Teate

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Categorie indeling
Home
Reiki
Reiki symbol1.jpg
Sub categorieën Reiki
Behandelindex van hayashi
Celestijnse belofte
Chios
Reiki initiaties
Reiki symbolen
Reiki technieken
Reiki yoga
Overige artikelen op Reiki
De 3 graden bij reiki
De 5 leefregels van Reiki
De mythes van reiki
Hatsu-Reï-Ho
Interview met Hiroshi Doi
Interview met Mikao Usui
Mikao Usui
Opereren van de Aura
Reiki
Reiki en kinderen
Teate
Wanneer geen Reiki
Zelfbehandeling
Zuiveringperiode
Reiki cursussen
Reiki I cursus
Reiki II cursus
Reiki I en II cursus
Reiki III opleiding
Reiki symbol1.jpg

Reiki werd in oorsprong geen Reiki genoemd maar Teate. Het woord Teate wordt uitgesproken als ‘tie ah tai’ met beklemtoning van de eerste en laatste lettergrepen. Het woord betekent hand genezing of hand toepassing en er is een eeuwenoude traditie van Japanse hand genezingstechnieken. Tegenwoordig bedoelen we met Teate het oorspronkelijke systeem van Usui-Reiki.

Het doel van Teate

 • het bereiken van balans
 • het vinden van je spirituele pad
 • jezelf genezen
 • anderen genezen

De Teate vindt zijn oorsprong in het Tendaï-Boeddhisme en het Shintoïsme, waarbij het Tendaï-Boeddhisme voorziet in de spirituele lessen en het Shintoïsme de verschillende technieken aanlevert. De Reiki principes vormden de basis van een spirituele lering in theoretische zin. Het beoefenen van Teate was de praktische uitoefening welk leidde tot verlichting. Het is vergelijkbaar met de Dharma neergezet door Gautama de Boeddha met daarin het 8-voudige pad. Dit is de theoretische kant, de Vipassana meditatie is de praktische uitvoering ervan.

Er wordt geleerd dat het niet genoeg is om eenvoudig weg een Reiju (inwijding of initiatie) te ontvangen, hoewel je de Reiki gave nooit zult verliezen. Als een leerling wil groeien op zijn spirituele pad, zijn drie dingen noodzakelijk

 • regelmatig Reiju inwijdingen blijven ontvangen.
 • Hatsu-Reï-Ho dagelijks beoefenen.
 • beleef de "Reiki beginselen" als een onderdeel van je leven.

Reiju

"Reiju" betekent:

 • accepteren van de spiritualiteit,
 • het geven van de spiritualiteit,
 • het geven van de vijf zegeningen.

Reiju is de meest oorspronkelijke wijze van initiëren. Deze Reiju’s worden niet enmaal ontvangen, maar periodiek (wekelijks of maandelijks) over een lange periode. Deze Reiju sessie worden `Shuyokai` genoemd. Tijdens een dergelijke Shuyokai werd ook de Hatsu/Rei/Ho meditatie beoefenend. Door periodiek een Reiju te ontvangen blijft de geïnitieerde in zijn zuivering. Deze zuivering zal daardoor steeds dieper gaan inwerken en oude blokkades gaan aanraken. Tegelijk merkt de geïnitieerde veel beter wanneer handelen onzuiver is doordat dan de energie minder voelbaar wordt.

Tijdens de Shuyokai kan iemand kiezen voor Reiju op fysiek, emotioneel of spiritueel/karmisch niveau, vergelijkbaar met Reiki I, II en III, om zo ook een zuivering op dat niveau te gaan ervaren. Reiju verbindt de student met Reiki en versterkt continu deze verbinding, zodat de kracht van de Reiki studenten toeneemt. De studenten werken aan deze hernieuwde verbinding met de energie door het oefenen van Hatsu Rei Ho. Reiju vergroot de spirituele ontwikkeling van de student, waardoor de student verder gaat op zijn of haar spirituele pad. Het regelmatig ontvangen van Reiju bekrachtigingen is de sleutel tot het volledig ontwikkelen van de Reiji / Byosen vermogen zoals hierboven beschreven.

Het kan tot wel 10 jaar duren voordat een student van de Gakkai genoeg Reiji/Byosen vermogen ontwikkeld heeft en door mag naar het tweede graads niveau. Deze ontwikkeling werd ook in de originele Usui Reiki als graadmeter gebruikt. Als studenten eenmaal het “okuden” niveau hebben bereikt, blijven ze Reiju ontvangen op regelmatige basis in een iets gewijzigde vorm. De Reiju bekrachtigingtechniek wordt geleerd aan alle Reiki Masters die deze cursus bijwonen. De Reiju die wordt geleerd in het Westen is Hiroshi Doi’s versie van de Reiju. Hoeveel deze afwijkt van de Gakkai's Reiju is niet bekend omdat het erop lijkt dat hij de techniek, op basis van zijn ervaring met het vele malen ontvangen van de bekrachtiging, heeft gereconstrueerd. In het hoofdstuk “Waar komt deze informatie vandaan?” in dit handboek kun je lezen over Doi’s afkomst en de bronnen van zijn kennis op Master niveau. Doi heeft niet het Master niveau – Shinpiden – van de Gakkai en om elders genoemde redenen is het onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren. Hij heeft dus officieel geen les gekregen in Reiju, maar zoals het eruit ziet heeft mevr. Kimiko Koyama, de 5e president van de Gakkai, hem deze methode geleerd. Reiju is de methode die hij gebruikt in zijn "Gendai" Reiki School.

De contacten die Chris Marsh heeft, geven aan dat Doi’s versie van Reiju in principe goed is maar dat er een paar kleine wijzigingen dienen plaats te vinden.

Kotodama’s

"Kotodama" betekent “woord geest” of “de ziel van de taal”.

De Kotodama’s komen uit het Shintoïsme, de inheemse animistische godsdienst van Japan. De achterliggende filosofie is dat bij de geboorte van de fysieke en spirituele wereld, bestond de Kotodama súúú. Deze ontwikkelde zich tot U en U splitste zich in de twee tegengestelde krachten A en O. De Kotodama’s vertegenwoordigen de krachten van het universum en er zijn 75 Kotodama’s die in vele aspecten van het Japanse leven verschijnen. Ze verschijnen in het Shintoïsme en het Zen-Boeddhisme, in de martial arts zoals Aikido, als mantra’s voor meditatie en in Reiki.

Er zijn nu nog slechts enkele Kotodama Masters in Japan over en zij nemen ons mee terug naar de vroegste Japanse spirituele tradities, die in de loop van de tijd bijna verloren gingen. Japanners geloofden dat woorden mysterieuze krachten bezaten en dat het zeggen van een woord iets kon laten plaatsvinden omdat ieder woord of Kotodama beschouwd werd als een goddelijk aspect van creatie. Tgenwoordig wordt er veel minder waarde gelegd bij een Kotodama en is het een bijna vergeten leer. De Kotodama worden gezien als antieke Shinto oefeningen. Eén voorbeeld waarbij de Kotodama nog wordt gebruikt is die van de parelvissers. De vrouwen die de duik uitvoeren, gebruiken de Kotodama “Su” om het water te kalmeren voordat ze de duik uitvoeren. De Kotodama zijn instrumenten om met de energie in contact te komen en die overbodig worden als je de energieën rechtstreeks kunt benaderen. kotodama’s en de reiki symbolen

De Kotodama waren de manier waarop Usui zijn studenten leerde contact te maken met de verschillende energieën. Ze komen eerder in Reiki voor als het gebruik van de Reiki symbolen. De Reiki symbolen werden slechts geïntroduceerd in Reiki door Usui om een paar studenten te helpen die moeilijk in contact kwamen met de verschillende energieën. De bedoeling was dat de symbolen in de loop van de tijd overbodig werden en dat je dan direct kon werken met de energieën die ze vertegenwoordigen. Usui leerde slechts drie mensen de Reiki symbolen onder wie Dr. Hayashi die zoals bekend is, doorging met de symbolen en ze een formeel onderdeel van zijn praktijk maakte. de klank van de kotodama’s

Het is erg belangrijk dat de uitspraak van de Kotodama’s correct zijn. Hieronder een taalgids hoe de klinkers uitgesproken behoren te worden.


klinker uitgesproken zoals in het Engelse woord
A star
O rose
U moon
E grey
I tree


De Kotodama’s zijn als volgt:

kotodama uitgesproken als betekenis vergelijkbaar met
Ho-Ku-Ei Hó-koó Ey-éé Focus Cho-Ku-Rei
Ei-Ei-Ki Ey-éé Ey-éé ki Harmony Sei-He-Ki
Ho-a-Ze-Ho-Nei Hó-àh-zay-hó-néy Connection Hon-Sha-Ze-Ho-Nei
Ai-Ko-Yo Aaéé-kóó-yóó Empowerment Dai-Ki-Myo


De Kotodama worden gezongen/geresoneerd met een diep resonerende stem. Adem ze uit met je gehele lichaam, resoneer ze vanuit je Dantiën punt.

hoe de Kotodama te gebruiken

In plaats van het tekenen of visualiseren van een Reiki symbool, kun je in jezelf een Kotodama opzeggen, of wel drie keer of wel eindeloos als een mantra. Gebruik de Kotodama één voor één en niet gecombineerd. De originele manier van het gebruik van de Reiki energieën behelst geen mix van verschillende energieën zoals veel in de Westerse Reiki toegepast wordt. Je kunt slechts met één energie tegelijk contact leggen en gebruiken. Zodoende had je dus of een gehele behandeling gericht op het:

 • fysieke lichaam met Ho-Ku-Ei en de fysieke Reikitechnieken,
 • emotionele lichaam met Ei-Ei-Ki en de emotionele Reikitechnieken,
 • mentaal/spiritueel lichaam met Ho-a-Ze-Ho-Nei en de spirituele Reikitechnieken,

focus Kotodama

Bij het gebruik van de Focus Kotodama kom je in contact met de energie die de fysieke klachten behandelt. De Kotodama brengt je in contact met de energie die door het Cho-Ku-Rei symbool wordt vertegenwoordigd. Je geeft dan ook een fysieke behandeling. N.B: In de originele Usui Reiki schijnt er geen voorstelling te bestaan van de “Focus” energie als kracht energie. Het idee dat Cho-Ku-Rei een krachtsymbool zou zijn, schijnt een Westers misverstand te zijn. Het belangrijkste aspect van de “Focus” Kotodama is een fysieke genezing te produceren en Cho-Ku-Rei vertegenwoordigt dezelfde energie.

harmonie Kotodama

Gebruik makend van het Harmonie Kotodama kom je in contact met de energie die zorgt voor mentale en emotionele balans. De Kotodama brengt je in contact met de energie die door het Sei-He-Ki symbool wordt vertegenwoordigd. Je geeft dan ook een behandeling in de 2e auralaag = emotioneel lichaam.

connection Kotodama

Gebruik makend van het Connection Kotodama kom je in contact met de energie die zorgt voor mentale en spirituele balans. De Kotodama brengt je in contact met de energie die door het Hon-sha-ze-sho-nen symbool wordt vertegenwoordigd. de behandeling is bericht op de Chakra’s en chakralagen.

empowerment Kotodama

Het interessante is dat de DaiKoMyo/Connection Kotodama er altijd al is geweest in Usui’s systeem, maar niet als een symbool dat werd gebruikt en ook niet als een symbool waarmee je werd ingewijd. Het is een symbool dat de “sleutel tot het licht”vertegenwoordigde, de sleutel tot het systeem en de vertegenwoordiging van de mogelijkheid om de Reiki bevoegdheid naar een ander te verplaatsen. Dit is waar de Shugendo verbinding binnenkomt volgens Chris met verbinding naar Fudo Myo, een verbolgen Godheid. Fudo Myo is een van de vijf Myos of Boeddha aspecten, hij is de bewaker van het Licht en hij draagt een Medaillon met de DKM erop: “de sleutel van het Licht”. Shugendo betekent letterlijk 'Methode om buitengewone religieuze krachten te verwerven'. Deze typisch Japanse religie krijgt in de twaalfde eeuw na Christus vaste vorm, maar bestaat uit elementen die veel verder in de tijd teruggaan. De religie bevat elementen van oude sjamanistische tradities, van het taoïsme en het esoterisch boeddhisme, zoals vooral de aanbidding van sommige bergen als 'Heilige grond'. In 1872 wordt shugendo door de regering afgeschaft, na de tweede wereldoorlog als er vrijheid van godsdienst heerst komt shugendo weer bovengronds (Chris Marsh). Deze vierde Kotodama is de inwijdings-Kotodama en heeft dezelfde trilling als Dai-Ki-Myo.

Het Usui Master symbool en de daarbij behorende inwijdings-Kotodama is verbonden met de Japanse Godheid Dainichi Nyorai. Andere benamingen zijn:

 • mahavairocana,
 • grote Lichtende Zijn,
 • grote Boeddha van Universele Verlichting,
 • grote Zonne-Boeddha,
 • grote licht van het universum,

(Metaforisch gezien is) Dainichi Nyorai de belichaming van de Verlichting en vertegenwoordigd het Universum in zijn ultieme vorm, totaliteit en realiteit. Door zijn levenskracht ondersteunt hij het ontstaan en de werking van het Universum en alle dingen komen vanuit en worden door hem opgemerkt. Dainichi Nyorai is letterlijk overal en alles. Al de andere Boeddha’s en Bodhisattva’s zijn verschillende uitstralingen of aspecten van zijn liefde, aandacht, wijsheid en andere activiteiten. Het basisonderwijs van de Mahavairocana-Soetra bestaat eruit dat Verlichting eenvoudig is “te weten dat iemands gedachte is zoals het werkelijk is”. De manier om dat te bereiken is het hebben van een gedachte verbonden met de verlichte staat. Middels handelen vanuit mededogen is deze gedachte haalbaar.

De inwijdings-Kotodama vertegenwoordigd creatieve energie, regenererende energie, de energie van hergeboorte. Het idee hiervan is dat wanneer Reiju wordt uitgedragen het de ontvanger verbindt met de energie en hem toestaat opnieuw “herboren” te worden. Herboren in de zin van creëren een plaats waarbinnen dat ontstaat “hoe we uiteindelijk zijn” het ultieme zijn.