6 yoga's van Naropa

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Mahasiddha Naropa

Korte biografie van Naropa

Mahasiddha Naropa (1016-1100) is geboren als de Bengaalse prins Samantabhadra en rebelleerde al jong tegen zijn opvoeding in een familie van handelaren in dranken. Op achtjarige leeftijd eiste hij om naar Kasjmir te mogen gaan en daar een intellectuele opleiding te volgen bij de beste leraren uit die tijd. Drie jaar later begon hij uiteindelijk aan de studie van logica, natuurkunde, grammatica, retoriek en kunst. Zoals toen gebruikelijk, hadden zijn ouders ondertussen zijn huwelijk geregeld met Vimaladipi, een Brahmaanse. De ceremonie vond plaats bij zijn terugkeer maar acht jaar later stond Naropa op de ontbinding van het huwelijk. Hij keerde naar Kasjmir terug om gewijd te worden tot monnik en verder te studeren.

Op achtentwintigjarige leeftijd trokken zijn interesses hem naar de Nalanda universiteit in de buurt van Rajgir waarvan hij na verloop der tijd abt werd. Op een gegeven moment verscheen een dakini aan hem en zij vertelde at meditatiebeoefening belangrijker was dan filosoferen. Zij zei dat hij een zekere Tilopa moest vinden voor instructies. Naropa deed afstand van zijn geloften als monnik en trok oostwaarts om zijn leraar te vinden, De leraar wordt vaak samen met hem afgebeeld op tanga’s. Uiteindelijk ontmoette hij Tilopa zonder hem echter te herkennen en hij werd aan twaalf zware testen onderworpen. Naropa volhardde en ontving Tilopa’s onderricht.

Naropa wordt beschouwd als een van de acht heiligen van het tantristisch boeddhisme en samen met Padmasambhava, Bodhidharma en Ngawang Lobsang Gyatso (5e dalai lama) de aartsvaders van de Kum-nye en de Kagyu school. Hij was een meditatiemeester en ontwikkelde zes yoga uitvoeringen welke later bekend werden als de zes yoga's van Naropa en die de basis vormen van de Kum-nye Tantra. De eerste drie yoga uitvoeringen (tumo, karmamudra en Jangwa) zijn logisch en vatbaar. Of ze ook uitvoerbaar zijn hangt af van de spirituele staat (in algemene zin) en de mate van Metta-ji (momentopname) van de tantrik. De laatste drie yoga's (osel, gyulu en phowa) zijn onlogisch en niet uit te leggen. Deze kunnen alleen begrepen worden door ze te beoefenen. Of dat lukt hangt van bovengenoemde factoren af.

De zes yoga’s van Naropa

tumo (of tummo)

Hoewel deze techniek vrij vertaald -de yoga van fysieke warmte- heet is het eigenlijk een meditatietechniek. Alexandra David-Neel beschreef de techniek voor het eerst in haar boek 'een vrouw trekt door Tibet'. In deze techniek ga je naar de balans van je balans van je balans, de meest ultieme metta-ji en de kern van je boeddha-natuur. De energie hiervan wordt door middel van de ademhaling (Ãnãpanasati) verzameld in de hara (1e dantiën) en vervolgens gestroomlijnd tussen de hara en het mastoïd (2e dantiën). Hierdoor ontstaat er een extreme hitte in het lichaam welk vervolgens met de ademhaling door het gehele lichaam wordt gevoerd (zie vergelijkbare technieken bij het hoofdstuk meditatie). In Tibet werden examens afgenomen door de tantrik naakt in een grot te plaatsen waarvan de temperatuur ver beneden nul was. Ze kregen natte lakens, gedrenkt in een rivier, om zich heen geslagen welk ze d.m.v. Tumo moesten droog mediteren. Een gemiddelde van 12 droge doeken in 24 uur tijd was gebruikelijk. Deze yoga beoefening wordt in Tibet ook vaak gebruikt in het dagelijks leven aangezien het mensen in staat stelt de kou van Tibet te overwinnen.

karmamudra, de yoga van de vier mudras

De vier mudra's worden metaforisch vaak gepresenteerd door vier dakini's ofwel de 4 uiterste gemoedstoestanden waarin een persoon kan verkeren. Belangrijk is om in balans te blijven en je niet te laten afleiden door de gemoedstoestanden. Het is een oefening om in het Hier te blijven.

jangwa (gyurwa, pelwa), de yoga van de droomtijd

Deze yoga lijkt veel op Karmamudra. Je dient hier niet alleen controle te houden over de gemoedstoestanden maar ook over dromen. Het is een oefening om in het Nu te blijven.

osel

De yoga van de geest van helder licht. Hoe zuiver ben jij? (refererend aan het 8-voudige pad).

gyulu

De yoga van het illusionair lichaam. Bij de Osel als de Gyulu wordt gemediteerd op de Sri yantra. Zowel Osel als Phowa, maar voornamelijk Gyulu staat voor de geheime leer, staan niet of gedeeltelijk op schrift. Deze leer wordt door een tantriki-ji of tantrananda doorgegeven.

phowa

De yoga van bewustzijnsoverdracht. Deze yoga wordt gebruikt om controle te hebben over reïncarnatie. Het aanraken van de marmapunten zou een onderdeel zijn van deze yoga.