Ledi Sayadaw

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ledi Sayadaw
Categorie indeling
Home
Meditatie
Dhamma wiel
Sub categorieën Meditatie
Boeddhistische meditatie
Meditatieleraar
Meditatieleraar
Gautama de Boeddha
Mahasi Sayadaw
S.N. Goenka
Sayagyi U Ba Khin
Thich Nhat Hanh
Webu Sayadaw
Ledi Sayadaw
Dhamma wiel

Ledi Sayadaw U Ñaṇadhaja (Burma: 1 december 1846 - 27 juni 1923) was een invloedrijke Theravada boeddhistische monnik. Hij werd vanaf jonge leeftijd erkend als ontwikkeld in zowel de theorie (Abhidhamma) als de praktijk van het boeddhisme en werd daarom vereerd als een geleerde. Hij schreef veel boeken over Dhamma in het Birmaans en deze waren zelfs toegankelijk voor een serieuze leek, vandaar dat hij verantwoordelijk was voor het verspreiden van Dhamma naar alle niveaus van de samenleving en het nieuw leven inblazen van de traditionele beoefening van Vipassanā- meditatie, waardoor het meer beschikbaar is voor zowel verzakers als leken.

Biografie

Sayadaw begon zijn studie op 20-jarige leeftijd in Mandalay in Thanjaun. Terwijl hij daar was, werd hij beschouwd als een slimme en ambitieuze jonge monnik maar zijn werk was wetenschappelijk; er is geen bewijs dat Sayadaw tijdens zijn jaren in Mandalay serieus meditatie beoefende. Toen hij Mandalay verliet na een grote brand in 1883, waardoor zijn huis en zijn geschreven werk tot op dat moment verloren gingen, keerde Sayadaw terug naar het dorp van zijn jeugd.

Al snel stichtte Sayadaw een bosklooster in het "Ledi-bos" en begon hij intensieve meditatie te beoefenen en te onderwijzen. Aan dit klooster zou hij zijn naam ontlenen, 'Ledi Sayadaw , wat 'gerespecteerde leraar van het Ledi-woud' betekent. In 1885 schreef Ledi Sayadaw de 'Nwa-myitta-sa', een poëtische prozabrief waarin werd gesteld dat Birmese boeddhisten geen vee mochten doden en geen rundvlees mochten eten, aangezien Birmese boeren ervan afhankelijk waren als lastdieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat het op de markt brengen van rundvlees voor menselijke consumptie het uitsterven van buffels en runderen dreigde en dat de praktijk ecologisch ondeugdelijk was. Vervolgens leidde hij tijdens het koloniale tijdperk succesvolle rundvleesboycots, ondanks de aanwezigheid van rundvlees onder de lokale bevolking, en beïnvloedde hij een generatie Birmese nationalisten om deze houding aan te nemen.

In 1900 gaf Sayadaw de controle over het klooster op en ging meer geconcentreerd mediteren in de berggrotten nabij de oevers van de Chindwin-rivier.

Op andere momenten reisde hij door heel Birma. Vanwege zijn kennis van pariyatti (theorie), was hij in staat veel boeken over Dhamma te schrijven in zowel Pali als Birmese talen, zoals Paramattha-dipani (Handboek van Ultieme Waarheid), Nirutta-dipani, een boek over Pali-grammatica en De Handleidingen van Dhamma. Tegelijkertijd hield hij de pure traditie van patipatti (beoefening) levend door de techniek van Vipassana aan een paar mensen te onderwijzen.

Vipassana in vergetelheid

Het is Gautama de Boeddha die de Vipassana heeft vorm gegeven en 40 jaar heeft onderwezen. Dat was 2.500 jaar geleden en in de loop der tijd heeft er binnen het Boeddhisme een verschuiving plaatsgevonden van het individuele naar het collectieve. Compassie en mededogen werden dermate belangrijk dat de nadruk kwam te liggen op 'Zuiver handelen'; Handelen op die wijze dat een gehele gemeenschap er voordeel aan heeft. En hoewel dit op sociaal niveau natuurlijk prachtig is, is het Boeddhisme geen sociale leer, maar een spirituele.

Ledi Sayadaw was één van de eerste die hier bezwaar tegen maakte. Hij merkte op dat 'Zuiver handelen' slechts 1 onderdeel van het 8-voudige pad is, terwijl het 8-voudige pad als geheel gezien moet worden en ook als onlosmakelijk onderdeel van de 4-edele-waarheden; Daar waar een sociale leer kijkt naar de medemens, kijkt een spirituele leer alleen naar het eigen individu. Je kan namelijk niemand de verlichting in helpen, iedereen moet dat helemaal op eigen kracht doen. Zodoende bracht Ledi Sayadaw de Vipassana-meditatie terug op de kaart en hij is dé belangrijkste persoon als het gaat om de Vipassana zoals wij die nu kennen.

Nalatenschap

Ledi Sayadaw was een van de belangrijkste Birmese boeddhistische figuren van zijn tijd. Hij speelde een belangrijke rol bij het nieuw leven inblazen van de traditionele beoefening van Vipassana, waardoor het meer beschikbaar werd voor zowel verzakers als leken. Veel van zijn werken zijn nog steeds beschikbaar, ook in het Engels via de Buddhist Publication Society.

Nadat Ledi Sayadaw in 1923 stierf , verspreidden invloedrijke leraren, zoals Sayagyi U Ba Khin, Moeder Sayamagyi, S.N. Goenka, Mahasi Sayadaw en vele anderen de leringen naar het Westen.

Bibliografie

 • Een handleiding van een uitstekende man
 • Een handleiding van licht en de handleiding van het pad naar hogere kennis: twee uiteenzettingen van de leer van de Boeddha
 • De vereisten van verlichting
 • Manual of Insight (Vipassanā Dīpanī)
 • Handboek van voorwaardelijke relaties (Patthanuddesa Dīpanī)
 • Manual of Right Views (Vipassanā Dīpanī)
 • Handleiding van de vier edele waarheden (Catusacca Dīpanī)
 • Handleiding van de factoren van verlichting (Bodhipakkhiya Dīpanī)
 • Handleiding van de bestanddelen van het pad (Magganga Dīpanī)
 • Handleiding voor Mindfulness of Breathing (Anapana Dīpanī)
 • Vijf soorten licht (Alin Kyan)
 • 5 vragen over Kamma ; anattanisamsā
 • Het Edele Achtvoudige Pad en zijn factoren
 • Boeddhistische filosofie van relaties