De 5 leefregels van Reiki

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Categorie indeling
Home
Reiki
Reiki symbol1.jpg
Sub categorieën Reiki
Behandelindex van hayashi
Celestijnse belofte
Chios
Reiki initiaties
Reiki symbolen
Reiki technieken
Reiki yoga
Overige artikelen op Reiki
De 3 graden bij reiki
De 5 leefregels van Reiki
De mythes van reiki
Hatsu-Reï-Ho
Interview met Hiroshi Doi
Interview met Mikao Usui
Mikao Usui
Opereren van de Aura
Reiki
Reiki en kinderen
Teate
Wanneer geen Reiki
Zelfbehandeling
Zuiveringperiode
Reiki cursussen
Reiki I cursus
Reiki II cursus
Reiki I en II cursus
Reiki III opleiding
Reiki symbol1.jpg
De 5 leefregels, handgeschreven

Op vele sites en in boeken staan de 5 leefregels geschreven van Reiki.


Meerdere varianten

Er zijn meerdere vertalingen van deze leefregels. De oorzaak hiervan is:

 • Mikao Usui heeft ze meerdere keren heeft opgeschreven in verschillende varianten
 • hij schreef ze in een Japanse dichtvorm die we in het westen niet kennen
 • hij gebruikte woorden waar geen directe vertaling voorhanden is
 • de voorschriften waren onderdeel van een totale filosofie.

De vertaling welk we vaak tegenkomen is (ongeveer) deze:

 • ik maak mijzelf vandaag (hier en nu) niet boos
 • ik maak mij vandaag (hier en nu) geen zorgen
 • wees vandaag (hier en nu) dankbaar voor alles wat leeft
 • ik verdien mijn brood op een eerlijke manier
 • ik eer mijn leraren, ouders en ouderen, of
 • ik eer de leraar, de leerling, de leer en de overdracht

Om de diepere betekenis van de leefregels te begrijpen moeten we eerst naar de oorspronkelijke tekst kijken en die letterlijk vertalen:


Japans origineel Engelse vertaling Nederlandse vertaling
Kyo dake wa Just for today Slechts vandaag
Okoru na Don't get angry maak je niet boos
Shinpai su na Don't worry maak je geen zorgen
Kansha shite Be grateful wees dankbaar en nederig
Gyo o hage me Work hard doe je werk waardig
Hito ni shinsetsu ni Be kind to others wees vriendelijk voor allen


2 opdrachten

Naast deze 5 leefregels formeerde Mikao Usui ook 2 opdrachten:


Japans origineel Engelse vertaling Nederlandse vertaling
Asa you gassho shite kokoro ni neji kuchi ni tonaeyo. Mornings and evenings sit in the gassho position and repeat these words out loud and in your heart. Ga zowel in de ochtend als in de avond in Gassho meditatie zitten en herhaal deze leefregels vanuit je eigen gevoel.
Shin shin kaizen. For the improvement of mind and body. Ter bevordering van lichaam en geest.Interpretatie van de 5 leefregels

De 5 Leefregels staan dus vaak geschreven, maar niet beschreven. Wat betekenen die regels, hoe moeten we ze interpreteren, in welke context moeten we ze plaatsen? Onderstaand is mijn persoonlijke interpretatie van de leefregels. Belangrijk is om uiteindelijk je eigen interpretatie te gaan maken. Belangrijk hierin is te beseffen dat:

 • Mikao Usui was een Zen-Boeddhistische en Shintoïstische monnik,
 • hij leefde begin 20e eeuw,
 • in het zeer autocratische Japan.

Mikao Usui was een zen-boeddhistische en shintoïstische monnik

In de 5 regels komt het woord ‘vandaag’ of ‘Hier en Nu’ vaak voor en dit vloeit voort uit het Zen boeddhisme. In het Zen-Boeddhisme is het moment ‘Nu’ erg belangrijk. Gisteren, straks, zojuist, morgen zijn allemaal illusies omdat ze niet (meer) bestaan. Wat je hebt is dit moment en je moet het op dit moment doen. De basis van deze gedachte wordt gegeven door en uitspraak van Gautama de Boeddha:

Wil je weten wie (wat/hoe) je vroeger was, kijk dan wie (wat/hoe) je Nu bent.
Wil je weten wie (wat/hoe) je later zult worden, kijk dan naar wie (wat/hoe) je Nu bent.

Japan als geboorteland

Ook dit aspect heeft zijn weerslag op de leefregels. Japan een land waar respect, beleefdheid en traditie enorm belangrijk zijn. Eerbied voor je leraren komt deels uit dit respect. Daarnaast hebben Japanners vaak een masker op. Niet dat ze niet eerlijk zijn, maar ze lopen niet snel te koop met hun emoties en zwakke kanten. De rol van Mikao Usui als spiritueel leraar toen is totaal anders dan de rol van een Reikimaster in het westen nu. De spirituele leer en overdracht zoals hij deze deed is dan ook niet te vergelijken met de overdracht nu in het westen. Belangrijk is dan ook de leer, en dus de leefregels, nar eigen inzicht te interpreteren zodat ze voor ons weer werkbaar worden.

1e Leefregel - ik maak mijzelf vandaag niet boos

Deze regel wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Iedereen wordt wel eens boos en kwaad, dat zijn heel normale menselijke emoties en reacties. Het gaat er niet zozeer om dat je boos wordt, maar meer waarom je boos wordt en wat je met die boosheid vervolgens doet. Er is een prachtig Zen verhaal dat hierover gaat:

Zen verhaaltje

De zoon van een molenaar was erg driftig en kon om het minste wat er gebeurde woest worden. De jongen wist dat dit niet goed was, maar kon er zelf niets aan doen, het overkwam hem gewoon. Op een goede dag zei zijn vader: ‘jongen, je moet eens elke keer als je je beheersing verliest een spijker in die houten schutting slaan.’ Op de eerste dagen sloeg de jongen dagelijks 1000 spijkers in de schutting. Maar op een gegeven dag telde hij er maar 800. En elke week werden het er minder. Tot op de dag dat hij geen enkele spijker in de schutting hoefde te slaan, en de volgende dag ook niet en die daaropvolgende dag ook niet. Er waren maanden, zo niet jaren voorbij gegaan, maar het was hem gelukt. Toen zei zijn vader: ‘nu moet je elke keer dat je je beheersing kunt behouden één spijker uit de schutting halen.’ Ook dit duurde jaren, maar op een goede dag trok de jongen de laatste spijker uit de schutting. Zijn vader nam nu zijn zoon mee naar de schutting en zei: ‘kijk eens naar de schutting, zie je al die duizenden gaatjes. Die gaan nooit meer weg. Dat zijn dezelfde beschadigingen die je in je Ziel slaat, elke keer dat je boos wordt. Wat je geleerd hebt is niet boos te worden. En het blijkt dat het kan, zonder dat je hetzelfde probleem niet kunt oplossen’.

Welke wijsheid ligt er in dit verhaal?

Boosheid is een zeer gemakkelijke emotie. Je kan boos worden door onwetendheid, aversie of begeerte. Dit zijn ‘de drie vergiften’ waaruit negatief handelen vanuit het Ego ontstaat. Vaak kun je naderhand heel goed verklaren dat het eigenlijk niet nodig was om boos te worden. Alleen, dat is naderhand. Door meer vanuit je Boeddha-natuur te leven en te reageren zul je minder boosheid ontwikkelen.

2e Leefregel - ik maak mij vandaag geen zorgen

Als je gaat kijken naar de zorgen, problemen en moeilijkheden waarmee je zit, dan kun je die grofweg in twee categorieën opdelen:

 • zorgen die je overkomen
 • zorgen die je zelf maakt.

Er zijn opvallend veel zorgen die jezelf maakt. Verschrikkelijk veel problemen gaan bijvoorbeeld over aankopen, vakantie, hypotheek, inkomen en andere geldproblemen. De echte ‘armen’ daar gelaten zijn dit maar relatieve luxeproblemen welke ingegeven zijn door begeerte (één van de 3 vergiften afkomstig uit het ego). En hoe meer je geleid wordt door ego des te minder je geleid wordt door je Boeddha-natuur des te lager je spirituele staat. En die spirituele staat is belangrijk bij Reiki.

Ook veel relationele problemen doen we onszelf aan. Identiteitsproblemen zoals jezelf te dik vinden zijn ook zelf ontwikkelde problemen. Andere problemen zijn die je overkomen. Ziekte, dood, verdriet en andere ellende zijn allemaal verwijzingen naar de eerste van de vier Boeddhistische edele waarheden: ‘Het leven is lijden’. Hoe jij met dit lijden omgaat zijn karmische lessen die je moet doorstaan op de manier die jij wijs acht. Ook dit bewijst jouw spirituele staat. Naar mijn mening is deze Reikiregel: ‘Ik maak mij vandaag geen zorgen’ een test in hoeverre jouw spirituele staat ontwikkeld is. Aangezien niemand dat voor een ander kan en mag beslissen moet je dat zelf doen.

3e Leefregel - wees vandaag dankbaar voor alles wat leeft

Mikao Usui was dus een Boeddhist en geloofde in de reïncarnatie theorie. Het is niet nodig zelf hierin te geloven, maar het maakt het wel makkelijker de regel te begrijpen en uiteindelijk te voelen. Het Boeddhisme gaat uit van reïncarnatie. Nu bestaan er binnen de verschillende Boeddhistische stromingen verschillende opvattingen hierover, maar een Boeddhist gaat er van uit dat je meerdere levens leidt. Dit doe je omdat je spirituele staat nog niet groot genoeg is om afscheid te kunnen/mogen nemen van deze aardse wereld. Door een leven te leven en je spirituele staat te verhogen leer je de lessen die nodig zijn (karma). Dit kan meerdere levens duren. En aangezien 6 miljard mensen gemiddeld om de 50 jaar reïncarneren, kan iedereen dus een geliefde, familielid of kennis uit een voorbijgaand of komend leven zijn. ‘Behandel een ieder zoals je naaste’ heeft hierop betrekking.

Binnen het boeddhisme zijn drie aspecten erg belangrijk:

Vooral de tweede regel heeft veel betrekking op de regel van Mikao Usui ‘Wees vandaag dankbaar voor alles wat leeft.’

De Muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) heeft Dr. Albert Schweitzer (1875-1965) doen besluiten missiewerk te gaan doen in Afrika. Bach zelf heeft nooit kunnen vermoeden dat hij uiteindelijk invloed had om arme straatkinderen in Gabon. Zo heeft iedereen invloed op iedereen. Direct of indirect.

Als je zelf niet lekker in je vel zit straal je dat uit naar anderen. Kun je geen dankbaarheid uiten, dan straal je dat uit naar anderen. Zoals je dus positieve energie kunt uitstralen naar anderen, zo kan je ook negatieve energie uitstralen naar anderen.

Dit bedoelde Mikao Usui met deze leefregel.

4e Leefregel - ik verdien mijn brood op een eerlijke manier

Mikao Usui heeft meerdere keren gezegd dat Reiki voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat niemand zich mag verrijken aan Reiki. Hij heeft dit zelfs op laten nemen in zijn statuten van zijn Reikipraktijken welk hij opgericht heeft en het benoemd in zijn eigen handboek. De bedragen die gevraagd worden voor zowel een Reikibehandeling als voor een cursus moeten dus billijk zijn voor iedereen. Het geld mag geen opstakel zijn voor iemand die Reiki wil ontvangen. Daarnaast behoor je met het geld dat je ontvangt op een verstandige manier om te gaan. We weten dat Mikao Usui de spirituele staat van een persoon belangrijk achtte voor het welslagen van een Reikibehandeling. Hij beschrijft dat mensen met een lage spirituele staat een veel langere behandeling nodig hebben dan mensen met een hogere spirituele staat. Ook achtte hij het wenselijk dat iemands spirituele staat hoog genoeg is voor de verschillende Reiki initiaties. Nu is het erg moeilijk om iemands spirituele staat te meten. Maar een duidelijke graadmeter voor Usui was iemands beroep en zijn manier van in het leven staan. Volgens Usui kan een hebzuchtig iemand nooit een hoge spirituele staat hebben aangezien hij materie hoger op zijn verlanglijst heeft staan dan spiritualiteit. En aangezien iemands broodwinning de belangrijkste inkomstenbron is om zijn hebzucht te bevredigen, is dat een belangrijke graadmeter. Ook datgene wat iemand met zijn geld doet is hierin van belang.

5e Leefregel - ik eerbiedig mijn leraren, ouderen en ouders

In de Boeddhistische filosofie is men er zeer van bewust dat de overdracht van (spirituele) kennis zeer belangrijk is. Deze overdracht vindt plaats van leraar op leerling. De leerling leeft jaren bij zijn leraar en verzorgt deze. In ruil krijgt hij spirituele kennis, dit gebeurt niet alleen mondeling maar ook via praktische handelingen. Praktijk en theorie gaan zo hand in hand. De leerling wordt opgeleid tot hij door de leraar als zijns gelijke wordt gezien. De leraar heeft de leerling niets meer te leren. Nu kan de leerling een andere leraar op zoeken en verder leren, hij kan ook zijn kennis zelf gaan uitdragen. In beide gevallen behoort de leerling respectvol met de overgedragen kennis om te gaan. Echter de kennis die hij heeft ontvangen is onlosmakelijk verbonden met de leraar van wie hij de kennis heeft ontvangen. Door zijn leraar te eren, eert hij de ontvangen kennis. Dit zelfde geldt ook voor ouders. Zij zijn (vooral in het autocratische Japan) ook overdragers van kennis, namelijk de opvoeding. Door je ouders te eren, eer je de kennis die je van hen ontvangen hebt. Ik eerbiedig mijn leraren, ouderen en ouders, is ook op een andere manier uit te leggen. Namelijk, heb respect voor je medemens. Als je respect voelt voor de medemens, dan doe je dat vanuit je Boeddha-natuur, vanuit je ZIJN. Dit in plaats van kijken vanuit je Ego, wat vaak leidt tot ergernis, jaloezie of haat.

Weten dat ieder mens in principe een liefdevol wezen is, en dat alleen zijn daden slecht kunnen zijn (ingegeven door Ego) maar niet zijn ZIJN. Zolang je gericht blijft op iemands ZIJN zie je alleen iemands liefdevolle kant. Zodoende kan je altijd iemands slechte daden vergeven vanuit mededogen. Dit is een zo belangrijk aspect binnen het Boeddhisme, dat we mogen aannemen dat dit ook bedoeld wordt met deze Reikiregel.