Nieren - organenleer

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Energetisch lichaam
Organenleer
Drawing of the human body showing acupuncture meridians..JPG
Organenleer
inleiding
blaas
dikke darm
drievoudige verwarmer
dunne darm
galblaas
hart
lever
longen
maag
milt
nieren
Pericardium
Muladhara.png

'De Nieren (Shen) bewaren het Jing' en regelen geboorte, ontwikkeling en rijping. Jing is de substantie die het dichtst bij het leven zelf staat; het is de bron van het leven en van de ontwikkeling van het individu.

Hoewel het ruwe materie is, is het de Substantie waaraan het organische leven zijn specifieke karakter ontleent. Het bevat de mogelijkheid tot geboorte, rijping, verval en dood. In Jing ligt de mogelijkheid tot differentiatie in Yin en Yang besloten, zodat men evengoed zou kunnen zeggen dat Jing leven voortbrengt: want leven is het product van voortdurende differentiatie in Yin en Yang. Het hele lichaam met al zijn Organen heeft Jing nodig om gezond te blijven. De Nieren bewaren, omdat ze onderdak bieden aan Jing, de mogelijkheid tot leven. Daarom hebben zij een bijzondere band met de andere Organen, in die zin dat zij de structuur voor het bestaan van elk Orgaan bevatten, en het fundament zijn van alle Yin en Yang dat aanwezig is in ieder Orgaan. Met andere woorden: Yin en Yang, de levenskrachten van elk Orgaan, zijn in laatste instantie afhankelijk van Yin en Yang in de Nieren. Zo zijn de Nieren 'de wortel van ieder leven'. Of, zoals de medische traditie het stelt: 'De Nieren zijn het huis van Vuur en Water, de woonplaats van Yin en Yang... de weg van dood en leven.

Alle organen kunnen worden getypeerd als Yin of Yang. Maar in ieder Orgaan zit zowel een ondersteunend, voedend Yin aspect als een actief Yang aspect. Bijvoorbeeld: het Hart bewaart het Shen, een Yin functie, maar het regelt ook het Bloed, een Yang functie.

De Lever bewaart het Bloed (Yin)

De Lever bewaart het Bloed (Yin) maar verspreidt ook het Chi (Yang). Van Jing, dat het eerste organische materiaal is, kan men stellen dat het reeds vóór Yin en Yang aanwezig was, maar vanwege zijn ongedifferentieerde, oorspronkelijke aard, is het ook Yin. Het is kenmerkend voor de dialectiek van de klassieke Chinese denkwijze dat Jing 'ouder' dan Yin en Yang, en tegelijkertijd Yin kan zijn. En binnen dat Yin bestaat ook weer een onderscheid tussen Yin en Yang.

De Nieren bezitten, zoals alle organen, zowel Yin als Yang aspecten. De functie van het bewaren is Yin, maar er zijn ook Yang functies. Het Yin in de Nieren wordt, afhankelijk van de context, Jing of Water genoemd (dit wanneer men er vanuit gaat dat Jing ouder is dan Yin en Yang). Het Yang in de Nieren heeft een bijzondere naam: het wordt Ming-men Huo genoemd, ofwel Vuur van de Levenspoort.

Wortel van het leven

De Nieren worden de 'wortel van het leven' genoemd, omdat Jing de bron is van voortplanting, ontwikkeling en rijping. Bevruchting wordt mogelijk gemaakt door de kracht van Jing; de groei tot aan het moment van rijping is het bloeien van Jing; het verval in ouderdom weerspiegelt het zwakker worden van Jing. Naarmate de tijd vordert nemen zowel de vitaliteit als de kwantiteit van Jing af. Aangezien Jing in de Nieren wordt bewaard, worden al deze ontwikkelingen mede door de Nieren bepaald. Daarom worden problemen bij de voortplanting, zoals onvruchtbaarheid of impotentie en ontwikkelingsstoornissen, zoals een vertraagde groei of het uitblijven van seksuele rijping, beschouwd als het niet goed functioneren van de Nieren bij het opslaan van Jing. Ouder worden ziet men als de normale gang van zaken, en als dit met gratie gebeurt, is het geen ziekte of probleem. Echter, als vroegtijdige veroudering plaatsvindt, of als de waardigheid van een gevoel van voltooiing ontbreekt, kan dat worden veroorzaakt door een onregelmatige Jing in de Nieren.

De Nieren beheersen het Water

Immers, 'de Longen zorgen voor beweging en regulering van de Waterkanalen' en 'maken de damp vloeibaar', en de Milt 'brengt het zuivere omhoog', inclusief de zuivere vloeistoffen, maar de Nieren zijn de basis waarop dit hele proces van het transformeren en het in beweging brengen van Water berust.

De woorden Water en Vloeistoffen worden vaak door elkaar gebruikt, maar soms is toch het ene woord boven het andere te verkiezen. Water heeft een algemenere betekenis dan Vloeistoffen. Vloeistof verwijst naar het Water in een specifieke vorm (transpiratie, urine, enz.), Water verwijst naar al het vocht in het lichaam. Water wordt bovendien beschouwd als het tegenovergestelde van Vuur, als Yin in vergelijking met de Yang van het Vuur. Water en Vuur zijn de twee basiskrachten die in het lichaam en in het universum werkzaam zijn. Daarom is Water in vergelijking met Vloeistof de wat bredere, meer figuurlijke term.

De Nieren reguleren het Water met behulp van hun Yang aspect: Het Vuur van de Levenspoort. Dit Vuur of deze Warmte transformeert Water tot een soort 'nevel', een noodzakelijke stap voor het kunnen stijgen of circuleren van de Vloeistoffen. De circulatie van het Water in het lichaam is afhankelijk van de verdampende kracht van de Nieren. Ook de Milt verdampt zuivere Vloeistoffen, wanneer hij de zuivere extracten van voedsel en Vloeistoffen naar boven transporteert, maar zijn kracht (zijn Vuur) om deze in damp te kunnen omzetten, is uiteindelijk afhankelijk van het Vuur in de Nieren, dat als een soort 'waakvlam' functioneert. De wijze waarop het Water zich door het lichaam beweegt, kan als volgt worden samengevat: Vloeistoffen komen eerst in de Maag terecht die vervolgens een scheidingsproces begint, waarbij de onverteerbare voedselresten naar de darmen worden gezonden, omdat ze overtollig zijn, en waarbij het zuivere Water overblijft. Dit proces wordt voortgezet door de Milt, die de zuivere Vloeistoffen in verdampte staat naar de Longen brengt. De Longen zorgen ervoor dat het heldere deel van de Vloeistoffen door het hele lichaam circuleert, maar dat het gedeelte van de Vloeistoffen dat door het gebruik niet meer zuiver is, weer vloeibaar wordt en naar beneden, naar de Nieren gaat. In de Nieren wordt dit onzuivere gedeelte opnieuw verdeeld in een relatief zuiver, en een relatief troebel gedeelte. Het heldere deel wordt tot nevel getransformeerd en naar de Longen gezonden, waar het weer

wordt opgenomen in de circulatie. Het resterende onzuivere deel verdwijnt in de Blaas, waar het zich verzamelt en vervolgens wordt uitgescheiden. Praktijkvoorbeeld: Bij een patiënt wordt door een westerse arts een rechter hartdecompensatie vastgesteld. De voornaamste klacht die de patiënt heeft is een ernstige vorm van oedeem over het hele lichaam (huidwaterzucht). Een oosterse arts die de man uitgebreid onderzoekt stelt vast dat deze lijdt aan het Onvoldoende Vuur van de Nier-patroon, zodat het Water niet meer wordt gereguleerd. De arts schrijft zeer sterk werkende kruiden voor, waaronder monnikskap (Aconitum) en moxibustie (waarbij brandende substanties zoals bijvoet worden gebruikt om een acupunctuurpunt te stimuleren) op punten zoals Nier 7 (Fu-Liu, Terugkerende Stroom) en Conceptiemeridiaan Ren Mai 4 (Quam-yuam, Bron van Verbinding). Na een serie behandelingen zijn de symptomen zichtbaar verminderd. Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een westerse arts bevestigt de enorme verbetering van de hartconditie. Een gedeeltelijke verklaring voor deze resultaten volgens de westerse zienswijze zou kunnen zijn dat moderne medische onderzoeken hebben aangetoond dat monnikskap een krachtig harttonicum is. In de Chinese geneeskunde wordt het echter beschreven als een verwarmer van de Nieren.

De Nieren beheersen de beenderen

'De Nieren produceren merg'. Deze beide functies worden onder andere beheerst door het Nier Jing, dat ook bij geboorte, ontwikkeling en rijping een rol speelt. De Nieren bewaren Jing en men zegt dat Jing merg produceert. Verder is het merg verantwoordelijk voor de opbouw van het beendergestel. daarom is de ontwikkeling en het herstel van beenderen afhankelijk van de mate waarin Nier Jing is gevoed. Bij een kind kan onvoldoende Nier Jing leiden tot te weke beenderen of een onvolledige sluiting van het schedeldak. Bij een volwassene kan onvoldoende Nier Jing zwakke benen en knieën, broze beenderen of stijfheid van de ruggengraat tot gevolg hebben. De tanden beschouwt men als een aanvulling op de beenderen en daarom worden ook deze door de Nieren beheerst. Wanneer de tanden van kinderen maar matig groeien of zelfs uitvallen, of wanneer het gebit van een volwassene een bron van voortdurende problemen is, zal een Chinese arts bedacht zijn op het patroon van onvoldoende Nier Jing.

De Nieren monden uit in het oor

De Nieren weerspiegelen zich in het hoofdhaar. Er bestaat een nauwe band tussen de Nieren en de oren. Of, zoals de Neijing het uitdrukt: 'Nier Chi loopt door het oor heen; als de Nieren in harmonie zijn kan het oor de vijf tonen horen.'" Veel gehoorstoornissen worden via de Nieren behandeld. Zo is bijvoorbeeld doofheid bij oudere mensen een gevolg van een zwak geworden Nier Jing.

Ook de glans en de gezondheid van het hoofdhaar staan in verbinding met het Nier Jing en haaruitval, voorkomend bij het ouder worden, is een uiting van het verminderen van de hoeveelheid Jing in de Nieren. Het hoofdhaar is voor zijn voeding afhankelijk van het Bloed, vandaar dat in de overlevering het hoofdhaar 'een voortbrengsel van het Bloed' genoemd wordt.

De Nieren regelen de invloed van Chi

Hoewel de Longen de ademhaling regelen, hebben ook de Nieren hierbij een functie. De Nieren zorgen ervoor dat Natuurlijke Lucht Chi zeer diep doordringt, zodat de inademing door de invloed van Chi wordt afgerond. Daarom zijn de Nieren de 'wortel van Chi', en de Longen de 'fundamenten van Chi'. Een juiste ademhaling is dus afhankelijk van de Nieren en disharmonische patronen bij de Nieren kunnen resulteren in ademhalingsmoeilijkheden, met name chronisch astma.