2e inzicht - kerk en wetenschap

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Energetisch lichaam
Celestijnse belofte
Celestijnse-Belofte.jpg

Celestijnse belofte

1e inzicht - toeval
2e inzicht - kerk en wetenschap
3e inzicht - energiegericht denken
4e inzicht - de strijd om energie
5e inzicht - ontvankelijk worden universele energie
6e inzicht - karakterstructuren
7e inzicht - transformatie
8e inzicht - intuïtie
9e inzicht - de toekomst
10e inzicht - het reïncarnatieproces
11e inzicht - alles is energie
Reiki-2.svg

De Celestijnse belofte is een boek (met vervolgen) van James Redfield. Op een eenvoudige manier en in een pakkende verhaallijn weet hij de basis van energiewerk zoals reiki uit te leggen. Als je het verhaal eraf haalt blijft een zeer overzichtelijke opbouw over hoe energie zich laat opbouwen en hoe je hiermee kunt werken. Het geheel beslaat 11 inzichten:

Alle inzichten moet je begrijpen, maar ook voelen en ervaren. Het is geen theoretisch aanneembaar stuk, het moet echt gevoelsmatig binnenkomen. De verdere inzichten kan je pas ten volle begrijpen als je de voorgaande inzichten begrijpt, voelt en ervaart.


2e inzicht - kerk en wetenschap

Als we kijken naar deze geschiedenis, dan moeten we terug naar de middeleeuwse kerk. Deze kerk was de samenvoeging van spiritualiteit, macht, wetenschap en de rechtelijke macht. Dit gaf de mens duidelijkheid. Er werd verteld dat er een opperwezen was die voor iedereen zorgde en dat was genoeg wetenschap voor de burger.

Maar de combinatie spiritualiteit en wetenschap werd hoe langer hoe meer een onhoudbare combinatie. De Kerk had namelijk statements over de aarde als middelpunt van het heelal, de aarde is plat, etc.. die wetenschappelijk onhoudbaar waren. Aan het begin van de renaissance ontstond er een langzame splitsing tussen kerk en wetenschap met dien verstande dat deze wetenschap geen onderzoek zou doen naar de relatie tussen mens en god, engelen, wonderen, paranormale verschijnselen en andere aspecten die als domein van de godsdienst en dus de kerk golden. de vroege wetenschap ging zich zodoende toeleggen op de materiele wereld. de ontdekkingen kwamen snel en werden toegelegd op natuurkunde, scheikunde, wiskunde en andere abstracte deelgebieden. Nieuwe technologieën werden gevonden en energiebronnen ontdekt. de industriële revolutie kwam op gang en de mens werd in kaart gebracht en kon beter gemaakt worden middel medicijnen. De kerk moest geleidelijk inboeten en de oude afspraak tussen kerk en wetenschap begon scheuren te vertonen. Vooral de medische wetenschap had hier een sterke invloed op. de mens raakte zijn zekerheid in zijn herkomst en zijn ware aard kwijt en kreeg daar een wetenschappelijke zekerheid voor terug. De spiritualiteit van de kerk is teruggebracht tot een eenmalig zondagse bijeenkomst wat binnen de Christelijke kringen meer een moeten dan een willen is.

Wetenschappelijke (on)zekerheid

Deze wetenschappelijke zekerheid werd geleidelijk obsessief. Het weten werd, en is nu nog steeds, belangrijker dan het voelen. Alles moet bewijsbaar en meetbaar en herhaalbaar zijn. Dezelfde wetenschap die eerst voor een nieuwe zekerheid was midden 20e eeuw tevens de bron van een grote onzekerheid.

De natuurkunde (Einstein) kwam terug op eerdere uitspraken dat de het universum materialistisch is. Er waren bewijzen en ideeën van ingewikkelde energievelden en -patronen, tijd en ruimte waren niet meer lineair, en eenzelfde elementair deeltje kon op 2 plaatsen tegelijk zijn. tegelijkertijd werden atoomwapens uitgevonden en begon de wapenwedloop. Ook kwamen de eerste berichten dat de industriële revolutie ook zijn nadelen had op mens en milieu. De zekerheid die de mens eerst bij de kerk had en later bij de wetenschap bleek een schijnwerkelijkheid.

Terugkeer naar het spirituele

Deze schijnwerkelijkheid resulteerde dat de mens opnieuw op zoek ging naar een nieuwe werkelijkheid. De ervaring leerde dat deze niet gevonden kon worden in de dogmatische kerk en ook niet in de wetenschap. En zo ontstond er in de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw een variatie van stromingen welke 'new-age' en 'alternatief' genoemd werd. het accent dat bij het 1e inzicht genoemd werd "kritische massa" is ook hier van belang. Pas als een bepaalde groepsgrootte met spiritualiteit bezig is zal het kunnen evalueren.

Het 2e inzicht legt dus de nadruk op de terugkeer naar het spirituele. Dat kunnen we nu ook plaatsen omdat de toevalligheden uit het 1e inzicht geen toevalligheden meer zijn maar intuïties die lessen herbergen. Nu we ons open stellen voor deze intuïtie en ook kennis hebben dat we ons niet kunnen vertrouwen op datgene anderen beweren (kerk, dogma's en wetenschap) moeten we wel in onszelf gaan zoeken naar de antwoorden. Dit klinkt logisch, maar is moeilijk. We zijn enorm gebonden aan fundamentele overtuigingen, verwachtingspatronen, structuren, rationele beargumentatie, weten in plaats van voelen, regels en orde. vanuit dat besef leven en handelen we voornamelijk en dit blokkeert de intuïtie. het loslaten van deze blokkades is het werkterrein van het 2e inzicht.

Aandachtspunten bij het 2e inzicht

  • wat ik graag wil veranderen is...
  • ik zou graag meer...
  • ik blijf maar denken aan...
  • over een jaar zou ik graag...
  • ik zou het heerlijk vinden als ik...
  • waarom die ik het dan niet ?