Interview met Hiroshi Doi

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Categorie indeling
Home
Reiki
Reiki symbol1.jpg
Sub categorieën Reiki
Behandelindex van hayashi
Celestijnse belofte
Chios
Reiki initiaties
Reiki symbolen
Reiki technieken
Reiki yoga
Overige artikelen op Reiki
De 3 graden bij reiki
De 5 leefregels van Reiki
De mythes van reiki
Hatsu-Reï-Ho
Interview met Hiroshi Doi
Interview met Mikao Usui
Mikao Usui
Opereren van de Aura
Reiki
Reiki en kinderen
Teate
Wanneer geen Reiki
Zelfbehandeling
Zuiveringperiode
Reiki cursussen
Reiki I cursus
Reiki II cursus
Reiki I en II cursus
Reiki III opleiding
Reiki symbol1.jpg

Het onderstaande interview is afkomstig van William Lee Rand, een Amerikaanse Reiki master die samen met Frank A. Petter en Walter Lübeck "Het Reiki Kompendium" heeft geschreven. Het verscheen voor het eerst in het Reiki News Magazine (USA).

Geeft u eens een beschrijving van Japanse reiki-technieken?

  • Byosen; dit is een scantechniek op negatieve energie die op een plek in het lichaam kan voorkomen door een disharmonie of door ziekte.
  • Kenyoku; traditioneel wordt het lichaam gereinigd met water alvorens een heilig ritueel te voltrekken; kenyoku is een methode om het lichaam met Reiki-energie te reinigen in plaats van met water.
  • Joshin-kokyu; Dit is een ademhalingsmethode om de geest te zuiveren.
  • Gassho; Dit doe je door je handen voor je borstbeen tegen elkaar te houden om dankbaarheid uit te drukken of een gebed uit te spreken.
  • Seishin-to-itsu; Dit is een meditatiemethode om je geest tot rust te brengen en overbodige gedachten los te laten.
  • Reiju; De originele vorm van Japanse afstemming.
  • Reiki-mawashi; De leerlingen staan in een cirkel met de handen vast en laten de Reiki energie de kring rondgaan.
  • Shuchu-Reiki; Dit doe je in een groep met je handen in Gassho. De leerlingen richten hun bewustzijn op één ding, zoals een persoon, een voorwerp, een gebeurtenis, een plaats, of wat dan ook. En de Reiki-energie van alle reikibeoefenaars wordt geconcentreerd op dat ene onderwerp. Shuchu-Reiki kun je doen als je bidt voor wereldvrede of voor gezondheid en geluk.

Is er iets wat wij in het Westen beslist zouden moeten weten over de Gakkai en wat daar onderwezen wordt?

Het gerucht schijnt te gaan dat de Stichting zich exclusief opstelt en er niet voor voelt mensen aan te nemen, die Westerse Reiki hebben geleerd, of dat met name buitenlanders buitengesloten worden. Als deze geruchten op juistheid zouden berusten, zou ik net zo goed zelf al uit de Stichting moeten zijn gezet. Ik heb het feit dat ik Westerse Reiki heb geleerd nooit achter gehouden, en Shinpiden en Okuden beoefenaars van de Stichting zijn altijd welkom op mijn Reiki bijeenkomsten. Anderzijds is het waar dat er onder de oudere leden enkelen zijn die niet blij zijn met mijn activiteiten buiten de Stichting. Dit soort dingen gebeurt overal. Ik denk dat ik alleen mijn aandeel hoef te doen. Ik hoorde dat een buitenlandse dame eens Koyama Sensei [voormalig presidente van de Stichting - red.] ontmoette, vlak voordat ze Japan verliet, en dat ze erg geroerd was toen Koyama Sensei tegen haar zei: "Als je langer zou blijven, zou je lid kunnen worden en les kunnen krijgen." Koyama Sensei was erg vriendelijk en open, en ik denk dat ze daarom geen enkele intentie had om mensen uit te sluiten. Toch is het waar dat de Stichting kleiner is geworden en geen systeem heeft ontwikkeld om veel nieuwe leden aan te trekken. Dit komt doordat Koyama Sensei, als eerste vrouwelijke president in de roerige tijd na de oorlog, erg in beslag genomen werd door de strijd om het licht van de traditie te bewaren die vaak op het punt stond in te storten, omdat mensen geen belangstelling voor Reiki hadden. Hierdoor kan voor buitenstaanders de indruk zijn gewekt dat de Stichting zich exclusief opstelde.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op het hoofdkantoor van de Stichting in januari 2001 vroeg de huidige voorzitter, de heer Kondo, me om hem en de andere Shihan (leraren) te vertellen over de ontwikkelingen van Reiki in het westen. Ze waren allemaal erg geïnteresseerd. Ik stelde voor dat de Stichting informatie zou kunnen verstrekken via de website van de Stichting, maar daar was men niet klaar voor en het voorstel werd afgewezen. Later heb ik gevraagd een boodschap van de voorzitter af te kunnen geven tijdens de vergadering van de URRI [Usui Reiki Ryoho International, Westerse stichting gericht op Japanse Reiki] in Spanje in 2001, maar vergeefs. Maar Kondo Sensei zegt altijd tegen de leden als hij de kans krijgt: "Laten we zorgen dat we vooruitgang boeken, zodat we ons niet hoeven te schamen tegenover de Reiki mensen in het westen. Op de nieuwjaarskaart van dit jaar schreef Kondo Sensei: "Ik ben blij te merken dat Reiki wereldwijd wordt erkend. Usui Sensei verwoordde de volgende wens voor de toekomst: "Ik zou het fijn vinden de vreugde van het Reiki onderwijzen in de toekomst met veel mensen te kunnen delen." Ik geloof dat die wens gerealiseerd zal worden, en dat iedereen in staat zal zijn Usui Sensei's energie te ervaren.

Welke rol speelde Dr. Hayashi in the Gakkai (stichting)?

Men zegt dat Hayashi Chujiro Sensei de laatste Shinpiden leerling was die ingewijd werd door Usui Sensei en zelf leraar was. In die tijd werd een Shinpiden-leerling (dat wil zeggen een net afgestudeerde Reiki master) verondersteld bij te dragen aan het verspreiden van het Reiki systeem en Reiki behandelingen in het hoofdkwartier van de stichting of bijkantoren te openen en zich daar met Reiki-activiteiten bezig te houden. Usui Sensei droeg Hayashi Sensei, die scheepsarts was, op om een Reikikliniek te openen naast de activiteiten voor de stichting, met het doel om de effecten van het Reiki systeem te bestuderen en te bevorderen vanuit een medische invalshoek. Natuurlijk was de bedoeling de resultaten voor de Stichting te bestemmen.

Ik begrijp dat hij zich losmaakte van de Stichting teneinde zijn eigen school op te richten. Kunt u ons vertellen waarom hij dit deed ?

Men zegt dat Hayashi zijn eigen Reiki-school begon op het moment dat hij ook zijn Reikikliniek begon, niet toen hij de Stichting verliet. Het doel van Hayashi Sensei was om "veel zieken te genezen door middel van reikibehandelingen" en "te bestuderen of de effectiviteit van Reikibehandelingen verbeterd kon worden" . Het eerste was het oorspronkelijke doel van de kliniek, en het tweede heeft erin geresulteerd dat hij zijn eigen school oprichtte: Hayashi Reiki Kenkyu Kai. Dit was allebei geen onderdeel van de Stichting, maar is wel opgezet door Usui Sensei, beide met volledige steun van de Stichting.

Na Usui Sensei's overgang, of dood, werd Hayashi's Reikischool onafhankelijk en maakte hij zich los van de Stichting. Het schijnt dat de voorzitter Ushida en hij verschillende inzichten hadden. Het beleid waarbij Hayashi zijn eigen onderzoek mocht doen werd veranderd. Ook nadat hij onafhankelijk was geworden bleef Hayashi Usui respecteren en gaf les in het Usui Systeem van Reiki. Hij deed dit door behandelingen en lessen te geven met een door hemzelf geschreven boekrol voor de klas, waar de vijf leefregels van Usui opstonden - de Usui Mikao Sensei Ikun Gokai - als eerbewijs aan wijlen Usui Mikao Sensei. Het drie-graden systeem van de Stichting, met Shoden-, Okuden-, en Shinpiden-niveaus (eerste lering, tweede lering en derde lering) nam hij over. Certificaten gaf hij uit onder de naam van Hayashi Reiki Kenkyu Kai, maar ze dragen de naam Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, of: Usui Reiki Methode tot Verbetering van Geest en Lichaam, om aan te geven dat Usui's methode werd onderwezen.

Hoe is Dr. Hayashi's stijl van lesgeven veranderd nadat hij de Stichting verliet?

Het is niet zo dat zijn stijl is veranderd nadat hij de Stichting verliet, maar hij ontwikkelde een nieuwe stijl bij het openen van zijn eigen school, Kenkyu Kai. Als je Reiki kreeg, moest je de behandeling zittend ondergaan, tenzij je ernstig ziek was. Hij veranderde dat in een behandeling liggend op een tafel. Ook veranderde de behandelmethode van één behandelaar voor één cliënt, naar meerdere behandelaars voor één cliënt. Dat zijn de opvallendste veranderingen, maar er zijn er nog meer. Er werden nieuwe, originele handposities ontwikkeld, en de nieuwe Reiki Ryoho Shinshin of "Guidelines for Reiki Healing Method" ontstond. een nieuwe manier om Reiki door te geven en over te dragen werd ontdekt en men begon maandelijkse workshops te geven van vijf dagen, voor Okuden. In de Gakkai werd bijvoorbeeld de navel belangrijk gevonden, en de energiecentra zoals de acupunctuur-meridianen, en de chakra's werden belangrijk.

Maakten nog meer mensen zich los van de Gakkai om hun eigen school te beginnen, zoals dr, Hayashi ?

Men zegt dat er veel mensen weggingen toen Ushida president was. Erg bekend waren de volgende twee: Eguchi Toshihiro leerde Reiki Ryoho van 1925 tot 1927. Hij werd onafhankelijk van de Stichting en begon de Tenohira Ryochi Kenkyu Kai. Bekende studenten van hem waren de heren Eguchi Yasukiyo, Mitsui Koshi, en Miyazaki Goro. Men schat dat hij ongeveer 500,000 studenten heeft opgeleid. Tomita Kaiji leerde Reiki Ryoho vanaf ongeveer 1925 en begon de Teate Ryoho Kai na Usui's dood. hij gaf les in Tomita-ryu Teate Ryoho. Er waren vier niveau's: Shoden, Chuden, Okuden, en Kaiden. Elk niveau duurde vijf dagen met twee uur training per dag. Maar voor Kaiden waren vijftien dagen nodig. Een beroemde student van hem was dhr. Asuke Jiro. men schat dat hij meer dan 200,000 studenten heeft gehad. Naast de mensen die hierboven genoemd zijn, waren er, zegt men, nog verschillende die nieuwe organisaties hebben opgezet of religieus werden, maar anderen ontkennen dit weer. Alleen Hayashi Sensei bleef Usui's naam doorgeven, uit respect voor de oorspronkelijke leraar, ook nadat hij de Stichting (Gakkai) verlaten had.