Transformatie processen

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tantra is werken met prana. Middels het aanmaken en bijeen brengen van Shiva en Parvati ontstaat prana en dit wordt de 1e transformatie genoemd. Zo zijn er 3 transformaties en dus 3 transformatieprocessen die de prana telkens een ander karakter geven. Het is belangrijk te beseffen dat deze processen geen verschillende stadia van bewustzijn zijn, er bestaat namelijk geen hoger of lager bewustzijn net zomin dat er een hoger of lager ik bestaat. De tantra probeert je niet te transformeren naar een werkelijkheid maar het transformeer je door middel van de werkelijkheid.

De zinsnede “iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid” is slechts ten dele en alleen op oppervlakkig niveau waar. Die persoonlijke waarheid is namelijk een interpretatie van dé waarheid en tantra laat je dit verschil zien. Tantra werkt als een wetenschap, het laat je de werkelijkheid zien zoals deze is, niet zoals wij willen dat deze is, of zoals deze zou moeten kunnen zijn. Daarom is tantra ook vrij van normen en waarden en dien je ook zelf los te komen van normen en waarden. Zoals een wetenschapper geen invloed moet uitoefenen op zijn proefopstelling en resultaat, zo dienen wij geen invloed uit te oefenen op onze proefopstelling; wijzelf. Observeer wie jezelf werkelijk bent en je komt erachter wie je niet bent en dat inzicht is het werkelijke loslaten. Loslaten is een gevolg van inzicht, concentreer je dus nooit op ‘loslaten’ maar op het verkrijgen van inzicht.

Zoals alles zijn gevolg heeft, heeft ook datgene je loslaat zijn gevolg en zolang we dat nog niet losgelaten hebben houden we ook alle gevolgen vast. Transformatie komt voort uit dit loslaten en inzien wie je niet bent om zodoende uit te kunnen komen bij datgene je wel bent.

De 3 tantrasformatie processen

De 3 transformaties van prana zoals ze in de tantra ervaren worden:

 • 1e transformatie; van Shiva en Parvati naar prana
 • 2e transformatie; van prana naar helende energie
 • 3e transformatie; van helende energie naar spirituele energie

Elke transformatie kan bereikt worden en er zijn technieken die per transformatie het handigst toe te passen zijn:


Transformatie geen 1e transformatie 2e transformatie 3e transformatie
praten                    
massage                    
yoga                    
meditatie                    


Praten heeft nauwelijks een drempel en beslaat voornamelijk de 1e transformatie. Echt diep zal je middels praten nooit komen, wat menig psychotherapeut ook zal beweren. Massage gaat dieper maar blijft ook relatief oppervlakkig, dit komt voornamelijk doordat het proces van buitenaf gegenereerd wordt: iemand masseert jou en jij ondergaat slechts. Met yoga en meditatie is dit anders; deze 2 technieken genereer jezelf bij jezelf zodat het inzichtelijke proces veel groter is. Bij yoga is er echter veel beweging wat op dieper niveau afleidend werkt. Meditatie werk puur vanuit de verstilling en vandaar dat meditatie het diepste inwerkt.

rest energie

Bij elke transformatie verandert de ene energie in een andere energie. Een bijkomstigheid hiervan is dat er een extra energie wordt aangemaakt, de rest-energie. Hoewel deze rest-energie dus echt een bijkomstigheid is waar het inherent niet om gaat, kan deze dermate krachtig zijn dat het lijkt alsof het hier juist om gaat. Er zijn geheel aparte systemen ontwikkeld op deze rest-energieën, met als gevolg dat het oorspronkelijke doel geheel uit het oog verloren wordt.

De 3 rest-energieën per transformatie zijn:

 • 1e transformatie; rest-energie is fysieke opwinding wat kan resulteren in seksuele energie
 • 2e transformatie; rest-energie is healing
 • 3e transformatie; rest-energie is inzicht

1e transformatie

De 1e transformatie vindt plaats als Shiva en Parvati bijeen komen en prana wordt. Zolang de prana in het lichaam blijft stromen en ook alleen prana blijft, zit iemand in de 1e transformatie. Dit uit zich als fijn, prettig, heerlijk en gemoedelijk. Om iemand in de 1e transformatie te krijgen en te houden is massage de beste techniek. De aanmaak van prana (1e transformatie) geeft als sub-energie de fysieke opwinding. Deze fysieke opwinding kan doorgroeien naar euforie, verliefdheid, lach- of huilbuien, seksuele energie of geilheid. Belangrijk is te beseffen dat het niet gaat om deze sub-energie maar dat het altijd blijft gaan om de prana. Seksuele energie, geilheid en seksualiteit zijn dus géén onderdeel van tantra.

Op energetisch niveau heeft deze 1e transformatie niet veel te bieden. Je komt middels de massage tot rust en in balans (metta-ji), je ervaart vrede, rust. De 1e transformatie alleen is niet voldoende om verlost te raken van de onbalans, het is slechts het komen tot balans terwijl de bron van de onbalans aanwezig blijft. De 1e transformatie alleen is dus niet meer dan symptoombestrijding. Een voorbeeld:

Michel is bang voor honden. Dit zorgt ervoor dat hij in onbalans is daar waar honden vrij rondlopen. Naar het bos, heide of strand gaat hij daarom niet en bij het zien van een aangelijnde hond zorgt hij dat hij buiten het bereik van het dier is. Concentratiemeditatie kan ervoor zorgen dat de gemoedstoestand in zijn lichaam weer tot rust komt en hij de angst voelt verdwijnen. De bron van de angst wordt echter niet aangeraakt en blijft bestaan, de angst kan dus elk moment weer opgeroepen worden.

De 1e transformatie is dus oppervlakkig. Het is het deel waar het lichaam naar rust en balans verlangt en dat wordt geboden door de prana die is ontstaan na de samenkomst van Shiva en Parvati. Door deze prana door het lichaam te laten stromen wordt deze rust en balans alleen maar groter, maar niet per definitie dieper.

rest-energie: fysieke opwinding

De rest-energie bij de 1e transformatie is fysieke opwinding. Deze fysieke opwinding is soms zeer duidelijk merkbaar omdat deze zich afspeelt in het fysieke lichaam. Op zijn beurt kan deze opwinding verder transformeren naar euforie of seksuele energie. Eigenlijk is seksuele energie een onjuiste term, het is geen afzonderlijke en zelfstandige energie, maar een gemoedstoestand. Dit laat heel duidelijk zien dat tantra en seksuele energie weinig met elkaar te maken hebben en dat het bij de tantra dus helemaal niet gaat om de seksuele energie maar om de transformatie processen.

2e transformatie

Bij de tweede transformatie ga je werken met de prana door deze doelgericht te verspreiden over het gehele lichaam. Niet alleen fysiek, maar ook energetisch middels chakra’s, auralagen, nadi’s , meridianen en marmapunten. Op het moment dat er zich een kalãpa (blokkade) voordoet op het fysieke, emotionele lichaam of mentale lichaam kunnen we prana bewust daarheen laten stromen.

De prana van de eerste transformatie transformeert nu naar een helende variant van deze prana. De aanmaak van helende energie (2e transformatie) geeft als sub-energie de emotionele opwinding. Binnen deze tweede transformatie ga je op zoek naar de bronnen van onrust en onbalans (kalãpa’s). Elke kalãpa heeft een oorsprong die altijd gelegen ligt op het energetische lichaam. Binnen de tweede transformatie gaan we op zoek naar deze bron en halen we deze uiteindelijk met wortel en al weg. Lukt dit, dan zal ook de uitwerking van deze kalãpa op het lichaam (onbalans) verdwijnen. Er zijn echter ontelbaar bronnen van onrust en die allemaal individueel laten verdwijnen is onbegonnen werk.   Michel gaat middens healing de bron van zijn angst voor honden oplossen. Als dit lukt zal hij in de toekomst geen angst meer ervaren als hij een aangelijnde of losse hond ziet. Hij zal weer ongestoord door het bos, heide, strand kunnen lopen en genieten zonder in onbalans te komen als hij een hond ziet. Echter, met het oplossen van deze angst zijn mogelijke andere angsten niet verwijderd. Het is ook geenszins een garantie dat er in de toekomst geen nieuwe angsten, zelfs weer voor honden, kunnen gaan ontstaan.

De tweede transformatie is het zwaarste van de drie verschillende transformatieprocessen en vreemd genoeg verblijven we hierin het vaakst en het langst. In de tweede transformatie komen we tot rust en balans, wat oorzakelijk betekend dat er onrust en onbalans was. De oorzaak van deze onrust en onbalans wordt gezocht in het emotionele lichaam en dit doen we voornamelijk door mentaal in onze herinnering te gaan wroeten. Dit is het terrein van de psychiatrie en veel coaching, counseling en begeleidingstrajecten werken hiermee. Binnen het boeddhisme zijn enkele belangrijke stelregels:

 • fysieke blokkades los je fysiek op
 • emotionele blokkades los je emotioneel op
 • mentale blokkades los je mentaal op
 • geconditioneerde blokkades los je vanuit de conditioneringen op.

Het is zeer onhandig om mentaal een emotionele blokkade op te lossen. Andersom begrijpen we dit, we snappen dat een wiskundesom niet op emotionele basis opgelost kan worden, maar een emotionele blokkade kunnen we ook niet mentaal oplossen. Toch doen we dit bij elk psychologisch traject. Het boeddhisme erkent tevens dat de kans bestaat dat de emotionele blokkade groter wordt door er rationeel naar te kijken. Je graaft dingen op die niet opgegraven hoeven te worden en dat is niet een fijn proces. Een andere stelregen binnen het boeddhisme is:

 • je kunt een blokkade kwijt raken zonder de oorzaak ervan te kennen. Als je een vlek op je broek hebt is het doorgaans niet nodig te weten waar, wanneer en hoe deze vlek is ontstaan. Een simpele wasbeurt is genoeg om van de vlek af te komen. Slechts in enkele gevallen kan het handig zijn te weten wat de oorzaak is, maar dit komt erg weinig voor. De reden dat we zoveel aandacht geven aan deze tweede transformatie is het geloof in het individu. Zolang je gelooft dat je een individu bent of je gelooft dat er een hoger ego, super-ego, ziel, bewustzijn, Christusbewustzijn of Boeddha-natuur is geloof je in individualiteit. Dit individu claimt zijn bestaansrecht en ziet de wereld vanuit dualiteit (hoger en lager ik, bewustzijn en niet-bewustzijn, juist en onjuist). Zodoende geloven we in de maakbaarheid van het individu en proberen we deze op te schonen middels loslaten en bijleren.

Over het algemeen is het binnen een sessie belangrijk zo snel mogelijk door de tweede naar de derde transformatie te gaan zonder in een emotionele valkuil te gaan staan. Zowel massage, yoga als meditatie kun je hiervoor gebruiken wetende dat je vanuit de eerste transformatie komt. Daarin heb je waarschijnlijk massage toegepast en deze kan je voor een deel ook in de tweede transformatie gebruiken. Yoga en meditatie gaan echter dieper het proces in.

rest-energie: healing

De rest-energie bij de 2e transformatie is healing. Als de prana bij een blokkade komt kan het zelf-helende vermogen van het lichaam een boost krijgen waardoor healing ontstaat. Dit effect is prettig en fijn, maar in wezen onbelangrijk omdat het nog steeds symptoombestrijding is. De bron van de blokkade ligt elders en deze kunnen we met de 2e transformatie niet bereiken, hiervoor moeten we verder naar de 3e transformatie. De healing kan echter een afleiding zijn zodat we niet naar de 3e transformatie gaan. Healing kan dus een valkuil zijn.

3e transformatie

Het betreden van de 3e transformatie gaat doorgaans zeer geleidelijk en voelt een beetje als dromen. Je bent compleet aanwezig in het Nu, de Metta-ji is zeer sterk en je vergeet een beetje tijd-ruimte-personen. De aanmaak van spirituele energie (3e transformatie) geeft als sub-energie de spirituele opwinding. Deze spirituele energie kan een euforisch gevoel geven van loslaten en eenwording. Op energetisch niveau gebeurt er zeer veel en het proces wordt steeds inzichtelijker en komt los te staan van het ego. Dit inzicht gaat niet over 1 enkele angst maar over het gegeven ‘angst’ op zich. Waarom creëer jij ‘angst’ ongeacht waarvoor? Dat is een universeel gegeven wat iedereen zelf moet ontdekken. Ontwikkel je dit inzicht, dan zullen alle angsten verdwijnen en ook niet meer aangemaakt worden omdat je inziet waarom het lichaam ‘angst’ nodig had. Je wordt verlicht van een basaal en fundamenteel negatief aspect.

Michel gaat verder met zijn meditatie en wil inzien waarom hij ooit angst voor honden heeft ontwikkeld. Hij komt erachter dat het niets met honden te maken heeft, maar met een stuk onzekerheid in hemzelf. Deze onzekerheid creëert in hem meerdere angsten. Hij komt dichter bij zichzelf waardoor de onzekerheid oplost en zo ook vele verschillende angsten. Gaat hij nog dieper in zijn meditatie, dan ziet hij in dat deze onzekerheid veroorzaakt wordt door begeerte, aversie en onwetendheid. Als hij deze 3 kan oplossen waardoor alleen gelijkmoedigheid overblijft zullen alle angsten en andere geladen energiestromen wegvallen.

Bij de 3e transformatie laten we zowel het mentale proces (1e transformatie) en het emotionele proces (2e transformatie) achter ons. Dat kan alleen als er ergens een opening is om los te komen van individualiteit. In eens sessie kan je dit heel duidelijk ervaren Maar elke houvast naar het Ik zal de 3e transformatie belemmeren. De achterliggende blokkade dient dan wél in de 2e transformatie opgelost te worden, eenvoudigweg omdat het in de 3e niet lukt. Zolang je, bewust of onbewust, een verbinding hebt en houdt met het mentale en/of emotionele proces komen vandaar grove signalen die ervoor zorgen dat je de subtiele signalen van het inzichtelijke proces niet waarneemt. Om die reden is de meditatie dé techniek om diep in de 3e transformatie te komen. Een totale verstilling om de meest subtiele signalen waar te nemen.

rest-energie: inzicht

De rest-energie bij de 3e transformatie is inzicht. Dit kan even verwarrend zijn, maar in het gehele spirituele proces draait hetniet om de inzichten. Al de verkregen inzichten leiden tot een geheel, tot een resultaat en daar gaat het om. Blijven hangen in een inzicht is niet juist. Het krijgen van eigenschappen zoals paranormale helderheid is een inzicht en slechts het resultaat van een verscherpte concentratie. Deze paranormale helderheid is een bijkomstigheid waar je verder niets mee hoeft te doen. Toch zijn er legio mensen die zich hier helemaal aan vastklampen en dit als hoofddoel gaan zien. Dat is dus onjuist.