Een Tara (redster) is een belangrijk mythisch figuur in het Mahayana boeddhisme en het Tibetaans boeddhisme. In het Mahayana boeddhisme is zij een vrouwelijke Bodhisattva, in het Tibetaans boeddhisme is zij een vrouwelijke Boeddha. Ze staat bekend als de "moeder van de bevrijding" en vertegenwoordigt de deugden van succes in werk en prestaties. Andere benamingen van de Tara is:

Groene tara
Witte tara
Categorie indeling
Home
Boeddhisme
Goden binnen het Boeddhisme
Goden binnen het Boeddhisme
Adi Boeddha
Algemene info
Boeddhistische kosmologie
Boeddhistische mythologie
Historische Gautama de Boeddha
De mythologische Boeddha's en Goden
Adi-Boeddha
Alle Boeddha's beschreven
Tara's
De Bodhisattva's
De 4 hemelde koningen
De Woeste Goden
Wiki-goden.jpg

Oorsprong van haar naam

Eén van de incarnaties van Tara was als de prinses Yeshe Dawa, deze naam betekent: Wijsheid gelijk aan de maan. Deze prinses was door meditatie tot diep inzicht gekomen. Een van haar vrienden die monnik was zei: nu kun je in je volgende leven als man incarneren opdat je tot volledige verlichting komt. Yeshe Dawa reageerde met de gelofte dat ze alleen nog maar als vrouw zou incarneren en als vrouw tot verlichting zou komen, om zo een voorbeeld en inspiratie te zijn voor andere vrouwen. Later kreeg ze de naam Tara, Arya Tara, de edele bevrijdster. Zij die de mens tot bevrijding brengt.

Een Tara is een meditatiegod die door beoefenaars van de Tibetaanse tak van het Vajrayana - boeddhisme wordt vereerd om bepaalde innerlijke kwaliteiten te ontwikkelen en uiterlijke, innerlijke en geheime leringen te begrijpen, zoals karuṇā (compassie), mettā (liefdevolle vriendelijkheid) en shunyata (leegte). Tārā kan beter worden opgevat als verschillende aspecten van dezelfde kwaliteit, aangezien bodhisattva's vaak worden beschouwd als personificaties van boeddhistische methoden.

De belangrijkste Tara- mantra is hetzelfde voor zowel boeddhisten als hindoes:

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā wat betekent: Oṃ O Tārā, ik bid O Tārā, O Snelle, het zij zo!

21 Tara's

Tara kent 21 belichamingen, welke staan voor de 21 energieën die ons helpen bij de oplossing van problemen. Deze verschillende manifestaties van Tara, symboliseren haar verschillende aspecten. Zo zijn er de witte en groene Tara die rust brengen en hulp en wijsheid bieden, maar ook de gele, blauwe en rode Tara die grilliger uitingsvormen van deze godin symboliseren en ook toornige aspecten kunnen laten zien. Ze wordt vaak afgebeeld op een leeuw, met de zon in haar handen. Als godin van de vrede en wijsheid wordt ze vaak afgebeeld met een lotus in haar handen, welke zuiverheid symboliseert. de bekenste Tara's zijn:

 • Witte Tara; met twee armen zittend op een witte lotus en met ogen op haar hand en voeten, evenals een derde oog op haar voorhoofd. Ze staat bekend om mededogen, een lang leven, genezing en sereniteit.
 • Witte Tara Uṣṇīṣavijaya; met drie gezichten en twaalf armen, geassocieerd met een lang leven
 • Rode Tara Pravīratārā; een roodgekleurde vorm met acht armen die bel en vajra, pijl en boog, wiel, schelp, zwaard en strop vasthouden.
 • Rode Tara Kurukullā; het woeste aspect geassocieerd met het magnetiseren van alle goede dingen
 • Zwarte Tara (Ugra Tārā); geassocieerd met macht
 • Verschillende vormen van geel- of goudkleurige Tara's, soms geassocieerd met rijkdom en welvaart, waaronder "Gele Cintamani Tārā" met een wensvervullend juweel, achtarmige "Vajra Tārā" en gouden "Rajasri Tārā" met een blauwe lotus.
 • Gouden Tara Prasanna; toornige vorm, met een ketting van bebloede hoofden en zestien armen die een reeks wapens en tantrische attributen vasthouden.
 • Blauwe Tara Ekajati; toornig met veel hoofden en armen, geassocieerd met transmutatie van woede.
 • Cintāmaṇi Tara, een vorm van Tara die op grote schaal wordt beoefend op het niveau van de hoogste yoga-tantra in de Gelug - school van het Tibetaans boeddhisme , afgeschilderd als groen en vaak verward met groene Tārā
 • Sarasvati (Yangchenma); bekend om de kunsten, kennis en wijsheid
 • Bhṛkuṭītārā; "Tārā met een frons", bekend om zijn bescherming tegen geesten
 • Yeshe Tsogyal; de gemalin van Padmasambhava die het boeddhisme naar Tibet bracht, stond bekend als een emanatie van Tārā
 • Rigjay Lhamo; "godin die bewustzijn voortbrengt", gezeten in koninklijke houding omringd door regenbooglicht.
 • Sitatapatra Tara; beschermer tegen bovennatuurlijk gevaar

Het bekendst staat zij om de Groene en Witte varianten:

Witte Tara

In haar manifestatie als witte Tara bereikt ze haar grootste vrede en zachtmoedigheid. Het is de godin van de geneeskunst, zij die een lang leven schenkt. Ze is geduldig, brengt kalmte en rust, bevrijdt ons van onze zorgen en gepieker. Ze is vol liefde en compassie, vertroostend en koesterend. Witte Tara voelt slechts liefde, vreugde en geluk en straalt dit naar alle kanten uit. Het witte licht dat haar omstraalt en doorstraalt brengt verlichting en bevrijding.

Groene Tara

Het groene licht dat Tara in deze manifestatie uitstraalt symboliseert het accepteren van problemen en de mogelijkheid om tot oplossingen te komen. Groen staat ook voor de praktische kant van het bestaan, het aardse leven, het nut van bepaalde acties. Groene Tara helpt om snel tot inzicht te komen, nuchter waar te nemen en geeft meteen de energie om tot daden over te gaan en het doel te bereiken. Intuïtief doet men het juiste. Groene Tara geeft moed en is op een liefdevolle manier strijdlustig. Groene Tara is intens in haar energie.

Bodhisattva Avalokiteshvara

In het boeddhisme is Tara een uitstraling van de bodhisattva Avalokitesvara. Ze is ontstaan uit tranen van Avalokitesvara, die vloeiden uit compassie met alle wezens. Tara is daarom bovenal de essentie (godheid) van het medeleven. Zij is de moeder van het Tibetaanse volk en staat bekend als een vrome koningin of gemalin. Volgens het boeddhisme kan men haar aanroepen of haar mandala pakken en zij komt aanvliegen om te helpen. Tegelijk wordt zij gezien als de vrouw van de bodhisattva Avalokiteshvara. Toen de verlichte bodhisattva tranen van mededogen vergoot, ontstond er een meer aan zijn voeten, waaruit een lotusbloem groeide. Uit deze lotus rees de liefdevolle godin Tara op. Sindsdien is zij in Midden-, Zuid- en Zuidoost-Azië, gedurende vele eeuwen vereerd als de moeder van alle mensen. Je zou haar kunnen vergelijken met Maria, de moeder van Jezus Christus. Ieder die haar bescherming zoekt vindt een liefdevolle moeder in haar. Tara is de vrouwelijke Boeddha, de eerste vrouw die tot verlichting kwam. De naam betekent: "ster", of "zij die bevrijding brengt". Ze helpt de mens als een leidende ster op zijn weg door het leven en op zijn geestelijke pad. Tara staat voor moederlijke bescherming en koestering. Met name vrouwen zoeken haar wijsheid, troost en hulp wanneer ze in nood zijn en een weg zoeken uit de problemen die het leven opwerpt. Tara kan een heel praktische en ook snelle kracht betekenen.

De weg naar vrede

Tara helpt om onze eigen geest tot kalmte te brengen en zo de stap naar vrede te zetten. We leren onze eigen geest, de stroom van onze gedachten te doorkruisen en zo aan de overkant te komen, het gebied van diepe stilte wordt bereikt. De overkant is niets minder dan het gebied van onze oorsprong. De boeddhanatuur is in elk mens aanwezig. Tara leert ons die stilte opnieuw herkennen en liefhebben, zodat niets in ons bestaan ons verstoren kan. Met name heeft de witte Tara deze gerichtheid.

Iconografie van de Tara

Het attribuut van Tara is de lotus, de bloem die staat voor zuiverheid. Haar wortels staan in de modder en drab op de bodem van het meer of de rivier. Dit staat symbool voor onze gehechtheid aan het aardse. Maar uit die duisternis groeit de lotus naar het licht. Onze onbewuste gedachten, gevoelens, conditioneringen worden overstegen. Door de strijd tegen al wat onzuiver is groeit de bloem (de zuivere geest en de oorspronkelijke ware natuur van de mens) en wordt krachtig en groeit naar het licht. Ook verwijst de lotus naar de geboorte van Tara.