel. Daar waar emoties ontstaan uit begeerte (iets willen) of aversie (iets niet willen) ontstaat gevoel uit balans en innerlijke vrede. Prana (chi, ki, universele energie) is de energie die deze balans doet creëren en daarom is de Boeddhistische Kum-nye Tantra helemaal gericht op het ontwikkelen en laten stromen van Prana. Want vanuit deze Prana, ontstaat balans.

Je kunt nu op 2 manieren met deze Prana omgaan. Je kunt middels allerlei technieken de Prana in jezelf, of bij iemand anders, op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Je kunt ook middels inzichtelijke technieken inzicht krijgen waarom Prana niet goed stroomt. Beide manieren komen in de Kum-nye Tantra Opleiding uitgebreid aan bod.

Prana is vrijheid

Bij de Kum-nye Tantra gaat het om de Prana en de balans en innerlijke vrede die daaruit voort komt. Prana = Balans = Gevoel. Emoties zijn altijd conditioneel en een uiting van begeerte of verlangen. In de Kum-nye Tantra verlangen we niet, en we haten ook niet. Zodra we gaan verlangen of haten zijn we gevangene van onze eigen emoties en niet meer vrij in ons handelen of denken. We gaan handelen naar datgene we verlangen (willen) of haten (niet-willen). Als er Prana (=balans) is, is er geen emotie (= onbalans). Is er emotie, is er geen Prana. Zodra we in Prana zijn is er balans en innerlijke vrede en geen begeerte of aversie en dus geen 'willen' of 'niet-willen'. Dat is vrijheid. Vrij in handelen, vrij in gedachten en zonder (sturende) emoties.

Opleiding op Ekãyano gedurende de Opleidingsdagen

De opleidingsretraites vinden plaats op retraitecentrum Ekãyano in Noord-Frankrijk. In een groep van maximaal 10 deelnemers wordt er per mini-retraite een onderwerp behandeld. Je kan aan 1 retraite meedoen, aan meerdere (korting) of aan allemaal, dat is aan jou. De duur van een mini-retraite is van woensdag 20:00 tm zondag 14:00 uur. De onderwerpen in 2024 zijn:

Kum-nye Tantra coaching (08 tm 12 mei)

De coaching die je geeft is de begeleiding buiten de mat. De zogenaamde 'hands-off' technieken dus. Hieronder vallen de geleide meditatie, mindfulness-oefeningen, gesprekstechnieken, voeding, Koans en spel-achtige oefeningen. Op de mat proberen we om iemand in Balans te brengen en zo lang mogelijk te houden. Maar hoe zorgt iemand ervoor dat hij gedurende de dag in Balans komt en blijft? Dat kunnen we doen op 3 manieren:

 • datgene doen wat ons Balans geeft (en géén begeerte is)
 • het niet aangaan van datgene ons onbalans geeft
 • op zoek gaan naar de bronnen van onbalans

Hoe begeleid je iemand hierin? Wat moet je wel doen en wat moet je nu juist niet doen? Wat we doen is iemand continu in een situatie brengen waarin hij kan ervaren, observeren, leren en ontmoeten. Alle conclusies komen van hem. Nooit van ons.

Duo-Yoga en Duo-Meditatie (26 tm 30 juni)

Duo-yoga en duo-meditatie gaan beide dieper en zijn intenser dan de massage. Bij duo-yoga zijn beide personen actief, in de duo-meditatie beide inactief. Maar in beide gevallen zijn beide personen gelijkwaardig aan elkaar daar waar de massage ongelijkwaardig is (de ene is actief en zit/staat en de andere is inactief en ligt). Dit vraagt meer aandacht, zorg en vaardigheid van beide personen. Want een serie houdingen achter elkaar is mooi, maar waarom doe je die houdingen op dit moment van je sessie?

 • In welk proces (transformatie) wil je terechtkomen?
 • wil je dat alleen de ander, of jullie samen in dat proces komen?
 • met welke vraag kwam je klant en past dit in die vraag?
 • en hoe zit het met de algemene opbouw van je gehele sessie als je weet dat je 2 uur de tijd hebt?

Tijdens deze dagen leer je verschillende posities en houdingen, leer je de logica van zowel de duo-yoga als de duo-meditatie te begrijpen en hoe je dit helemaal kunt integreren in een complete sessie. Naast de 'hands-on' technieken is er elke dag een lezing en doen we ook opdrachten buiten de mat.

Gesprekstechnieken (11 tm 15 september)

De gesprekstechnieken gaan veel verder dan alleen maar de specifieke techniek om met iemand te gaan communiceren. In een 'normaal' gesprek zijn we geneigd met het verhaal mee te gaan, in te vullen, de geschetste situatie voor te stellen, medelijden te ervaren, oplossingsgericht te zijn en mee te denken in mogelijke uitkomsten. De ene vertelt en de ander probeert elementen in het verhaal eruit te halen om daar iets mee te gaan doen. In de Kum-nye doen we dat anders.

Aangezien elk vertelt verhaal een eigen interpretatie is doen we niet heel veel met datgene gezegd wordt. We letten veel meer op hoe het gezegd wordt dus we letten op intonatie, lichaamstaal en lichaamshouding en gedrag. Om dit te stimuleren praten we niet tegenover elkaar in een kamer, maar gaan we wandelen en maken gebruik van de omgeving en datgene je waarneemt. Iemand kan mij vertellen dat hij onzeker is, maar ik wil dat zien gebeuren. Ik plaats diegene dus in meerdere situaties en observeer. En niet alleen ik merk op, diegene zelf ook.

In deze dagen leer je om onbevooroordeeld en neutraal een gesprek in te gaan waarbij de gehele omgeving gebruikt wordt binnen het gesprek. We doen voor, we leggen uit en we gaan oefenen. Niet alleen 1-op-1, maar op met 3, 4 personen of de gehele groep.

Kum-nye Tantra sessie (23 - 27 oktober)

De Kum-nye sessie is een totaal van alle mogelijkheden die we binnen de Kum-nye Tantra in een klant-Tantriki setting hebben, zowel 'hands-on' als 'hands-off'. Een klant komt dus voor 2 of 3 uur, met of zonder een bepaalde vraag of issue, wat ga je doen? De 'hands-on' technieken zijn massage, duo-yoga, duo-massage en Tantra-kring. Buiten de mat (hands-off) heb je de gesprekstechnieken, oefeningen, mindfulness en opdrachten. Wat ga je doen?

In deze dagen leer je een logische opbouw te maken, zonder dat dit een vaststaand programma wordt wat je met de klant gaat afdraaien. Je moet dus continu meebewegen zonder de balans uit het oog te verliezen.

Jouw opleidingstraject

Zie de Kum-nye Tantra opleiding niet zoals een standaard opleiding met een hiërarchie (niveaus of graden) en meetpunten (examens). Hoewel er vaste onderdelen zijn is de Kum-nye Tantra opleiding ook maatwerk, de opleiding is dus niet vast omlijnd en dichtgetimmerd. Je kan op 2 manieren de opleiding volgen:

 • Je begint met een 1e mini-retraite en je ziet wel hoe het gaat lopen
 • Je weet vooraf dat je de hele opleiding wilt volgen en we maken samen een traject specifiek voor jou

Iedereen is welkom een mini-retraite te komen volgen, ongeacht of je nu een praktijk hebt, van plan bent een praktijk te starten, of niet. Ook of je kennis of ervaring hebt of juist niet is voor ons niet van belang; Zolang je met een juiste intentie komt, ben je welkom. Weet wel dat deze dagen geen workshop of cursus is, het zijn opleidingsdagen (ook qua lesniveau), de onderdelen zijn niet vrijblijvend en er is geen eigen inbreng (ik-doe-het-lekker-op-mijn-eigen-manier); bij een opleiding Frans moet je ook geen Pools gaan praten.

Omdat het hier een opleiding betreft gaan wij niet garanderen dat er een gelijk aantal mannen en vrouwen aanwezig zijn. Je oefent met de mensen die er zijn, m/v, m/m, v/v, m/m/v, v/v/m, zowel op de mat als daarbuiten. Wil je absoluut niet werken met die-of-diegene, maar wel met-een-vrouw-maar-niet-die-vrouw-en-ook-niet-met-een-man, dan is dit niet jouw opleiding. Denk je dat Tantra heel veel te maken heeft met seks en seksuele energie, dan ben je bij ons ook verkeerd.

4 Dagen tijd is het natuurlijk niet genoeg alles uit te leggen en te beoefenen. We beginnen bij het begin en gaan zo de dagen voort. Na 4 dagen heb je in ieder geval een duidelijk pakket in handen waar je zeker iets mee kunt. De lezingen zorgen voor een duidelijke achtergrond vanuit de Boeddhistische filosofie, en alle oefeningen, technieken en vaardigheden sluiten op elkaar aan. Nogmaals; een workshop of cursus heeft een bepaalde oppervlakkigheid, een opleiding is serieus en je kunt op beroepsniveau hier verder mee aan de slag. Niveauverschillen tussen de deelnemers is nooit een issue, we werken altijd in kleine groepen en de opleiding is altijd maatwerk naar iemand kunnen en behoeftes.

meerdere opleidingsdagen

Elk jaar worden 3 of 4 opleidingsdagen gegeven op Ekãyano. Je bent vrij om aan deze deel te nemen. Er zit geen volgorde in, geen opbouw en geen verplichting. Je voelt zelf aan wanneer je genoeg geleerd hebt en wanneer niet. In deze opleiding krijg je geen diploma of certificaat, hooguit een factuur voor de belastingdienst. Tantra gaat niet om papiertjes, Tantra gaat om wie je bent.

Mocht het zo zijn dat je reeds meerdere opleidingsdagen gevolgd hebt, dan kan je op een gegeven moment wel uitgenodigd worden om eens stage te komen lopen. Dit bespreken we als het moment daar is.

Het dagprogramma

Het dagschema staat vast en iedereen wordt geacht zich hieraan te houden:

Tijden Gaan we doen...
06:30 Opstaan...
07:00 - 08:30 Meditatie en beweging
08:30 - 10:00 Ontbijt en Pauze
10:00 - 12:30 Blok 1
12:30 - 14:30 Lunch en Pauze
14:30 - 17:00 Blok 2
17:00 - 19:00 Diner en Pauze
19:00 - 21:00 Blok 3
21:00 Klaar voor vandaag...

Voor wie is deze opleiding?

Voor iedereen met een gezonde interesse in de Tantra en meer wilt weten dan er op menig workshop en cursus aangeboden wordt. Zoals:

 • mensen die reeds een Tantra praktijk hebben en willen bijscholen
 • mensen met een praktijk en de Tantra als extra onderdeel in hum pakket willen hebben
 • mensen die geen praktijk hebben, maar privé ermee bezig (willen) zijn

voor wie is deze opleiding niet?

 • mensen die Tantra puur als vermaak zien en ernstige huidhonger hebben
 • mensen die denken dat Tantra met seks te maken heeft
 • mensen die de tantra zoeken in goden, hogere sferen, engelen, gidsen en andere sprookjesfiguren
 • ben je een beginner in de Tantra, dan raden we je de Kum-nye Tantra-week aan

Ekãyano

Deze dagen worden gegeven op Ekãyano, een mooie, gerenoveerde boerderij uit 1819 midden in de natuur van de Champagne-Ardennen. Hier is stilte en rust. We eten buiten als het weer het toelaat en er is genoeg vrije tijd voor een wandeling, de sauna of de hangmat.

Je slaapt in een ruime twee- of driepersoonskamer op een eenpersoonsmatras, maar je kunt ook je tent opzetten in de grote tuin. Er is genoeg ruimte om je spullen op te bergen. De douches, wc's en de sauna hebben een eigen (gezamenlijke) ruimte. Er is een studieruimte waar je je kunt terugtrekken en in alle stilte kunt genieten van de aanwezige literatuur. In de tuin staan op diverse plaatsen bankjes in afgescheiden hoekjes waar je rustig met elkaar kunt praten of juist niet en in alle stilte tot jezelf kunt komen.

De dagen worden altijd gegeven in een kleine groep van maximaal 10 deelnemers en twee leraren. Hoewel het programma duidelijk is, hebben we altijd de mogelijkheid tot aanpassingen om bijvoorbeeld eens een wandeling te kunnen maken.

Rondje Ekãyano

Gegevens

 • van woensdag 08 mei (vanaf 20:00 uur) t/m zondag 12 mei (na de lunch) | thema: Kum-nye Tantra coaching | gegeven door Ivar en ...
 • van woensdag 26 juni (vanaf 20:00 uur) t/m zondag 30 juni (na de lunch) |thema:Duo-yoga en Duo-meditatie |gegeven door Ivar en ...
 • van woensdag 11 september (vanaf 20:00 uur) t/m zondag 15 september (na de lunch) | thema: Gesprekstechnieken | gegeven door Ivar en ...
 • van woensdag 23 oktober (vanaf 20:00 uur) t/m zondag 27 oktober (na de lunch) | thema: Kum-nye Tantra sessie | gegeven door Ivar en Kirsten
 • 525,= p/p of 950,= p/s all-in (cursus, overnachtingen, eten en drinken)
 • een 3e retraite is 50% korting
 • bij een volledige opleiding zijn er ook (gratis) stages.
 • 4-10 deelnemers en 1 of 2 begeleiders
 • er is mogelijkheid tot kamperen (vraag naar de voorwaarden)
 • kijk hier voor meer informatie
 • aanmelden kan hier