Kum-nye Tantra

Uit dharma-lotus.nl
(Doorverwezen vanaf Kum-nye)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Tantra
EndlessKnot03d.png
Sub categorieën Tantra
Tantra en seksualiteit
Tantra en voeding
Tantra massage en sessies
Overige artikelen op Tantra
Geschiedenis boeddhistische Tantra
Kum-nye Tantra
Kundalini
Metta-ji
Prana
Tantra
Tantra opleiding
Tantra activiteiten op Ekãyano
Transformatie processen
Valkuilen van Tantra
Veel gestelde vragen over Tantra
Verschil tantra en sweda
EndlessKnot03d.png
No-sex.JPG

De Tantra heeft zijn oorsprong in India en Tibet. Het is ontstaan vanuit een religieuze behoefte om meer vrijheid te ervaren binnen het spirituele proces; Spiritualiteit ervaren vanuit intuïtie in plaats van structuur. De tantra werd zodoende een ervaringsleer in plaats van een cognitieve leer. In plaats van regels en structuren opgelegd te krijgen vanuit een kerkelijke instantie met een priester als persoon tussen de burger en het goddelijke kon de burger opeens zelf het goddelijke gaan ervaren. In de tantra gaat het niet om regels, maar om prana en om de 3 transformatie processen binnen deze prana.

De Tantra is een levensfilosofie die elk onderdeel van het leven omvat. Er is een Tantristische keuken, stedenbouwkunde, architectuur en woninginrichting, opvoeding, geneeswijze, coaching en begeleiding (swedana), lichaamsgerichte therapie (sweda) en intermenselijk contact (Tantra-Dharma). De Tantra-Dharma is "De leer van de Tantra", welk zegt dat de natuurlijke staat van de mens "balans" is en dat de conditioneringen welk wij gebruiken (omdat we denken zodoende in balans te blijven) juist de redenen tot onbalans zijn. De tantra laat je zien welke conditioneringen dit zijn en nodigt je uit deze te verplaatsen of weg te halen. Hoe minder conditioneringen, hoe minder bronnen van onbalans. Pas dan kan je echt genieten van alles in en om je heen, het mystieke in alles inclusief jezelf. De praktische uitoefening van de Tantra-Dharma is de Tantra-Yoga (met grote Y) welk op zijn beurt weer is op te splitsen in massage, meditatie, yoga (met kleine y) en sessie (massage+meditatie+yoga in één onlosmakelijk geheel).

Kum-nye

In de 13e tot de 16e eeuw verspreide het Tantrisme zich binnen en buiten Tibet en vele faculteiten, instellingen, kloosters en ashrams werden opgericht. Echter, door de enorme afstanden en moeilijk begaanbare gebieden bleef de Dharma niet homogeen en persoonlijke interpretaties en culturele verschillen zorgde ervoor dat ieder klooster zich op een ander aspect van de Dharma ging richten. Dit leverde zowel versnippering als specialisatie op. Omdat ook het Tibetaanse rijk versnipperde besloten de 5e Dalai Lama (Lozang Gyatso, 1617-1682) en zijn regent (Sangye Gyanatso, 1653-1705) tot een herstructurering op allerlei gebied; politiek, maatschappelijk en spiritueel. De 4 grote scholen binnen het tantrisme (kagyu, nyingma, sakya en gelug) werden uitgenodigd om hun visie te presenteren. Het was de regent die 20 jaar lang alle interpretaties van de verschillende scholen onderzocht en hieruit een nieuwe school samenstelde; de kum-nye. Dit deed hij op basis van de Ghvü Shi en de yoga's van naropa en schreef een uitvoerig commentaar hierover; Vadurya sngon-po (in het Engels vertaald tot the blue Beryll).

In oorsprong was het de bedoeling dat de kum-nye een 5e school zou gaan worden welk de andere scholen zouden gaan vervangen. De 4 oude scholen bleven echter bestaan en kum-nye werd meer een overkoepelende visie die alle interpretaties van de 4 scholen verbond. Juist omdat de kum-nye geen moraliteit, regels en ethiek kende was het zeer goed te combineren met één van de oude scholen. De kum-nye werd zodoende een stroming welk steeds meer geïntegreerd werd in de bestaande kloosters, monniken deden Kagyu én kum-nye of Nyingma én kum-nye. De 7e Dalai Lama (Kelzang Gyatso, 1708-1757) heeft nog een poging ondernomen om van de kum-nye een volwaardige aparte school te vormen maar toen hij zag dat een overkoepelende stroming belangrijker was dan een nieuwe 5e school heeft hij het zo gelaten.

De kum-nye ontwikkelde zich zodoende steeds meer als een interpretatievrije stroming, zonder dogma's, leefregels en voorwaarden en zonder ethiek of moraliteit. Het was geheel vrij van interpretatie en conditionering (iets wat de andere 4 scholen wel hadden). Zodoende kon de kum-nye zich helemaal vrij ontwikkelen, het werd een toevluchtsoord voor het vrije denken en alleen het goede vanuit de 4 scholen kwam bij de kum-nye terecht. De Dharma werd van persoon tot persoon overgegeven vanuit de ervaring. Juist omdat de dogmatiek afwezig was, was de ervaring van belang. De wens alles op papier te zetten was er niet, omdat alle kennis al vanuit de 4 scholen aanwezig was. Kum-nye in de huidige tijd

In de 20e eeuw heeft het tantrisme in het algemeen en de kum-nye in het bijzonder een gevoelige klap gekregen. Het communisme in Rusland, Mongolië en China, de inval in 1959 van China in Tibet en de culturele revolutie heeft het tantrisme midden vorige eeuw geminimaliseerd. Vanaf de jaren '80 ontstond er een bloei buiten Tibet, maar de wens naar authenticiteit en identiteit zorgde ervoor dat de 4 oorspronkelijke scholen alle aandacht kregen. Gelukkig waren er ook nog steeds 'vrije geesten' die de kum-nye bleven aanhouden en gaandeweg kwamen er kleinere ashrams in India, Nepal, Bhutan en Sri-Lanka waar deze leer onderwezen werd. Om zich te onderscheiden noemen de tantriks zich vaak 'dharmisten' in plaats van 'boeddhisten', hiermee aangevend dat ze niet thuishoren bij één der 4 oorspronkelijke scholen.

De kum-nye heeft zich dus moeten aanpassen, keer op keer. Juist omdat deze stroming vrij is van conditionering en alleen maar balans predikt, is dit gelukt. Tegenwoordig wordt het niet zozeer meer in kloosters onderwezen, aan monniken en nonnen die hun gehele leven hiermee bezig zijn, maar veel meer in een losser verband. De leer en het onderwijssysteem is echter onveranderd gebleven:

Ervaar de balans, merk de bronnen van de onbalans op en haal deze weg.

Kum-nye en kum nye-ontspanning

Tarthang Tulku is een Tibetaanse leraar die opgegroeid is vanuit de Tibetaanse Nyingma traditie en van zijn vader de basis van de kum-nye heeft geleerd. In 1972 richte hij het Nyingma instituut op en ontwikkelde de 'kum nye-ontspanning' die kortaf Kum-nye worden genoemd. Tarthang Tulku geeft in zijn boek "Tibetaanse ontspanning, kum nye: massage en beweging" (Altamira-Becht, Haarlem, ISBN: 9069636336) duidelijk aan dat zijn 'kum nye-ontspanning' anders zijn dan de oorspronkelijke kum-nye.

Hoewel de kum nye-ontspanning die in dit boek wordt gepresenteerd gebaseerd is op de oorspronkelijke beginselen van de kum nye, is die volledig eigentijds, voortgekomen uit mijn ervaring en speciaal aangepast aan de behoefte van deze tijd.
De aanpassingen hebben geleid tot het complete systeem van oefeningen dat ik kum nye-ontspanning noem.
Sindsdien heb ik enkele honderden oefeningen ontwikkeld die mijn wersterse studenten als heel ondersteunend ervaren.

Om elke vorm van verwarring te voorkomen maken we hierbij duidelijk dat wij van Dharma-Lotus níet de kum nye-ontspanning aanbieden.

Uitleg op film