Metta meditatie

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Meditatie
Boeddhistische meditatie
Phra Ajan Jerapunyo-Abbot of Watkungtaphao.jpg
Boeddhistische meditaties
Jhana
Metta
Ohm mani padme hum
Tenang
Tonglen
Vipassana
Lotus position.svg

Metta-meditatie, ook bekend als liefdevolle vriendelijkheid-meditatie, is een contemplatieve praktijk die zijn wortels heeft in de oude boeddhistische traditie. De voorwaarde Metta is afgeleid van de Pali taal en kan worden vertaald als “liefdevolle vriendelijkheid” of “welwillendheid”. Deze vorm van meditatie is ontworpen om positieve emoties en attitudes, zoals mededogen, welwillendheid en empathie, naar jezelf en anderen te cultiveren. Het is een praktijk die al eeuwenlang wordt gebruikt om psychologisch welzijn, interpersoonlijke harmonie en spirituele ontwikkeling te bevorderen.

Onvoorwaardelijke liefde

Het primaire doel van Metta-meditatie is het koesteren van een houding van onvoorwaardelijke liefde en welwillendheid jegens alle levende wezens, inclusief zichzelf. Dit wordt bereikt door in stilte zinnen of intenties te herhalen, zoals "Mag ik gelukkig zijn", "Mag ik gezond zijn", "Moge ik veilig zijn" en "Mag ik met gemak leven". Nadat ze deze intenties op zichzelf hebben gericht, breiden beoefenaars geleidelijk de cirkel van mededogen uit tot vrienden, familie, kennissen en zelfs vermeende vijanden of degenen die mogelijk schade hebben aangericht.

Metta-meditatie is gebaseerd op de boeddhistische leer van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid, die stelt dat alle wezens intrinsiek verbonden zijn en een gemeenschappelijk verlangen naar geluk en vrijheid van lijden delen. Door liefdevolle vriendelijkheid te cultiveren, proberen beoefenaars barrières op te heffen en een gevoel van gedeelde menselijkheid te cultiveren, waardoor een meer compassievolle en harmonieuze samenleving wordt bevorderd.

Talrijke empirische studies hebben de positieve effecten van Metta-meditatie op de geestelijke gezondheid en het welzijn aangetoond. Onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig oefenen kan leiden tot meer positief affect, minder negatief affect en een beter psychologisch functioneren. Bovendien is gebleken dat het bijzonder effectief is bij het verminderen van symptomen van angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bovendien wordt Metta-meditatie in verband gebracht met verbeterde empathie, emotionele intelligentie en sociale verbondenheid, wat kan bijdragen aan verbeterde interpersoonlijke relaties en algemene tevredenheid met het leven.

Geschiedenis van Metta-meditatie

De oorsprong van deze praktijk is diep geworteld in de Pali-canon, een verzameling heilige geschriften die dienen als de leerstellige basis voor Theravada boeddhisme, de oudste en meest beoefende vorm van Boeddhisme.

De Pali-canon bevat verschillende teksten die de principes en praktijken van Metta-meditatie uiteenzetten, waarvan de meest opvallende de "Karaniya Metta Sutta" is. Deze tekst, toegeschreven aan de Boeddha zelf, biedt een systematische gids voor het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid en benadrukt het belang ervan als een hoeksteen van de boeddhistische beoefening. De sutta leert dat het cultiveren van metta een voorwaarde is voor het bereiken van hogere staten van bewustzijn en uiteindelijk het bereiken van verlichting (nirvana).

De beoefening van Metta-meditatie kreeg bekendheid in de Theravada-boeddhistische traditie, met name in Sri Lanka, Birma (Myanmar) en Thailand, waar het een integraal onderdeel werd van het dagelijkse kloosterleven. Zowel monniken als leken werden aangemoedigd om metta-meditatie te beoefenen om goodwill en mededogen jegens alle bewuste wezens te koesteren, en om innerlijke vrede en spirituele groei te cultiveren.

Door de eeuwen heen is Metta-meditatie geëvolueerd en gediversifieerd naarmate het zich verspreidde naar verschillende regio's en culturele contexten. De praktijk werd overgenomen en aangepast door de Mahayana-traditie, die het belang benadrukt van het cultiveren van Bodhisattva-kwaliteiten, waaronder liefdevolle vriendelijkheid en mededogen, om verlichting te bereiken ten behoeve van alle levende wezens. In deze traditie is Metta-meditatie vaak geïntegreerd met andere contemplatieve praktijken, zoals tonglen in het Tibetaans boeddhisme, dat zich richt op het inruilen van iemands geluk voor het lijden van anderen.

In de afgelopen decennia heeft metta-meditatie steeds meer erkenning en populariteit gekregen in westerse samenlevingen, deels dankzij het werk van vooraanstaande boeddhistische leraren en geleerden, zoals Sharon Salzberg en Bhante Henepola Gunaratana. Deze groeiende belangstelling ging gepaard met een golf van wetenschappelijk onderzoek waarin de psychologische en fysiologische effecten van liefdevolle-vriendelijkheidsmeditatie werden onderzocht, de voordelen ervan verder werden gevalideerd en de integratie ervan in seculiere mindfulness-programma's en therapeutische interventies werd bevorderd.

Hoe Metta-meditatie te beoefenen

Metta-meditatie is een systematische en methodische praktijk die is ontworpen om een ​​houding van welwillendheid en mededogen voor zichzelf en anderen te cultiveren. Hoewel er talloze variaties zijn op Metta-meditatie, blijven de onderliggende principes en technieken consistent. Het volgende is een stapsgewijze handleiding voor het beoefenen van liefdevolle vriendelijkheid-meditatie in zijn traditionele vorm:

 1. Voorbereiding: Kies een rustige en comfortabele ruimte waar je ongestoord kunt zitten tijdens je meditatiesessie. U mag op een kussen, een stoel of een ander ondersteunend oppervlak zitten waarmee u rechtop en ontspannen kunt blijven zitten. Zorg ervoor dat uw ruggengraat recht is, uw schouders ontspannen zijn en uw handen comfortabel in uw schoot of op uw dijen rusten.
 2. Kom tot rust: Begin met een paar keer diep en rustig adem te halen, zodat je lichaam en geest kunnen ontspannen. Terwijl je uitademt, laat je alle spanning of benauwdheid los die je misschien vasthoudt. Laat je adem geleidelijk terugkeren naar zijn natuurlijke ritme en breng je aandacht naar het huidige moment.
 3. Genereer liefdevolle vriendelijkheid voor jezelf: Begin met je op jezelf te concentreren, want het is essentieel om zelfcompassie te cultiveren voordat je het naar anderen uitbreidt. Reciteer in stilte een reeks zinnen of intenties, zoals 'Mag ik gelukkig zijn', 'Mag ik gezond zijn', 'Moge ik veilig zijn' en 'Mag ik met gemak leven'. Herhaal deze zinnen meerdere keren, laat hun betekenis tot je doordringen en wens oprecht je eigen welzijn.
 4. Verleen liefdevolle vriendelijkheid aan dierbaren: Breid geleidelijk je cirkel van compassie uit door je een dierbare voor de geest te halen, zoals een vriend of familielid. Visualiseer hun gezicht of stel je hun aanwezigheid voor, en richt dezelfde zinnen van liefdevolle vriendelijkheid op hen: "Moge je gelukkig zijn", "Moge je gezond zijn", "Moge je veilig zijn" en "Moge je gemakkelijk leven". Sta jezelf toe oprecht hun welzijn en geluk te wensen.
 5. Breid je cirkel van compassie uit: Ga door met het verbreden van de reikwijdte van uw liefdevolle vriendelijkheid door deze te richten op andere individuen of groepen. U kunt ervoor kiezen om kennissen, neutrale personen of zelfs mensen met wie u problemen of conflicten heeft gehad, erbij te betrekken. Handhaaf dezelfde intentie van goede wil en welwillendheid en herhaal de zinnen van liefdevolle vriendelijkheid voor elk individu of elke groep.
 6. Ontwikkel liefdevolle vriendelijkheid voor alle wezens: Breid ten slotte uw liefdevolle vriendelijkheid uit tot alle levende wezens, zonder uitzondering. U kunt in stilte zinnen reciteren als "Moge alle wezens gelukkig zijn", "Moge alle wezens gezond zijn", "Moge alle wezens veilig zijn" en "Moge alle wezens met gemak leven". Sta je hart toe om de onderlinge verbondenheid en gedeelde menselijkheid van alle levende wezens te openen en te omarmen.
 7. Rond je praktijk af: Breng je aandacht voorzichtig terug naar je ademhaling en sta jezelf toe te rusten in de stilte en warmte die door de oefening wordt gegenereerd. Als je voelt dat je er klaar voor bent, open dan langzaam je ogen en ga opnieuw in contact met je omgeving, waarbij je de hele dag door de houding van liefdevolle vriendelijkheid met je meedraagt.

Voordelen van Metta-meditatie

Er is een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat de effectiviteit van Metta-meditatie ondersteunt. Empirisch onderzoek dat de afgelopen decennia is uitgevoerd, heeft de psychologische, sociale en fysiologische voordelen van deze oude contemplatieve praktijk onderzocht. Verschillende onderzoeken hebben de positieve resultaten gedocumenteerd die verband houden met liefdevolle vriendelijkheid-meditatie, waaronder:

 • Verbeterd psychisch welzijn: Onderzoek heeft aangetoond dat regelmatige beoefening van Metta-meditatie positieve emoties, tevredenheid met het leven en algeheel psychologisch welzijn kan verhogen (Fredrickson et al., 2008). Het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid is in verband gebracht met vermindering van negatieve emoties, zoals woede en afgunst, die bijdragen aan verbeterde emotionele veerkracht.
 • Verminderde symptomen van angst en depressie: Studies hebben aangetoond dat Metta-meditatie symptomen van angst en depressie effectief kan verlichten (Hofmann, Grossman, & Hinton, 2011). Door zelfcompassie en welwillendheid jegens anderen te bevorderen, kunnen individuen de negatieve denkpatronen en zelfkritische neigingen tegengaan die vaak worden geassocieerd met deze psychische stoornissen.
 • Verbeterde sociale verbindingen en interpersoonlijke relaties: Metta-meditatie wordt in verband gebracht met meer gevoelens van sociale verbondenheid en verbeterde relaties met anderen (Hutcherson, Seppala, & Gross, 2008). De praktijk voedt een gevoel van gedeelde menselijkheid en lost barrières op tussen jezelf en anderen, wat leidt tot meer empathie, begrip en emotionele intelligentie.
 • Verhoogde empathie en mededogen: De beoefening van Metta-meditatie is specifiek ontworpen om compassie voor jezelf en anderen te cultiveren. Dientengevolge hebben individuen die zich regelmatig met deze praktijk bezighouden, de neiging om meer empathie te vertonen en zullen ze eerder prosociaal gedrag vertonen, zoals vriendelijkheid en altruïsme (Condon, Desbordes, Miller, & DeSteno, 2013).
 • Verminderde stress en verbeterd fysiologisch welzijn: Van metta-meditatie is aangetoond dat het een ontspanningsreactie opwekt, gekenmerkt door een verlaagde hartslag, bloeddruk en cortisolspiegels (Kok et al., 2013). Deze ontspanningsreactie kan de schadelijke effecten van chronische stress op het lichaam tegengaan en de algehele gezondheid en het welzijn bevorderen.
 • Verbeterde emotieregulatie: Door een houding van liefdevolle vriendelijkheid te cultiveren, kunnen beoefenaars van Metta-meditatie een groter emotioneel bewustzijn en controle ontwikkelen (Kemeny et al., 2012). Dit verbeterde emotieregulatievermogen kan individuen helpen hun emotionele reacties op uitdagende situaties beter te beheersen, wat leidt tot meer veerkracht en psychologische flexibiliteit.

Zoals gedeeld door beoefenaars van Metta-meditatie op verschillende fora, LotusBuddhas erkent dat de voordelen hiervan meditatie techniek zijn divers en strekken zich uit tot meerdere domeinen, waaronder psychologisch, sociaal en fysiologisch. Met zijn brede positieve resultaten vertegenwoordigt Metta-meditatie een waardevol hulpmiddel voor het bevorderen van persoonlijke groei, welzijn en een meer medelevende en onderling verbonden samenleving.

Tips voor beginners die liefdevolle vriendelijkheid-meditatie beoefenen

Voor degenen die nieuw zijn in Metta-meditatie of liefdevolle vriendelijkheid-meditatie, kunnen de volgende tips helpen bij het vergemakkelijken van een succesvolle en lonende beoefening:

 • Breng een vaste praktijk tot stand: Consistentie is de sleutel als het gaat om meditatie. Reserveer elke dag een specifieke tijd voor je Metta-meditatiebeoefening, ook al is het maar voor een paar minuten. Na verloop van tijd zal deze consistentie je ervaring helpen verdiepen en de voordelen van de beoefening vergroten.
 • Creëer een gunstige omgeving: Kies een rustige, comfortabele ruimte voor je meditatiebeoefening waar je ongestoord kunt zitten. Minimaliseer afleiding door elektronische apparaten uit te schakelen of indien nodig een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking te gebruiken.
 • Wees geduldig met jezelf: Metta-meditatie is een proces dat geduld en doorzettingsvermogen vereist. Als je het een uitdaging vindt om aanvankelijk gevoelens van liefdevolle vriendelijkheid op te wekken, erken dan dat dit normaal is en dat je vermogen tot mededogen zal groeien door consequent te oefenen. Wees voorzichtig met jezelf en vertrouw op het proces.
 • Personaliseer je zinnen: Hoewel er traditionele uitdrukkingen worden gebruikt in Metta-meditatie, zoals "Mag ik gelukkig zijn" of "Moge je veilig zijn", voel je vrij om je eigen uitdrukkingen aan te passen of te creëren die bij jou resoneren. De sleutel is om een ​​oprecht gevoel van welwillendheid en mededogen voor jezelf en anderen op te roepen.
 • Focus op de intentie: Concentreer u bij het reciteren van de zinnen van liefdevolle vriendelijkheid op de intentie achter de woorden in plaats van op de woorden zelf. Laat de betekenis en het gevoel van de zinnen je geest en hart doordringen en een oprecht gevoel van welwillendheid bevorderen.
 • Begin bij jezelf: Het is essentieel om zelfcompassie te cultiveren voordat je anderen liefdevolle vriendelijkheid betoont. Begin je beoefening door Metta op jezelf te richten en breid geleidelijk de cirkel van mededogen uit om dierbaren, kennissen, neutrale personen en zelfs degenen met wie je een conflict of moeilijkheid hebt ervaren, te omvatten.
 • Oefen met een geleide meditatie: Als je het een uitdaging vindt om zelfstandig Metta-meditatie te beoefenen, overweeg dan om een ​​begeleide meditatie-opname te gebruiken, die stapsgewijze instructies en ondersteuning kan bieden. Er zijn talloze bronnen online beschikbaar, evenals mobiele applicaties die zijn gewijd aan meditatie en mindfulness.
 • Sluit je aan bij een meditatiegroep of zoek begeleiding bij een leraar: Het omgaan met een gemeenschap van gelijkgestemde individuen of het zoeken naar begeleiding van een ervaren meditatieleraar kan waardevolle ondersteuning en aanmoediging bieden, evenals helpen om je begrip en beoefening van Metta-meditatie te verdiepen.
 • Sta open voor de ervaring: Terwijl je Metta-meditatie beoefent, sta jezelf toe open en ontvankelijk te zijn voor de ervaring. Laat verwachtingen of vooropgezette ideeën over hoe de praktijk zich zou moeten ontvouwen los en benader het in plaats daarvan met nieuwsgierigheid en een open geest.
 • Integreer liefdevolle vriendelijkheid in het dagelijks leven: Om de voordelen van Metta-meditatie volledig te benutten, is het belangrijk om de houding van liefdevolle vriendelijkheid mee te nemen in je dagelijkse interacties en activiteiten. Ontwikkel een voortdurend bewustzijn van mededogen en goede wil, en zoek naar mogelijkheden om vriendelijkheid en steun voor jezelf en anderen te uiten.
 • Samen met Samatha en vipassana, Metta-meditatie staat als een langdurig bewijs van de voordelen van Boeddhistische meditatie in het cultiveren van wijsheid, het koesteren van liefdevolle vriendelijkheid, innerlijke vrede en solidariteit in tijden van tegenspoed.