Paramitas

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pāramitā (Sanskriet) of Parami (Pāli): "Perfectie" is een term die binnen het mahayana boeddhisme wordt gebruikt om de perfectie van oefeningen te beschrijven. Deze oefeningen worden door Bodhisattvas gedaan om van Samsara naar Nirvana (verlichting) te komen. De 10 paramitas zijn:

Binnen het Theravada boeddhisme worden de 10 Paramitas gebruikt:

1. dana parami: gulheid, vrijgevigheid, zichzelf geven aan anderen

Dana betekent gulheid en heeft altijd betrekking op het bereiken van spirituele groei. In de Dharma worden 3 vormen van Dama beschreven: In de dharma worden 3 vormen van Dana beschreven:

materiële Dana

Dit is het schenken van gelden of goederen. De gever is vrij te bepalen of hij geeft, wat hij geeft en wanneer hij geeft. Materiële dana is belangrijk maar wordt gezien als gezien de minste dana omdat het relatief makkelijk is om te geven en heeft een klein en beperkt effect.

diensten Dana

Dit is het verrichten van werkzaamheden zoals het doen van klussen in een centrum of het bereiden van maaltijden tijdens een retraite. Diensten dana wordt als belangrijker gezien dan materiële dana omdat het veel blijvender van aard is. Tegelijk heeft het doorgaans effect op veel meer mensen dan bij het geven van bijvoorbeeld eten aan 1 monnik.

Dharma Dana

Dit is het vrijwillig verspreiden van de dharma op welke wijze dan ook. Dit wordt gezien als de hoogste vorm van dana omdat je anderen direct in de gelegenheid stelt om de dharma te ontvangen.

2. sila parami: deugd, moraal, juist gedrag

Sila betekent Juist of "Naar jouw beste kunnen" en verwijst naar het eerste deel van het 8-voudige pad waarin 3 uitnodigingen staan:

 • juist handelen
 • juist spreken
 • juist levensonderhoud

Hiermee worden de 3 belangrijkste eigenschappen van mindfulness gegeven, ofwel "Naar jouw beste kunnen in het dagelijks leven staan".

3. nekhamma parami: afstand nemen, loslaten

Geluk zit niet in materie, relaties of situaties. Voeding is een medicijn, kleren is bescherming en relaties dienen je te verheffen. Maar uiteindelijk ben jijzelf degene die je eigen lijden en je eigen geluk creëert. Ga je dus niet hechten en verbinden aan voeding, kleren, relaties of je huis of baan. Hier zit niet jouw geluk in.

4. pañña parami: transcendentale wijsheid, inzicht

Pañña betekent wijsheid en wijsheid wordt gevormd door de samenkomst van:

 • Kennis
 • Ervaring
 • Intuïtie

Wijsheid kent ook 3 gradaties:

 • Suta-mayã Pañña: ontvangende wijsheid (Kennisoverdracht)
 • Cintã-mayã Pañña: wijsheid verkregen door ervaring
 • Bhãvanã-mayã Pañña: wijsheid door eigen ondervinden middels inzichten (meditatie)

5. viriya parami: energie, ijver

Om met een spiritueel proces te gaan beginnen is 1 ding absoluut nodig; energie. Als je nog te druk bent met andere zaken zoals werk, carrière, rouw, verwerking dan zal daar veel energie naar toe gaan en blijft er te weinig energie over voor je spirituele proces. Het 8-voudige pad laat dat ook helder zien, zorg eerst voor een juiste (Naar jouw beste kunnen) manier van handelen, spreken en levensonderhoud voordat je met meditatie gaat beginnen.

6. khanti parami: geduld, tolerantie

Als je een berg beklimt ga je soms fors omhoog en soms weer even naar beneden en soms loop je op vlak terrein. Dalen hoort bij klimmen. Heb dus geduld in het proces en wees niet te streng voor jezelf.

7. sacca parami: eerlijkheid, streven naar waarheid

Veel mensen denken bezig te zijn met een spiritueel proces maar zijn dat niet. Een spiritueel proces gaat altijd om het zelf ervaren van de wetmatigheden waar de natuur in leeft. En aangezien jij ook deel bent van de natuur leef jij daar ook in. Spiritualiteit is dus niet:

 • een sociaal proces
 • een individueel proces waarbij je je ego verbetert
 • een paranormaal proces

8. aditthana parami: volharding, doorzettingsvermogen, determinatie

Je kan nog zoveel technieken leren en zoveel kennis hebben, uiteindelijk moet je het zelf gaan doen. En ja, alle begin is moeilijk en daarom is volharding nodig.

9. metta parami: vriendelijkheid, liefde

Liefdevolle vriendelijkheid is niet kunstmatig glimlachen en tegen iedereen Namaste roepen. Dat is kunstmatige vriendelijkheid. Je kunt niet actief werken aan Liefdevolle vriendelijkheid. Liefdevolle vriendelijkheid is de uitstraling van wie je bent. En dat kan je niet camoufleren met een glimlach.

10. upekkha parami: kalmte, rust, gelijkmoedigheid

Gelijk in je gemoed, dat betekent dat je steeds minder in je emoties en gemoedstoestanden zit en steeds vaker in je balans. Dus minder in je begeerte en aversie en meer in je Prana. Ook hier kan je niet actief aan werken, maar is een gevolg van je spirituele proces.

De 6 Paramitas

In het Mahayana boeddhisme worden 6 paramitas gebruikt:

 1. Dana paramita: gulheid, zichzelf geven aan anderen
 2. Sila paramita : deugd, moraal, juist gedrag
 3. Prajna paramita : transcendentale wijsheid, inzicht
 4. Ksanti paramita : geduld, tolerantie
 5. Virya paramita : energie, ijver
 6. Dhyana paramita : eenpuntige concentratie, overdenken

extra 4 paramitas

In de latere Dasabhumikasoetra zijn de volgende 4 paramitas toegevoegd:

7. Upaya paramita: bekwaamheid, methode
8. Pranidhana paramita: belofte, resolutie, doorzettingsvermogen
9. Bala paramita: spirituele kracht
10. Jnana paramita: niet-conceptuele wijsheid

Uitleg op film