De 3 graden bij reiki

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Categorie indeling
Home
Reiki
Reiki symbol1.jpg
Sub categorieën Reiki
Behandelindex van hayashi
Celestijnse belofte
Chios
Reiki initiaties
Reiki symbolen
Reiki technieken
Reiki yoga
Overige artikelen op Reiki
De 3 graden bij reiki
De 5 leefregels van Reiki
De mythes van reiki
Hatsu-Reï-Ho
Interview met Hiroshi Doi
Interview met Mikao Usui
Mikao Usui
Opereren van de Aura
Reiki
Reiki en kinderen
Teate
Wanneer geen Reiki
Zelfbehandeling
Zuiveringperiode
Reiki cursussen
Reiki I cursus
Reiki II cursus
Reiki I en II cursus
Reiki III opleiding
Reiki symbol1.jpg

Het westerse Usui-Reiki systeem bestaat uit 3 graden;

  • 1e graad (beoefenaar) : initiatie van het fysieke lichaam
  • 2e graad (behandelaar): initiatie van het fysieke, emotionele en mentale lichaam
  • 3e graad: (leraar/master): initiatie van het fysieke, emotionele, mentale lichaam en spiritueel/karmische lichaam

Het ontstaan van de Reiki graden

In de eerste jaren dat Mikao Usui zijn systeem onderwees kende hij nog geen gradatie. Pas later bracht hij bepaalde meditaties in het systeem welk de leerling pas initieerde als de leerling de meditatie kon volgen. Zodoende kon een leerling nooit geïnitieerd worden als hij er nog niet aan toe was. Pas in 1923 werden pas echt niveaus ontwikkeld te weten:


1923 1925 1926 Nu
Rokyo Chuuden Shoden Reiki
Gokyo
Yonkyo
Sankyo
Nikkyo Okuden Okuden Zenki Reiki II
Ikkyo  
Shodan Okuden Kouki
Nidan Kaiden Shinpiden en Shihan Reiki III (a en b)De eindiging van –den betekent ‘leren’ of ‘onderwijs’.

Shoden: eerste graad

Een kind dat geboren wordt heeft een open kanaal met de Universele energie. Het is de verbinding met datgene waar de Boeddha-natuur vandaan komt. Dit contact blijft na de incarnatie enige tijd bestaan en dus blijft dit kanaal ook enige tijd open. Het kind groeit op bindt zich steeds meer met de aarde (aardingsproces of aarden) en vergeet langzaam aan zijn herkomst. Het leert regels, normen en waarden en krijgt zodoende een kader aangemeten. In het begin gaat dat onbewust, later bewust. Kinderen willen erbij horen. Zijn bang buiten de groep te vallen en gedragen zich daarnaar. Kleding, muziekkeuze, gedrag, uiterlijk, kortom er wordt een Ego gevormd welk een sterke verbinding maakt met de aarde. Hoe sterker het Ego, hoe sterker het aardingsproces.

Bij Shoden (Reiki I) wordt de verbinding met de Universele energie herstelt middels de initiaties. Tijdens die initiaties wordt het Kruin chakra en het 3e-Oog chakra heropend en verbonden met het Hart chakra, de handen en de voeten. Dit is blijvend. Je kunt daarna de Universele energie ontvangen en doorgeven. Tevens wordt het trillingsgetal van jouw Prana verhoogt richting de trilling van de universele energie die je nu kunt ontvangen. Dit is niet blijvend. We gaan er van uit dat gedurende een zuiveringsperiode van ongeveer 21 dagen (Bij Shoden!) je trilling verhoogd blijft. Maar eigenlijk is dit andersom geredeneerd. Door het verhogen van de trilling onderga je een zuiveringsperiode van ongeveer 21 dagen.

Vergelijk het met een kraan die je lang niet meer gebruikt hebt. Als je hem weer aansluit is het allereerste water vies en verontreinigd. Wat je nu zelf moet doen is deze trilling hoog zien te houden. Dit kan door veel met Reiki bezig te zijn. Elke holistische beoefening is goed om je eigen trillingsgetal te verhogen en hoog te houden. Tijdens dit verhogen van je trillingsgetal begint je Prana én de Universele energie opnieuw te stromen vanuit je Kruin-Chakra door de Sushumna Nadi naar je Perineum (basis-Chakra) en vandaar uit naar het gehele lichaam. Hierdoor worden al deze Chakra’s opnieuw geactiveerd. Shoden behoort uit 4 initiaties te bestaan. Moderne Reikisystemen hanteren andere aantallen en ook andere initiaties methoden. Tijdens een Shoden cursus zit naast de initiaties ook een workshop waar je onderwezen wat wat je nu met Reiki allemaal kunt doen.

na Shoden

Na een Shoden cursus ben je in staat de Universele energie te ontvangen en door te geven. Maar het lichaam moet zich eerst aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en dit duurt enkele dagen. Vandaar dat de verschijnselen die horen bij dit aanpassen de gewaarwordingen die horen bij de Reiki verbloemen. Wat niet wegneemt dat de Reiki wel degelijk stroomt. Je Susjumna Nadi is dus geopend en je Prana en de Universele energie zijn in stroming gezet. Als een oude kraan die jaren niet gefunctioneerd heeft kan dit hortend en stotend gaan en het eerste water zal vies en verontreinigd zijn. Dit noemen we de zuiveringsperiode en duurt ongeveer 21 dagen. Je kan van alles voelen, je kan ook niets voelen. Het kan op fysiek niveau en het kan emotioneel zijn. Soms kom je er pas na jaren achter dat die periode waarin zoveel gebeurde vlak na een Reiki cursus was.

Na die zuiveringsperiode is het dus belangrijk, je trillingsgetal die tijdens de Shoden cursus door de initiatie verhoogd, hoog te houden. Na verloop van tijd zul je steeds meer en beter de doorstroom gaan voelen en hierin ook variaties gaan opmerken. Je handen worden warm, tintelen, voelen zwaar of juist heel licht. Je kan tocht voelen tussen het lichaam en je handen of vanuit het lichaam tegen je handen. Dit houdt in dat je steeds meer in staat bent de fijnestoffelijke energie (Wat universele energie is) te voelen en te interpreteren.

stappenplan

Bij Shoden leer je Reiki geven middels het stappenplan. Een prachtig en tevens vervaarlijk instrument. Prachtig omdat het zo enorm eenvoudig is. Reiki geven en voelen dat je het geeft is een proces welk op intuïtief niveau plaatsvindt. Ratio is killing voor het intuïtieve proces. Het is dus belangrijk zo weinig mogelijk te rationaliseren bij het geven van Reiki. Toch zal dat zeker in het begin snel gebeuren; ‘waar leg ik mijn handen, doe ik het wel goed, moet ik niet naar een andere positie…..’ Het stappenplan verteld je stap voor stap uit waar je handen neer te leggen, hoe lang en waarom. Het enige wat je hoeft te doen is voelen. Voelen hoe de Reiki voelt, hoe het stroomt, voel en raak gewend aan dit voelen (zie het Reiki boekje). Daarnaast raak je alle belangrijke posities (organen, processen en Chakra’s) aan. Vervaarlijk omdat je niet te lang in dit stappenplan moet blijven hangen. Zoals gezegd, Reiki is een intuïtief proces, ga het dan ook zo snel mogelijk vanuit je intuïtie benaderen. Alleen vanuit je Intuïtie leer je de diepere kern van Reiki als spirituele leer.

Reiki boekje

Om duidelijkheid te krijgen wat al deze verschillende gewaarwordingen nu betekenen is het goed om dit in de eerste periode consequent bij te houden; het Reiki boekje. Onderstaand zie je een voorbeeld met de vaste kolommen:


gewaarwording plaats auralaag uiting
hitte schouder 1e ontstekingtocht
  3e chara 2e verdriet


De gewaarwordingen zijn voorbeelden hoe dit voor iemand te interpreteren valt. Niet iedereen voelt namelijk dezelfde gewaarwording op dezelfde plek. Zo kan je met 3 behandelaars 1 iemand Reiki geven en op dezelfde positie een totaal andere gewaarwording ervaren. Wat er gebeurd is dat de behandelaar Universele energie ontvangt en doorgeeft aan de cliënt. Als deze een blokkade heeft zal de energie zich daar aan gaan passen. De Universele energie is een totaalpakket van vele subenergiën (zoals in wit licht alle kleuren van de regenboog zitten) en de ene subenergie zal bij een ontsteking harder gaan stromen en de andere subenergie zal bij verdriet harder gaan stromen. Dit alles is zeer abstract en zoals een abstract schilderij totaal verschillend interpreteerbaar is, zo is dat ook bij het doorgeven van Reiki. Daar waar jij hitte voelt, voelt iemand anders kou. Daarom is het van belang je eigen interpretatie en dus je eigen gewaarwordingen te leren kennen.

Als je dit boekje consequent invult zul je na enige tijd ontdekken dat je steeds hitte voelt (bijvoorbeeld) bij een ontsteking en steeds tocht bij een negatieve gemoedstoestand. Dat is belangrijke informatie voor tijdens een behandeling. En zo ontwikkel je jouw eigen manier van met/binnen/van Reiki.

Reiki richting geven

De Universele energie heeft dus meerdere subenergiën in zich. Het is mogelijk om zowel met de Universele energie als met de verschillende subenergiën te ‘spelen’. Het is mogelijk dit te sturen naar een bepaald onderdeel van het holistische lichaam. Het gemakkelijkst gaat dit sturen met de Reikisymbolen welk je bij Okuden leert. Na Shoden heb je nog geen symbolen, dus hoe moet je nu sturen ? Juist om die reden is Shoden gericht op het fysieke lichaam. Begin bij jezelf door jezelf te behandelen. Jij weet als geen ander waar je pijnen zitten. Bewust of onbewust, maar je weet het. Zodoende kan jij voor jezelf de energie sturen naar die plekken waar het hardst nodig is. Vervolgens kun je je partner of vrienden en familie behandelen. Doordat je ze goed kent, weet je ook redelijk waar hun pijnen zitten. Lastiger wordt het als je onbekenden gaat behandelen. Je kunt ze heel goed behandelen, maar het richting geven wordt steeds moeilijker.

Reiki heeft naast het behandelen ook zijn effect op je verdere leven. Je voedselpatroon kan veranderen, je gedachten-maalstroom rustiger, je gehechtheid minder, interesses in het spirituele verruimen zich, je krijgt een beter waarnemingsvermogen, emoties kan je beter een plaats geven. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat je reeds in het voorstadia van Okuden zit.

Okuden: tweede graad

Bij Okuden krijgt je twee inwijding waarbij het Susjumna kanaal voor zover mogelijk verder geopend wordt en je trillingsgetal verder verhoogt wordt. Waar Shoden op het fysieke lichaam is gericht, zo is Okuden op het emotionele en mentale lichaam gericht. Volgens Mikao Usui is je spirituele staat of je eigen trillingsgetal mede bepalend in hoeverre jouw kanaal open en gezuiverd wordt. Voor de één zal dat 60 % zijn, voor een ander 70 %. Wat ook bepalend is, is in hoeverre jij als mens bezig bent jouw spiritualiteit te beleven en in hoeverre je dit in een holistisch plaatje past. Bij Okuden is het niet alleen meer Universele energie ontvangen en doorgeven. Voeding, bewustwording en bewustzijn, leefgewoonten worden tevens belangrijk. Mikao Usui heeft dit opgeschreven als zijn 5 leefregels. De Reikisymbolen worden getoond en uitgelegd hoe je ermee kunt werken. Eén van de mogelijkheden is de brug, het sturen van Reiki over afstand of tijd. Bij Shoden heb je al geleerd hoe de energie te sturen, nu krijgt dit een geheel andere dimensie.

na Okuden

Okuden richt zich voornamelijk op het emotionele en mentale lichaam. Daarom is de zuiveringsperiode niet vast te stellen. Hoe lang duurt een verwerkingsproces, hoelang doe je erover om van een angst af te komen ? dat is niet te zeggen. Daarom is het heel verstandig bij Okuden Reiki te integreren in je gehele bestaan waaronder je gezin. Als je als moeder Okuden gaat volgen, dan is het verstandig dat de rest van het gezin klaar staat als je in je zuivering zit. Je kan veranderen, opener worden, eerlijker. En dat is schokkend voor jezelf en je omgeving. Naast een intensiever contact met Reiki en de universele energie heb je ook de symbolen meegekregen. deze symbolen kunnen de energie sturen. Begin weer bij jezelf en oefen, oefen, oefen en oefen. Experimenteer met de symbolen, mediteer op de symbolen, teken ze, schilder ze, werk met ze en leer wat de symbolen met JOU doen. Dit kan jaren duren. Geef en gun jezelf die tijd. Haal ook weer eens het Reiki boekje uit de kast. Nieuwe gewaarwordingen zul je gaan waarnemen.

intuïtief behandelen

Het stappenplan welk je bij Reiki I geleerd hebt is nu echt verleden tijd. Dit stappenplan leert je om de energie te gaan voelen en te ontdekken waar de belangrijkste posities op het lichaam zitten, zowel fysiek als etherisch. Nu dit duidelijk is ga je op een geheel andere manier Reiki geven. De Japanse Reikitechnieken zijn allemaal bedoelt om je eigen intuïtie te sterken en zodoende veel meer vanuit de auralagen Reiki te gaan geven. Ook zal je gaan ontdekken dat Reiki een heel mooi te combineren is met massage, bachbloesems, etherische olie, edelstenen, klankschalen, etc… Experimenteer hiermee en volg ook hierin je intuïtie.

Shinpiden: derde graad (A)

Shinpiden vormt samen met Shihan het Reiki III traject. Bij Shihan leer je om cursussen te geven en alles wat daar bij komt kijken. Je wordt dus een leraar, of master, van Reiki. Maar voor leraar te worden voor anderen moet je eerst leraar worden voor, van en over jezelf. Dat traject heet Shinpiden en is het meest persoonlijke onderdeel binnen het gehele Reiki traject.

Je bent reeds ingewijd op het fysieke, emotionele en mentale niveau. Het is je duidelijk geworden hoe ziekte, zwakte en aandoeningen op het fysieke niveau veroorzaakt worden door de blokkades welk op het emotionele en/of mentale niveau huizen. Dit inzien en vervolgens er naar handelen zuivert ons op het aardse niveau. Als dit zijn balans heeft gevonden wordt het tijd om het aardse niveau te verenigen met het spirituele niveau. Wederom zal je een zuivering krijgen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau, maar nu niet in relatie met elkaar maar in relatie met het hogere, het spirituele. Juist omdat het een zo’n individueel proces is, is het lastig er veel meer over te vertellen. Bij deze graad krijg je 1 initiatie welk 3 maal herhaald wordt.

Shihan: derde graad (B)

Pas als je op fysiek, emotioneel en mentaal niveau een stevige balans hebt gevonden middels Shoden en Okuden, en als dit aardse niveau zijn relatie heeft gevonden met het spirituele niveau kan het tijd worden om je eigen kennis, ervaring en wijsheid over te gaan dragen aan anderen. Dit wordt Shihan genoemd, het mastertraject binnen Reiki. Omdat je leert om andere op te leiden binnen Reiki is dit een beroepsopleiding welk doorgaans een jaar in beslag neemt. Naast kennis zijn ervaring en intuïtie de belangrijkste onderdelen van de opleiding. Kennis in het aanleren van alles wat met Reiki te maken heeft. Niet iedereen komt om eenzelfde reden Reiki volgen, dus is het onmogelijk om een standaard Reikicursus te schrijven en deze telkens te geven. Elke cursus is anders, elke cursist is anders en alle vragen zijn anders. Hier moet je volledig op voorbereid zijn. Daarnaast moet je heel veel ervaring gaan opbouwen in behandelingen, stages en beantwoorden van vragen en schrijven van cursusmateriaal. de intuïtie wordt gesterkt middels meerdere meditaties welk je meekrijgt om te gaan beoefenen. Shihan is een zeer intensief traject waarbij meerdere subtrajecten, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel/karmisch, kennis, ervaring en intuïtie dwars door elkaar heenlopen. Bij deze graad krijg je 1 initiatie welk over een grote periode minimaal 3 maal herhaald wordt.