Yoga opleiding

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Kum-nye is een boeddhistische zienswijze die streeft naar Balans. Het kunnen doorstromen van de Prana is belangrijk voor het lichaam en elke vorm van yoga voorziet daarin. De Prana zal door de aanwezigheid van een blokkade niet goed kunnen doorstromen en elke blokkade wordt uiteindelijk altijd gecreëerd door één van de vaste thema's (in het Hindoeïsme Chakra's genoemd). Door de aanwezigheid van een thema is er een blokkade waardoor de Prana stroming stagneert. En hierin toont de Kum-nye yoga zijn grote waarde.

Thema's

Elke asana (yoga houding) binnen de Kum-nye is gerelateerd aan één of meerdere thema's. Deze kunnen spelen op het fysieke- emotionele- en/of mentale vlak. Een aantal van deze thema's zijn:

 • durf
 • doorzettingsvermogen
 • overgave
 • vertrouwen
 • balans en coördinatie
 • zelfvertrouwen
 • communicative en creativiteit
 • inzicht
 • etc...

Dit zijn belangrijke thema's in ieders leven en iedereen komt wel eens één van deze thema's als blokkade tegen. Soms zijn we ons daar bewust van en soms niet. Door een yoga serie te doen van verschillende asana's waarin alle thema's voorbij komen kun je opmerken welk thema bij jou speelt. Door vervolgens een nieuwe serie asana's te doen die allemaal over dit thema gaan kan je dit onderzoek verder toespitsen. Zodoende kunnen onbewuste blokkades duidelijk aan het licht komen.

fysiek, emotioneel en mentaal

Elke Kum-nye yoga houding heeft naast een thema ook altijd betrekking op het fysieke-, emotionele- en/of mentale vlak. Kan een ongetraind iemand een bepaalde basis houding niet, dan moet hij gaan oefenen. Iemand met een normaal gestel en basis conditie kan alle Kum-nye yoga houdingen in principe in 3 á 4 maanden te leren, mits diegene elke dag oefent (en de Kum-nye streeft niet naar perfectie). Kan iemand na 4 maanden deze asana nog steeds niet, dan is er meer aan de hand en moeten we verder gaan kijken dan alleen het fysieke vlak. Een thema kan bijvoorbeeld ook het emotionele of mentale vlak beslaan.

Kum-nye Yoga en Inzicht meditatie

De Kum-nye yoga en de Vipassana (inzicht meditatie) vormen een gouden combinatie. De yoga laat je zien waar een blokkade zit en waar het ongeveer mee te maken heeft (de thema's) en de inzicht meditatie biedt je de inzichten om dit thema los te kunnen laten. Er zit dus een duidelijke scheiding tussen de yoga (onderzoekend) en de meditatie (inzichtelijk).

De Basis houdingen en de Vishna's

Er zijn niet enorm veel asana's binnen de Kum-nye yoga, ongeveer 35 basis asana's en 27 Vishna's. Het doel is dus ook niet zoveel mogelijk asana's zo perfect mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat om de thema's en er zijn (gelukkig) maar een beperkt aantal thema's. Het verschil tussen gymnastiek en yoga is dat bij een gymnastiek oefening er geen thema wordt aangeraakt en bij de yoga wel. Maar het heeft geen zin -tig asana's te leren die allemaal over hetzelfde thema gaan.

Elke basis houding gaat dus over één of meerdere thema's. Er zijn ook asana's die alle thema's aanraken, de zogenaamde Vishna's. Je zou dus kunnen stellen dat als je een aantal Vishna's achter elkaar goed uitvoert, er op dat moment geen noemenswaardige blokkade in het lichaam aanwezig is. Lukt een Vishna niet, dan weet je dat er een blokkade in het lichaam huist. Middels de basis houdingen kan je erachter komen welk thema er speelt en of zich dit voornamelijk op het fysieke- emotionele of mentale vlak afspeelt.

Individuele yoga en Duo yoga

De Kum-nye Yoga kent 2 varianten; de individuele yoga en de de duo-yoga. Bij de duo-yoga brengt de yogi de ander in een houding. Het grote voordeel van duo-yoga ten opzichte van individuele yoga is dat:

 • je veel verder gebracht kan worden in een positie
 • je tegelijk kunt masseren
 • je asana's kunt doen die individueel nooit kunnen
 • je niet je eigen asana hoeft te beoordelen maar een ander dat doet

Veel van de Duo-yoga asana's zijn vertalingen van de individuele basis en Vishna asana's, maar er zijn ook geheel nieuwe asana's aan toegevoegd.

De Kum-nye Yoga Opleiding

De Kum-nye yoga opleiding kent 3 trajecten waartussen je kan kiezen:

 • Individuele yoga
 • Duo-yoga (alleen voor yoga docenten of na het afronden van traject 1)
 • Individuele én Duo-yoga

individuele yoga

Bij dit traject leer je alle basis houdingen en alle Vishna's. Door deze te oefenen kom je zelf ook in het proces van het tegenkomen van blokkades. Hoe ga je hiermee om? Dit is een wezenlijk deel van de opleiding en je bent hierin dus eigenlijk je eigen proefkonijn. Naast het aanleren van de houdingen en de processen die hiermee gepaard gaan leer je ook hoe mensen in dit proces te begeleiden. Je leert alle thema's herkennen. Je leert series asana's te maken samengesteld voor een persoon met een bepaalde klachtenstructuur of voor een hele groep of yogaklas.

Duo yoga

Bij Duo yoga zet je iemand anders in een asana. je moet dus donders goed weten wat deze asana doet en je moet weten hoe een menselijk lichaam draait en werkt. De Duo yoga opleiding kan je dus alleen doen als je reeds yoga docent bent.

individuele yoga en Duo yoga

In dit traject gaan het aanleren van de individuele en de Duo yoga hand in hand. Als je een serie asana's die betrekking hebben op de schouders kent, kunt en begrijpt leer je daarna de Duo yoga asana's die over de schouderpartij gaan. Zo doorlopen we dus beide trajecten tegelijk.


Didactisch

De lessen worden bij voorkeur individueel gegeven (of een kleine groep van 2 of 3 personen). In elke les is er een moment van vragen, les geven over de theorie en de praktijk en het aanleren van asana's. Een gemiddelde les duurt 3 á 4 uur. Er is geen duur van de opleiding. Uiteindelijk zal je alle houdingen moeten kunnen en dat is mede afhankelijk van de thema's waar jij mee kampt.

Examen

De examen voor de Kum-nye opleiding zijn:

 • theorie examen mondeling
 • praktijk examen 1: alle basisoefeningen zijn uit te voeren (we streven niet naar perfectie)
 • praktijk examen 2: 7 Vishna's laten zien (5 vrije keuze en 2 opgegeven)
 • praktijk examen 3: herhaling van praktijk examen 2
 • praktijk examen 4: een yoga les of workout geven

Gegevens

Er zijn mogelijkheden om gespreide betaling en hoe je dit wenst te doen laten we aan jou over. Het enige wat we vragen is een 1e betaling vóór je eerste opleidingsdag.

 • wil je meedoen, dan kan je op elk gewenst moment instromen
 • de prijs voor de opleiding is 2.400,= totaal