Duo meditatie

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tijdens de duo meditatie (Lotus ademhalingtechniek, Yab yum Ãnãpanasati) zit de vrouw op de schoot van de man in lotushouding. Zonder al teveel beweging ga je nu observeren wat er allemaal gebeurt, wat je voelt, wat je ervaart, in jou, met jou en tussen jou en je partner.

De Lotus ademhalingstechniek

De meditatie vindt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau plaats en heeft z'n overeenkomst met de tantra massage. Beide partners zijn gelijkwaardig aan elkaar en er vindt weinig beweging plaats. Het doel is de prana energie in jezelf te voelen én in de ander zodat er een diepgaande verbinding plaatsvindt. Deze verbinding wordt metta-ji genoemd. De houding wordt vrijwel statisch ondergaan en beide partners gaan op in hun eigen meditatie, letten op hun eigen ademhaling en voeren hun eigen proces. De enige beweging die plaats vindt is het zachtjes strelen met de handen over elkaars rug. Als je deze houding niet lang kan vasthouden, wissel dan om de (ongeveer) tien minuten. Maar behoudt altijd een zo groot mogelijk fysiek contact. Laat één van de partners ter ontlasting tegen een muur leunen, leun tegen elkaar, ga liggen, hurken of staan.

De lotus ademhalingstechnieken doe je samen bloot in de Yab-yum houding. In een groep is dit ook mogelijk waarbij je in een kring om en om (man-vrouw-man-vrouw, etc…) zit. Er zit een opbouw in en je begint met het beoefenen van de eerste techniek, begrijp je deze geheel, ga dan door naar de tweede techniek. Voor alle technieken geldt dat je pas doorgaat naar de volgende techniek als je de voorgaande ervaart en begrijpt.


inademing uitademing
yang-Shiva-mannelijk yin-Parvati-vrouwelijk
rechterhand (handpalm naar boven) linkerhand (handpalm naar beneden)
ontvangen geven
verbinden loslaten
intuïtie instinct
vajra ghanta

Techniek 1 - de lotushouding

 • Ga bij elkaar zitten in lotushouding. Doorgaans is de man groter en zwaarder dan de vrouw en de man gaat in lotushouding zitten en de vrouw gaat op zijn schoot zitten (= Yab Yum).
 • Sla de armen om elkaar heen zodat je elkaar in evenwicht houdt. Zorg voor een zo groot mogelijk rakend lichaamsoppervlak (bekken, buik, romp, benen en armen).
 • Omdat de vrouw doorgaans kleiner is maar hoger zit, liggen alle chakra’s op een lijn.
 • De hoofden kunnen naast elkaar leunen (wangen) of voor elkaar zodat de neuzen elkaar raken.
 • Concentreer je nu op je eigen ademhaling. Ga deze niet beïnvloeden en ga niet proberen deze te beheersen. Tel je ademhaling niet maar laat de ademhaling gaan zoals hij gaat. Observeer deze alleen.
 • Na enige minuten merk je dat er rust en balans in de ademhaling komt. De ademhaling past zich aan het fysieke lichaam aan, welke in rust is.
 • Ga nu het samenspel observeren tussen jouw ademhaling en de ademhaling van je partner maar nog steeds zonder je ademhaling te beïnvloeden. Je zult merken dat de ademhalingen een samenhang krijgen, een cadans. Blijf deze cadans observeren.

Techniek 2 - de vereniging

 • Ga wederom in de lotushouding zitten en begin met techniek een.
 • Partner 1: Leg je linkerhand (gevende hand) op het mastoïd van je partner en je rechterhand (ontvangende hand) op de hara (1e dantiën punt) van je partner.
 • Partner 2: Leg je rechterhand (ontvangende hand) op het mastoïd van je partner en je linkerhand (gevende hand) op de hara van je partner.
 • Observeer nu niet zozeer de ademhaling als meer de energiestroom.

variant: mediteer ruggelings

 • Leun met de ruggen tegen elkaar en voel elkanders ademhaling in je rug. Je linkerhand met de handpalm naar boven en je rechterhand naar beneden. Sluit zo de cirkel met elkaar en vergroei in elkaar.
variant 1: zoals hierboven, maar dan omgekeerd.
variant 2: Beide partners: Leg je linkerhand op het mastoïd van je partner en je rechterhand op de hara van je partner.
variant 3: Beide partners: Leg je rechterhand op het mastoïd van je partner en je linkerhand op de hara van je partner.

Techniek 3 - uitwisselen middels de ademhaling

 • Ga in de lotushouding zitten en begin met techniek 1.
 • Concentreer je op de inademing zonder deze te beïnvloeden. Voel/visualiseer dat je bij de inademing Liefde/warmte/energie het lichaam voelt binnen stromen tot aan de hara. Blijf dit

enige tijd doen.

 • Concentreer je nu ook op de uitademing zonder deze te beïnvloeden. Voel/visualiseer dat je bij de uitademing dezelfde Liefde/warmte/energie het lichaam uit voelt stromen.

variant 1: Tantristische kus

 • Hierbij draait alles om de ademhaling en niet om de kus. Sterker nog, er wordt helemaal niet gekust.
 • Het is een techniek welke ten aller tijden toepasbaar is, specifiek tijdens de lotus-meditatie. Plaats de monden zo als bij een tongzoen maar raak de lippen niet. Blijf zo ver bij elkaar vandaan dat de lippen elkaar niet raken maar de in- en uitademing van elkaars mond voelbaar is in de mond. Adem zo elkaars adem in.
 • De monden kun je ook sluitend op elkaar plaatsen om zodoende de in- of uitademing van elkaar over te nemen.

Techniek 4: uitwisseling tijdens de vereniging

 • Doe techniek 2.
 • Concentreer je vervolgens op de inademing zonder deze te beïnvloeden. Voel/visualiseer dat je bij de inademing Liefde/warmte/energie het lichaam voelt binnen stromen vanaf de linkerhand-partner. Voel deze instroom tot aan je hara punt.
 • Hier sla je de energie op. Bij elke inademing komt er weer een nieuwe hoeveelheid in de hara.
 • Liefde/warmte/energie verzamelt zich in dit hara punt. Blijf dit enige tijd doen.
 • Concentreer je nu op de uitademing zonder deze te beïnvloeden. Voel/visualiseer dat je bij de uitademing dezelfde Liefde/warmte/energie door gaat geven aan jouw linkerhand.
 • Zo ontstaat er een Lemniscaat van gevende en ontvangende energie tussen jou en je partner.
 • Het is een zeer krachtige meditatie en de basis van de ademhalingstechnieken binnen de tantra.

variant: combinatie

 • Je kunt techniek 4 doen in alle varianten van techniek 2 doen.

Techniek 5 - Energie sturen

 • Doe techniek 3.
 • Adem wederom in tot aan je hara punt en sla de energie hier op.
 • Ga nu echter de energie bij de uitademing niet aan de ander geven maar stuur nu de energie bij elke uitademing naar een kalãpa in het lichaam. Voel/visualiseer/weet dat de neutrale energie de geladen energie van de kalãpa doet verminderen en wegvloeien.

Techniek 6 - Pijn weg ademen

 • Ga je weer concentreren op je inademing. Ga nu met je concentratie naar een kalãpa.
 • Probeer de kalãpa met elke inademing te vangen en adem door tot aan je hara punt waar je de geladen energie van de kalãpa vastlegt. Blijf dit zo lang mogelijk doen.
 • Concentreer je op de uitademing en adem uit vanuit de hara en voel/visualiseer/weet dat de geladen energie bij elke uitademing naar het perineum en/of benen/voeten gestuurd wordt om via de aarde het lichaam te verlaten.

varianten

 • Je kunt deze techniek versterken door bewust door de neus in te ademen en uit te ademen door de mond.
 • Adem nooit deze energie naar je linkerhand als je samen zit met een partner. Geef deze energie dus nooit door aan een ander.

Techniek 7 - opwinding weg ademen

 • Je kunt deze techniek gebruiken als je tijdens de tantra ervaart dat de energie teveel wordt of opwinding gaat ontstaan terwijl je dat niet wenst.
 • Zoals je bij techniek 6 hebt geleerd om een kalãpa te vangen, zo kan je ook het teveel aan energie of opwinding vangen.
 • Ga met je concentratie naar het teveel aan energie of opwinding toe en probeer deze met de inademing door te ademen naar de hara en zet hier de energie vast. Blijf dit zo lang mogelijk doen.
 • Concentreer je dan op de uitademing. Adem uit vanuit de hara en voel/visualiseer/weet dat de geladen energie bij elke uitademing naar het perineum en/of benen/voeten gestuurd wordt om via de aarde het lichaam te verlaten.

varianten

 • Je kunt deze techniek versterken door bewust in te ademen door de neus en uit te ademen door de mond.
 • Adem nooit deze energie naar je linkerhand als je samen zit met een partner. Geef deze energie dus nooit door aan een ander.

Deze 7 technieken vormen de basis van de lotus ademhalingstechniek. Ga eerst hiermee aan de slag en als je ze allemaal beoefend hebt en de uitwerking van de metta-ji ervaren hebt, ga dan mee met die metta-ji en varieer.