Namaste

Uit dharma-lotus.nl
(Doorverwezen vanaf Namaste-ji)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Namaste als handbegaar en groet
Namaste als dankgebaar

Het woord Namaste (Namaskar) kan zowel een woord als een gebaar zijn. Hoewel het woord Namaste nagenoeg niet rechtstreeks of simpel te vertalen valt zijn overal ter wereld vertalingen en verklaringen te vinden. B.v. de goddelijke in mij groet de goddelijke in jou, of (Ik) toon eer aan het innerlijke licht in al wat leeft.

Veelal wordt de groet Namaste mooier vertaald, bijvoorbeeld in een gedicht of in een vers:

Ik eer die plaats in jou, waar het hele Universum verblijft. En wanneer ik in die plaats in mij ben en jij bent in die plaats in jou bestaat er van ons.

I honour that place in you where the whole Universe resides And when I am in that place in me and you are in that place in you, there is only one of us.

In het Sanskriet betekent "Namas" buiging, eerbiedwaardige begroeting, en volgzaamheid of gehoorzaamheid. Het stamt af van het woord "Nam", dat betekenissen in zich draagt als buigen, nederigheid, onderworpenheid, en stil worden.. Het woord "Te" betekent naar u'of voor u. Met andere woorden: "NamasTe" betekent: Ik buig voor u. De begroeting zelf, het gebaar, wordt in de variaties van de taal van het subcontinent ook wel "namaskaram","Namaskara" en "Namaskar" genoemd.

Handpositie bij Namasté

Namaste als begroetingsgebaar. Hoewel wij westerlingen gewend zijn elkaar een hand te schudden bij wijze van begroeting, komt dit gebaar in een groot deel van de wereld niet voor: In oost Europa en in Arabische landen wordt men veelal (formeel) omhelsd of op de wangen gekust. In Japan en China zal men licht buigen met de ogen naar de grond gericht. Een Hawaiiaanse begroeting, "honi" genaamd, bestaat eruit dat men de neusgaten naast die van de te begroeten persoon houdt alsof men samen de adem deelt. (En adem is leven, soms ook wel Prana of levenenergie genaamd). Voor Hindoe('s) is de meeste voor de hand liggende begroeting "Namaste", het gestrekt samenvoegen van de handen, ter hoogte van het hart met het hoofd licht gebogen, terwijl men zegt: "Namaste". Namaste is dus zowel een gesproken groet, als een gebaren groet. (Oftewel zowel een Mantra als een Mudra. De gebed-achtige houding van de handen is een Mudra genaamd Anjali, afgeleid van het stamwoord Anj, hetgeen aanbidden, eren, vieren of zalven betekent. Door de beide handen op deze wijze te verenigen, de Gassho Mudra, benadrukt men de eenheid van een ogenschijnlijke dualistische kosmos, het samenbrengen van geest en materie, of ook wel het Zelf tot het Zelf brengen.

In het Tantrisch Boeddhisme vertegenwoordigt de linkerhand de Maan, de rechterhand de Zon. Elke vinger vertegenwoordigt een van de vijf elementen:

 • de duim vertegenwoordigt de Leegte.
 • de wijsvinger vertegenwoordigt de Lucht.
 • de middelvinger vertegenwoordigt het Vuur.
 • de ringvinger vertegenwoordigt het Water.
 • de pink vertegenwoordigt de Aarde.
 • het esoterisch boeddhisme zegt van de vingertoppen het volgende:
 • de duim vertegenwoordigt het Inzicht.
 • de wijsvinger vertegenwoordigt Activiteit.
 • de middelvinger vertegenwoordigt de Waarneming.
 • de ringvinger vertegenwoordigt Ontvankelijkheid.
 • de pink vertegenwoordigt de Vorm.

Begroeting

Er wordt gezegd dat de rechterhand de hogere natuur voorstelt of dat wat goddelijk is in ons, terwijl de linkerhand de lagere natuur, het wereldlijke vertegenwoordigd.. Soms wordt Namaste met een groter gevoel van verering geuit door de vingers van de samengevoegde handen naar het voorhoofd te brengen en daar de plaats van het mystieke Derde Oog aan te raken. Een derde vorm van het Namaste begroetingsgebaar bestaat eruit de handen compleet boven het hoofd te brengen, een gebaar waarvan beweerd wordt dat het bedoeld is bewustzijn te concentreren in de subtiele ruimte net boven de Kruin Chakra. . Deze vorm van begroeting is echter zo gevuld van verering dat deze gereserveerd is voor de Almachtigen en de heiligsten der Sat Goeroes. Ziehier het verschil tussen de meeste gebruikte westerse en oosterse begroeting. In het westen begroeten wij elkaar op een horizontale manier, terwijl in het oosten de begroeting verticaal plaatsvindt, als bevestiging dat de ander niet als zodanig bestaat. Om te testen hoeveel deze begroetingswijzen nu echt verschillen stel je dan voor dat je op straat loopt en opeens wordt geconfronteerd met een goddelijk persoon. Wat doe je dan? Steek je je hand uit om de zijne te schudden? Waarschijnlijk niet.

Hoewel goed genoeg voor gewone mensen, komt het niet in ons op de hand van een goddelijk persoon te schudden. Stel je voor dat je zweethanden hebt... Dus wat doe je? Inderdaad, je gebaart Namaste! De reden dat Namaste in zo'n situatie veel natuurlijker aanvoelt, is dat het een spiritueel gebaar is en geen wereldlijk gebaar zoals een handdruk. Met een handdruk geven we gestalte aan onze gelijkheid met anderen. Tegelijkertijd onthullen we menselijkheid en drukken we uit hoe sterk we zijn, hoe nerveus we zijn, hoe agressief of hoe passief. Er zit bijzonder veel fysieks in een handdruk verwerkt. Om deze en andere reden geeft de paus nooit iemand een hand. Koningen geven ook nooit een hand. Zelfs moeders geven hun eigen kinderen geen hand als begroeting! Het Namaste gebaar is ook heel efficiënt: Een politicus of een artiest kan honderdduizend toeschouwers tegelijk begroeten met een Namaste gebaar en het publiek kan eventueel gelijk terug groeten.

Hoe zou je dat met een handdruk moeten oplossen? Namaste is kosmisch verschillend van een handdruk. Iedereen zal intuïtief met Namaste (een) god of een goddelijke begroeten. Het namaste gebaar verwoordt onze innerlijke waardering voor de heiligheid van alles. Het geeft teken van onze intuïtie dat alle zielen in hun essentie goddelijk zijn. Het herinnert ons op een grafische manier en met volhardende herhaling dat wij het goddelijke overal en in ieder mens kunnen zien. Het zegt op een stille manier: "Ik zie de goddelijkheid in ons beiden en buig voor Hem of Haar. Ik erken de heiligheid van deze wereldse ontmoeting. Ik kan dat wat spiritueel in ons is nooit scheiden van dat wat menselijk en doodgewoon is.

Namasté etherisch gezien

Er bestaan ook andere, meer mystieke betekenissen van Namaste. De zenuwenergie van het lichaam komt samen in de voeten, de plexus solaris (zonnevlechtknoop, of navelchakra) en de handen. Onze fysieke energie verlaat ons lichaam op deze knooppunten. Om deze energie te aarden en de levensenergie (Prana of levensstroom) in balans te brengen met ons zenuwstelsel, kruisen Yogi hun benen tot de lotushouding en voegen hun handen samen om daarna (diep) te mediteren. Aldus is het mogelijk onze energie te balanceren en harmoniseren, onszelf geconcentreerd te houden, innerlijk gericht en mentaal beschermd te zijn. Het sluit het Aura en schermt ons fysiek af. Het weerhoud ons ervan te extern gericht te worden en geeft ons de kans dicht bij onze intuïtieve aard te blijven, dicht bij ons super-bewustzijn.

Het geheel, de betekenis van het woord Namaste, en Namaste als gebaar of begroeting, noem ik vanaf nu gewoon Namaste, 'in Namaste zijn of 'Namaste uitvoeren. Tot slot van deze korte uitleg nog wat inzichten omtrent Namaste, afkomstig van een aantal Hindoes: Namaste verlicht iemands bewustzijn, en herinnert ons dat alle wezens, alle bestaan heilig en goddelijk is. Namaste communiceert: "Ik eer en aanbid de goddelijkheid in u". Ook keert het een individu voor een moment naar binnen, naar zichzelf, inspireert reflecties op de diepere realiteit van dingen, en verzacht de interactie tussen mensen. Immers, het is moeilijk vijandig of beledigd te zijn tegenover iemand die je begroet als een goddelijke. Namaste is een gebaar van vriendschap en vriendelijkheid maar ook een van dankbaarheid of speciale erkenning. In de mystiek wordt Namaste ook wel "Namaskara Mudra" genoemd en het centreert iemand energie binnen het centrale zenuwstelsel. Namaste kan ook betekenen: Ik groet de almachtige in u. Het ware Namaste gebaar gaat vergezeld van het licht naar voren buigen van het hoofd en de schouders.

Namaste is een gebaar wat ons gevoel voor ons ego en egoïsme afzwakt en wat ook enige nederigheid in zich heeft maar ook nodig heeft. Een handdruk daarentegen kan een heel arrogante beleving zijn. Het samenvoegen van de handen brengt je in contact met je centrum, je ziel. Namaste zorgt ervoor dat je je neerzet als een ziel, niet als een extern gerichte persoonlijkheid. Namaste heeft een subtiel effect op ons aura en ons zenuwstelsel. Het brengt ons zo te zeggen, een scherpgerichte aandacht en een samenvoeging van onze krachten. Ook beschermt het tegen onnodige psychische connecties die door een handdruk kunnen worden veroorzaakt. Namaste kan dus ook gezien worden als het beschermen van je energieën. Deze vorm van erkenning is zo lieflijk en gracieus. Je hoeft maar te kijken naar twee mensen in Namaste en je ziet heel veel menselijke schoonheid en zuiverheid.

Ik eer het Goddelijke in jou,
Ik eer de Plaats in jou,
waarin het hele Universum is.
Ik eer de Plaats in jou,
die Liefde is,
Waarheid, Licht en Vrede.
Als jij daar bent,
in jou,
Waar liefde is, Waarheid,
Licht en Vrede is.
En ik ben daar,
in mij,
Waar Liefde is, Waarheid,
Licht en Vrede is.
Dan zijn wij Een...

Namaste-ji

Namasté is de boeddhistische groet en mudra. Het achtervoegsel -ji geeft aan dat een handeling actief bedreven wordt en geeft er bovendien een extra waardigheid aan.

Namasté betekent ongeveer mijn boeddha-natuur groet de boeddha-natuur in jou en is in het boeddhisme een van de vier verheven toestanden van de geest, net als metta: liefdevolle aandacht. In tegenstelling tot metta-ji (het in verheven vorm actief geven van liefdevolle aandacht) kan namaste-ji echter nooit vanuit ego voortkomen. Namaste-ji wordt doorgaans bereikt als een aantal mensen gezamenlijk mediteert of yoga beoefenent. Het is een staat van zijn, een gemoedstoestand waarin één en al liefde en gelukzaligheid ervaren wordt. Namaste-ji is een term die vooral in de Kum-nye en de tantrische yoga gebruikt wordt.