Organenleer

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Energetisch lichaam
Organenleer
Drawing of the human body showing acupuncture meridians..JPG
Organenleer
inleiding
blaas
dikke darm
drievoudige verwarmer
dunne darm
galblaas
hart
lever
longen
maag
milt
nieren
Pericardium
Muladhara.png

Het feit dat in China geen anatomie bestaat zoals in het Westen, betekent niet dat het een onwetenschappelijk systeem is; het enige dat aangetoond wordt is dat er in het Westen en in het Oosten verschillende denksystemen bestaan. In het Westen hadden zelfs de oude Grieken al een verfijnde anatomie ontwikkeld, die gebaseerd was op het ontleden van mensen en apen. Deze theorieën waren vaak onjuist, maar ontstonden ten gevolge van dezelfde nadruk op het leggen van causale verbanden bij ziekten als bij de moderne geneeskunde gebruikelijk is. De beschrijving van de Organen die nu volgt, is dus geen 'Chinese versie van de anatomie, maar juist het tegenovergestelde'. In het Chinese systeem worden de Organen altijd besproken met betrekking tot hun functies en hun relaties met de Fundamentele Substanties, de andere Organen en andere lichaamsdelen. Slechts door steeds deze relaties voor ogen te houden kan een Orgaan op juiste wijze gedefinieerd worden. (Dit idee is afkomstig van de Nei Jing, waaruit de meeste citaten afkomstig zijn.) De relaties die nu besproken worden zijn die welke de Chinese medische traditie als de belangrijkste beschouwt bij het klinisch waarnemen van patronen.

In de Chinese geneeskunde wordt uitgegaan van vijf Yin Organen en zes Yang Organen.

Yin organen

De Yin Organen zijn

De functie van de Yin Organen bestaat uit het produceren, transformeren, reguleren en bewaren van de Fundamentele Substanties (Chi, Bloed, Jing, Shen (ziel), en Lichaamsvocht.).

Yang Organen

De yang organen zijn:

De Yang Organen hebben als taak het gedeelte van het voedsel dat getransformeerd zal worden tot Fundamentele Substanties, in zich op te nemen, af te breken, te absorberen en het onverteerbare gedeelte uit te scheiden. Omdat de Yin Organen diep in het lichaam liggen, zijn ze Yin in verhouding tot de Yang Organen, die meer aan de oppervlakte liggen. De Yin Organen zijn doorgaans van meer belang in de medische theorie en praktijk.

Gemengde organen

In de klassieke literatuur wordt melding gemaakt van de zes 'gemengde' of Eigenaardige Organen (Chi-heng-zhi-fu)

  • Hersenen
  • Merg
  • Botten
  • Bloedvaten
  • Baarmoeder
  • Galblaas

De Galblaas is zowel Yang Orgaan als Eigenaardig Orgaan; Yang omdat de Galblaas betrokken is bij de afbraak van onzuiver voedsel; Eigenaardig omdat hij als enige van de Yang Organen een zuivere stof, gal, bevat.

De juiste context

De Organen van het lichaam, die gedefinieerd worden door middel van hun functie en onderlinge verhoudingen, maken deel uit van het Web, dat ons lichaam is. Ze kunnen slechts in deze context worden besproken. De Chinese ideeën over de Organen (of over iets anders) kunnen niet als vaststaande, keiharde stellingen van een theorie worden bewezen of weerlegd. Deze ideeën maken deel uit van een systematisch netwerk dat kan worden gebruikt als het nodig is. Bovendien zouden de Chinezen zich maar weinig bekommeren om een bewijs volgens onze gebruikelijke, wetenschappelijke opvattingen. In de inleiding tot het Systematische Klassieke geschrift van de Acupunctuur (282 n. C.) uit de Song-dynastie (960-1279 n.C.), zijn de Medische Geleerden van de Keizer zich duidelijk bewust van het feit dat de Meridianen en vele andere onderdelen van hun systeem onvindbaar zijn wanneer men het lichaam ontleedt en onderzoekt. Dit kan ze echter niet zoveel schelen; ze zeggen dat het geen verschil maakt. De klassieke geschriften, de wijsheid van hun voorgangers en het feit dat het systeem inderdaad werkt, zijn voor hun een voldoende verificatie. In het Westen moet sinds de wetenschappelijke revolutie een theorie gebaseerd zijn op een bewijsbare natuurkundige ondergrond, die bestaat uit herhaalbare experimenten en meetbare feiten. Elk nieuw ontdekt feit leidt tot een verdere ontwikkeling in de theorie. William Harvey droeg bij tot deze wetenschappelijke revolutie toen hij op 17 april 1616 in een lezing de klassieke Griekse leer aangaande de bloedcirculatie omverwierp en de moderne circulatieleer ervoor in de plaats stelde. Het Griekse medische stelsel stortte in één klap ineen. De oude opvattingen werden ontoereikend bevonden. Harde en bewijsbare feiten moesten de basis voor de nieuwe kennis vormen. De nadruk kwam meer te liggen op kwantiteit dan op kwaliteit, denkbeelden werden vervangen door vastomlijnde begrippen, speculaties door proefondervindelijke bewijzen. De Chinese theorieën lijken echter nog steeds op die uit de Griekse Oudheid. Hun feiten bestaan uit speculatieve verklaringen. De Chinezen kennen concrete waarde toe aan het voorstellingsvermogen dat op poëtische wijze de verschijnselen verklaart. De kracht van de Chinese theorieën ligt in het samenbrengen van bepaalde waarnemingen, het onderscheiden van patronen, het doorzien van onderlinge verbanden en van eigenschappen. Maar kan men een poëtisch beeld verstandelijk bewijzen? Men kan het delen met anderen. Men kan er gebruik van maken. Men kan van mening zijn dat het voldoende waarde heeft om naar te luisteren.