De mythes van reiki

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Categorie indeling
Home
Reiki
Reiki symbol1.jpg
Sub categorieën Reiki
Behandelindex van hayashi
Celestijnse belofte
Chios
Reiki initiaties
Reiki symbolen
Reiki technieken
Reiki yoga
Overige artikelen op Reiki
De 3 graden bij reiki
De 5 leefregels van Reiki
De mythes van reiki
Hatsu-Reï-Ho
Interview met Hiroshi Doi
Interview met Mikao Usui
Mikao Usui
Opereren van de Aura
Reiki
Reiki en kinderen
Teate
Wanneer geen Reiki
Zelfbehandeling
Zuiveringperiode
Reiki cursussen
Reiki I cursus
Reiki II cursus
Reiki I en II cursus
Reiki III opleiding
Reiki symbol1.jpg

Binnen de westerse varianten van Reiki, en dan met name binnen Alliantie-Reiki, wordt veel onjuistheden verteld over de oorsprong van Reiki en over Mikao Usui.

Hoe ontstonden de van onjuiste verhalen over Reiki

Het ontstaan van deze onjuistheden komt doordat:

  • Mikao Usui 'maar' 16 mensen heeft opgeleid tot de Reiki III graad.
  • hij 1925 een vereenvoudigde versie van zijn Reikisysteem ontwikkeld om toe te passen in de marine. Churjiro Hayashi (scheepsarts), Kanichi Taketomi (marineofficier) en Juzaburu Ushida (marineofficier) waren de eerste die hierin opgeleid werden. In deze Reikivariant was het spirituele aspect eruit gehaald en was het veel meer gericht op healing en het ontvangen van energie.
  • omdat Reiki in de IIe wereldoorlog werd toegepast in de marine hebben de Amerikanen in 1945 het systeem verboden. Meerdere leerlingen hebben toen hun eigen systeem opgezet.
  • Churjiro Hayashi heeft na de dood van Mikao Usui ook een eigen systeem en Reikivereniging opgezet, de ' Hayashi Reiki Kenkyo-Kai'. Dit systeem is naar het westen gebracht door Hawayo Takata en niet het systeem van Mikao Usui.

Waarom bestaan er zoveel onjuiste verhalen over Mikao Usui en zijn reiki systeem?

Toen Dr. Mikao Usui overleed hebben anderen zijn kennis over- en voortgebracht. Hawayo Takata was toen al weer terug in Hawaï waar ze meerdere Reiki-Centra opende met de hulp van Chujiro Hayashi en zijn dochter. Het was hun doel om Reiki in Amerika te introduceren. Echter door de Japanse aanvallen op Pearl-Harbor was Amerika erg anti-Japan. Ze moest Reiki zo aan de man zien te brengen dat het acceptabel was voor de gemiddelde Amerikaan. Vandaar het Christelijke accent, de studies in Amerika, het verzonnen ere-Doctoraat en andere zaken. Haway Takata is ook degene geweest die de hoge geldbedragen heeft ingesteld, om Reiki bij de machthebbende elite te introduceren. Uit niets blijkt dat het Mikao Usui's visie was, eerder het tegenover gestelde.

Daarnaast moet gezegd worden dat mevrouw Takata zichzelf een grote rol toebedeelde. Als 'her ontdekker' van de Reiki zette zij zichzelf op een voetstuk. Daarnaast kon zij als Christen veel Reiki informatie niet doorgronden, omdat deze ingegeven waren vanuit Hindoeïstische en Boeddhistische filosofieën. mevrouw Takata heeft deze informatie verwijderd, en deels vervangen door haar eigen informatie. Van de Reiki die wij in het westen zien als Usui-Reiki, moet eigenlijk gezegd worden dat het Hayashi/Takata-Reiki is. Hawayo Takata (1900-1980) was degene die het Reikisysteem van Japan naar Amerika bracht. In 1938 begon ze samen met Chujiro Hayashi en zijn dochter een Reikipraktijk op Hawaï, 2 jaar voor de Japanse aanval op Pearl Harbor. Ze was dus nog maar net begonnen met Reiki of heel Amerika was zeer anti Japans en wilde niks met Japan te maken hebben. Dit is één van de twee redenen waarop Hawayo Takata het systeem zo enorm heeft aangepast.

Wat ze gedaan heeft is het systeem veramerikaniseren. Ze vertelde dat Mikao Usui een Dokter was (onjuist), een Christen was (onjuist, hij was een Zen Boeddhist) en rector was aan de Doshisha Universiteit in Kyoto (onjuist). Ook vertelde ze dat Mikao Usui in Amerika gestudeerd had aan de Universiteit van Chicago (onjuist) en zijn Reiki systeem gebaseerd had op verhalen uit de Bijbel (onjuist).

De grootste onjuistheden weerlegt

In het boek "Het Reiki Komendium" wordt veel van wat Hawayo Takata beweerde weerlegt inclusief kopiemateriaal van bewijzen. De belangrijkste onjuistheden op een rijtje: was Mikao Usui een Doctor?

Hawayo Takata beweerde dan Mikao Usui een Doctor was en hoofd van de Doshisha Universiteit in Kyoto

Onderzoekers als Frank Arjava, Cetna Kobayashi en William Lee Rand hebben navraag gedaan bij deze universiteit en daar is geen Mikao Usui bekend. Ook in de archieven komt zijn naam niet voor. De Dr. voor zijn naam is dus onterecht.

was Mikao Usui nu een Boeddhist of een Christen ?

Mikao Usui was overduidelijk een Boeddhist:

  • Mikao Usui was een Zen Boeddhist en heeft zijn opleiding gehad in het Tendai klooster op de berg Kurama ten noorden van Kyoto.
  • In de tijd dat Mikao Usui in Kyoto leefde was het Sjintoisme de staatsgodsdienst in Japan en was het belijden van het christelijk geloof ten strengste verboden. In 1923 kreeg Mikao Usui de Kun San To onderscheiding van de toenmalige Meiji-Keizer. Deze zou die prijs nooit uitreiken aan iemand die de verboden Christelijke leer aanhield en verkondigde.
  • Mikao Usui heeft zelf de "Usui Reiki Ryoho Gakkai" (Stichting voor Usui Geneeswijze) opgericht. In de statuten staat dat de Gakkai op de Boeddhistische leer is gestoeld.
  • Meerdere interviews met familie, vrienden en leerlingen leren ook dat Usui Boeddhist was.
  • In het handboek dat Usui zelf geschreven heeft, staat ook dat hij een Boeddhistische monnik was.
  • Er zijn drie foto's van Mikao Usui bekend. Op alle drie is hij gekleed in een Boeddhistische monnikspij.

was Hawayo Takata de enige overgebleven Reiki Master na de IIe wereldoorlog ?

Uit gesprekken met leden van de "Usui Reiki Ryoho Gakkai is bekend dat er tijdens en na de IIe wereldoorlog Reikimasters waren in Japan. Kanichi Taketomi was tijdens de oorlog president van de Gakkai. Hawayo Takata wist dit. Er zijn brieven gevonden van Takata met Reikimasters in Japan die verzonden en ontvangen zijn na de oorlog. Deze mensen bevestigen dat Takata van hun bestaan wist. Na de IIe wereldoorlog hebben de Amerikanen de Usui Reiki Ryoho Gakkai" verboden. Dit zouden ze nooit gedaan hebben als er geen aanleiding toe was. Er waren dus na de IIe wereldoorlog nog Japanse Reikimasters. Omdat de Gakkai verboden was hebben leerlingen van Usui een eigen systeem opgezet.

mag er tijdens een cursus aantekeningen gemaakt worden ?

Hawayo Takata beweerde dat Reiki een puur mondelinge overgeleverde traditie was. Tegenwoordig worden er nog steeds Reikicursussen gegeven waar, om deze reden, geen aantekeningen gemaakt mogen worden. Dit is natuurlijk raar. Je mag zoveel aantekeningen maken als je zelf wilt. Zowel Mikao Usui als Dr. Hayashi gaven hun cursussen mondeling en schriftelijk. Mikao Usui heeft zelfs een handboek geschreven welke in de Nederlandse boekwinkel te koop is.

wie heeft Hawayo Takata ingewijd ?

Hawayo Takata is in Japan geweest van 1936 tot 1937. Mikao Usui overleed in 1926. Toch bleef Takata beweren dat ze ingewijd was door Usui. Het is dus een misverstand dat Mikao Usui, Hawayo Takata heeft ingewijd in Reiki. Dat heeft een leerling van Usui , Dr. Hayashi gedaan

gaf Takata de Reiki door zoals Usui deze onderwees ?

Nee. Op een gegeven moment hebben Mikao Usui en Dr. Hatashi ruzie gekregen. Dr. Hayashi splitste zich af van de Gakkai en richtte zijn eigen Reiki-insituut op, het "Hayashi Reiki-Instituut". Hij ontwikkelde een Reikivorm die wezenlijk anders was dan die van Mikao Usui. Omdat Takata door Hayashi was ingewijd tot ReikiMaster volgde zij Dr. Hayashi en niet Usui. Na de dood van Dr. Hayashi heeft Takata verdere veranderingen doorgevoerd in het Hayashi-Reiki systeem. Echter, toen later bleek dat Usui-Reiki beter aansloeg, is zij in naam Usui-Reiki gaan geven, terwijl het eigenlijk Hayashi/Takata-Reiki was.

wie heeft die hoge geldbedragen voor Reiki bedacht ?

Uit dezelfde stukken waaruit we eerder verhaald hebben, blijkt ook dat Mikao Usui geen of weinig geld vroeg voor zijn cursussen en inwijdingen. Hij heeft zelfs geschreven dat:

Iedereen in staat moet zijn Reiki te ontvangen

en

Niemand zich mag verrijken aan Reiki" omdat "Reiki een spirituele overdracht is.

zijn "Usui Reiki Ryoho Gakkai" is op deze regels gestoeld.

Iris Ishikura was één van de 22 Reikimasters die tussen 1973 en 1980 werd opgeleid door Hawayo Takata. Zij was tevens een van de 5 Masters aan wie Hawayo Takata de ademhalings en contractie techniek heeft doorgegeven, waaruit later Tera Mai TM reiki is ontstaan. In 1982 initieerde zij Arthur Robertson als Reiki Master. Hij was één van de eerste Reiki masters samen met Iris Ishikura die het traditionele systeem van de vaststaande bedragen voor inwijdingen verliet. Hij heeft aangetoond dat het geldsysteem van Takata afkomt en niet van Usui.