Faxian

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Faxian en Marco Polo
Fa Xian bij de ruïne van het paleis van Ashoka
Afgelegde route van Faxian

De Chinese monnik Faxian (Fa Xian, Fa Hien, Fa Hsien of Fa Hsian - Shanxi, China, 337-422) ondernam tussen 399 en 414 een reis via Centraal-Azië naar India op zoek naar betere kopieën van boeddhistische boeken dan er dat moment in China verkrijgbaar waren. Omdat hij een nauwgezet dagboek bijhield weten we veel over zijn reis. Hoe het boeddhisme beleefd werd in die periode en waar er op dat moment boeddhistische nederzettingen, tempels, sangha's en kloosters waren.

Faxian werd geboren als Sehi werd geboren in Shanxi in 337. Hij leefde in de tijd van de oostelijke Jin-dynastie , toen het boeddhisme een keizerlijke gunst genoot die in de Chinese geschiedenis zelden werd geëvenaard. Hij werd door een diep geloof aangespoord om naar India, het 'heilige land' van het boeddhisme, te gaan om de plaatsen van het boeddhisme te bezoeken. Boeddha's leven en om boeddhistische teksten terug te brengen die in China nog onbekend waren.

Historisch belang van zijn reis

Het historische belang van Faxian is tweeledig. Enerzijds bevat zijn verslagen waardevolle informatie die nergens anders te vinden is over de geschiedenis van het Indiase boeddhisme tijdens de eerste eeuwen n. Chr. Vanwege de vrij gedetailleerde beschrijvingen krijgen we een beeld van het boeddhisme in India vóór de islamitische invasies. Aan de andere kant versterkte hij het Chinese boeddhisme door een betere vertalingen van boeddhistische teksten terug naar China mee te nemen. Na de teksten 10 jaar in India te hebben bestudeerd, bracht hij een groot aantal kopieën mee naar China en vertaalde deze uit het Sanskriet in het Chinees. Onder hen was de Vinaya (regels van discipline voor de monniken) die zo beschikbaar kwam voor de regulering van de talrijke monastieke gemeenschappen in China.

Faxian en Hsuan-Tsang

Hsuan-Tsang (602-664) leefde 250 later dan Faxian (337-422) en was net als Faxian een Chinese boeddhistische pelgrim die 16 jaar lang door Pakistan, India, Nepal en Bangladesh heeft getrokken op zoek naar boeddhistische geschriften. Door de reisverslagen van de 2 monniken naast elkaar neer te leggen krijgen we een goed beeld van de veranderingen in de boeddhistische wereld in die regio. Daar waar Faxian op bepaalde plaatsen grote gemeenschappen boeddhisten vond in kloosters, waren deze 250 jaar later verlaten en vervallen.

Zijn reis

Faxian stak voor het eerst de ongebaande woestenij van Centraal-Azië over. Zijn reis door de woestijn herinnerde hij zich op een angstaanjagende manier:

In de woestijn waren talloze boze geesten en verzengende winden, die de dood veroorzaakten aan iedereen die hen zou ontmoeten. Boven waren er geen vogels, terwijl er op de grond geen dieren waren. Men keek zo ver als men kon in alle richtingen om een ​​pad over te steken, maar er was geen keuze. Alleen de gedroogde botten van de doden dienden als indicatie.

Na zijn aankomst in Khotan, een oasecentrum voor karavanen, trotseerde hij de verschrikkingen van de sneeuw tijdens zijn oversteek door het Pamirs gebergte:

Het pad was moeilijk en rotsachtig en liep extreem steil langs een klif. De berg zelf was slechts één steile rotswand, 8000 voet hoog, en toen iemand hem naderde, werd hij duizelig. Als iemand vooruit wilde, was er voor hem geen plaats om zijn voeten neer te zetten. Beneden was de rivier de Indus. Vroeger hadden mensen een pad uit de rotsen gebeiteld en over de rotswand verdeeld over 700 ladders voor de afdaling.

In het noordwesten van India, waar hij in 402 binnenkwam, bezocht Faxian belangrijke plaatsen van de boeddhistische leer: Udyana, Gandhara, Peshawar en Taxila. Maar bovenal werd hij aangetrokken door Oost-India, waar Gautama de Boeddha zijn leven had doorgebracht en zijn leerstellingen had onderwezen. Zijn pelgrimstocht werd voltooid met bezoeken aan de meest heilige plekken: Kapilavastu, waar de Boeddha werd geboren; Bodhgaya, waar de Boeddha de allerhoogste verlichting verwierf; Sarnath, waar de Boeddha zijn eerste preek hield; en Kushinagar, waar Gautama de Boeddha overleed.

Daarna bleef hij lange tijd in Pataliputra waar hij studeerde met boeddhistische monniken, het bestuderen van teksten in het Sanskriet met boeddhistische geleerden, en het transcriberen van de Vinaya. Hij verwierf ook een andere versie van de Vinaya die was ontwikkeld door de Sarvastivada-school, een vroege boeddhistische groep die de gelijke realiteit van alle mentale toestanden (verleden, heden en toekomst) onderwees. Toen hij zijn kennis van het boeddhisme had verdiept en in het bezit was van juiste teksten die nog niet in het Chinees waren vertaald, besloot hij terug te gaan naar China. In plaats van nogmaals de landroute te nemen, nam Faxian de zeeroute, eerst naar Sri-Lanka, in die tijd een van de meest bloeiende centra van boeddhistische studies. Ook hier verzamelde hij meerdere boeddhistische teksten zoals de Mahishasaka Vinaya.

Na een verblijf van twee jaar in Sri-Lanka zette hij koers naar China, maar de gevaren van de zee waren even groot als de ontberingen van de woestijn en de bergen waarmee hij te maken had gehad toen hij naar India kwam. Een hevige storm dreef zijn schip naar een eiland dat waarschijnlijk Java was. Hij nam een ​​andere boot op weg naar Canton. In plaats van te landen in de Zuid-Chinese haven kwam hij door een nieuwe storm uiteindelijk op het schiereiland Shandong terecht. In totaal bracht Faxian meer dan 200 dagen op zee door. Na zijn terugkeer naar zijn vaderland hervatte Faxian zijn wetenschappelijke taken en vertaalde hij in het Chinees de boeddhistische teksten.