Gemeenschap en orgasme

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Tantra
Tantra en seksualiteit
Art Gallery (Tanjore, Inde) (13902683658).jpg
Tantra en Seksualiteit
Tantristische seks
Seksuele energie
Gemeenschap en orgasme
Yab-yum houding
Tantra en homoseksualiteit
Intimiteit coaching
Begeleiding
Swedana
Intimiteit coaching
EndlessKnot03d.png
No-sex.JPG
  • Mag je bij Tantra gemeenschap hebben?
  • Is het verkeert als je opgewonden raakt?
  • Wat als je een erectie krijgt?
  • Wat als er een orgasme is?

Ook hier moet je niet kijken naar het effect of handeling, maar naar welke energie dit effect of handeling bewerkstelligt. Een erectie is niet verkeert als het spontaan opkomt, wel als je het vanuit seksuele energie stimuleert.

Orgasme

Aangaande het orgasme en Tantra bestaan er vele dogma's en onjuistheden. Van oudsher wordt er weinig tot niets vermeld over de orgasme. Het wordt gezien als een gewaarwording, een uiting van het lichaam op de processen in het lichaam. De hartslag kan veranderen, de lichaamstemperatuur kan verhoogd raken, emoties kunnen tot uitbarsting komen, iemand kan in een lach-kick raken, kan gaan trillen en kan een orgasme ervaren. Dat alles is juist noch onjuist, het is er gewoon. En als het slechts een gevolg is van het proces mag het er zijn. Natuurlijk geraakt iemand uit balans door een huilbui en is het lichaam in shock als het gaat trillen, zo ook als er een orgasme plaatsheeft. Maar dat is wat er op het moment gaande is, accepteer het, ga er niet in mee en laat het los. Keer terug naar de balans, de prana energie en naar de Metta-ji.

Het ophouden van het de ejaculatie (mannelijk orgasme) is niet een techniek welk van oudsher in de Tantra hoort maar is ingebracht vanuit de zijderoute met arabische karavanen. Bekend is dat het Tibetaans Boeddhisme meerdere technieken heeft overgenomen uit Perzië zoals de gesprekstechniek Hamar bagram. Zo ook de 2 technieken 'Imsak' en 'Karezza'.

Het onthouden van een orgasme

Het beheersen van het orgasme is niet hetzelfde als het onthouden ervan. Het is ook onjuist dat deze techniek alleen bij mannen van belang is, ook vrouwen kunnen deze techniek toepassen.

Imsak

Imsak is een weinig spirituele leer om het orgasme op te houden ten einde langer (lees: met meerdere vrouwen) te kunnen vrijen. Een welgestelde Arabier (zoals de handelaren uit de zijderoute) had een harem en een gewone man was het niet gegeven al zijn jonge vrouwen tevreden te stellen. Een man die bekend was met Imsak kon dat echter wel, volgens de overlevering tot aan 10 vrouwen per nacht. Bij de laatste (zijn lievelingsvrouw) vond dan uiteindelijk het orgasme plaats.

Karezza

Karezza is niet van oudsher Arabisch maar Italiaans en betekent 'streling'. Het is een techniek waarbij coïtus plaatsheeft zonder dat de man een ejaculatie krijgt. De vrouw mag het desgewenst wel. Er zijn meerdere vaianten en technieken van de Karezza, maar ze gaan allemaal uit van de stille beweging (bewegen zonder te bewegen), ofwel van streling. Tijdens de coïtus is er een minimale beweging, genoeg om de erectie te bewaren. Dit wordt vervolgens zo lang mogelijk volgehouden.

ODR

ODR is een afkorting voor 'op de rand'. Hierbij blijf je zo dicht mogelijk én zo lang mogelijk vlak tegen het orgasme aanleunen. Het is binnen de tantristische seks een methode waarbij Surya Tantra en Tantra yantra elkaar aanraken en overlappen. Het is puur meditatief en de techniek lijkt erg veel op Karezza.

EMO en VMO

NEMO is een afkorting voor 'niet ejaculair mannelijk orgasme', VEMO voor 'veelvoudig mannelijk orgasme'. Deze technieken komen voort uit de tao van seks welk samengesteld is door Huang Ti, de gele keizer die regeerde over China van 2697 tot 2597 voor Christus. Hierin staan technieken welke lijken op Karezza en ODR maar waarbij uiteindelijk wel een orgasme plaatsheeft, maar dan intern. In de Tantra kennen we dit fenomeen als 'flush'. Wél een orgasme

Het onthouden van het orgasme is nooit een doel op zich. Binnen een Tantra sessie kan een ejaculatie plaatsvinden, bewust of onbewust. Soms is het juist goed om een ejaculatie op te wekken. Mannen kunnen na uren Tantra last krijgen van ‘blauwe ballen’. De balzak is gewend om een ejaculatie op gang te brengen en knijpt zich samen. Als dit langdurig zo blijft voelt de man een steeds sterkere druk aan de balzak, wat letterlijk een blauwe kleur gaat geven. Tevens voelt het alsof de man stevig tussen de benen genomen is en dit kan soms we 1 á 2 dagen blijven duren. Een ejaculatie is dan dé manier om hiervan verlost te raken. Hierbij gaat wel enige prana verloren, maar dat zal lang niet alles zijn, helemaal niet na een langdurige sessie. Ook energetisch kan een orgasme soms een positief resultaat hebben. Zo kan het je weer aarden en het gevoel geven de piek van de energie kwijt te raken. Ook als je niet de sessie hebt opgebouwd in blokken van 5 kwartier á anderhalf uur, kan je een ongewenste gemoedstoestand krijgen waar je middels een orgasme makkelijk en snel weer uit kunt komen.

Binnen de meditatie oefeningen leer je om kalapa’s weg te ademen vanuit de Hara. Eenzelfde ontlading van negatieve energie kan ook plaatsvinden door deze te verbinden aan het orgasme. Zodoende krijg je een werkelijke ontlading. Binnen de Tao en andere leren waarbij een connectie wordt gemaakt tussen spiritualiteit en erotiek zijn veel technieken waar het fysieke lichaam wordt gebruikt om processen te stimuleren of te temperen. Zo hecht men grote waarde aan de bodembekkenspieren en de PC-spier om het orgasme tegen te houden. Ook bepaalde yoga houdingen worden toegepast. Deze technieken zullen ogenschijnlijk hun enkelvoudige resultaat hebben, als we dieper gaan kijken blijkt dat deze technieken zeer contra zijn met datgene Tantra juist behelst. De Tantra-Dharma stelt heel duidelijk dat alles wat zich op het fysieke lichaam aandient een uitwerking is van een kalapa op energetisch niveau (emotionele-, mentale- of spirituele lichaam). Wil je dus de kalapa’s verwijderen dien je ook bij die lichamen te zijn en niet op het fysieke lichaam. Als ik over mijn slapen wrijf zal mijn hoofdpijn minder worden of zelfs verdwijnen, maar de bron van de hoofdpijn blijft bestaan op het emotionele vlak. Die masseer ik er zo niet uit.

Als mijn opwinding dermate groot is dat ik een orgasme nauwelijks kan bedwingen kan ik een yoga houding aannemen waarbij binnen korte tijd een grote hoeveelheid melkzuur vrijkomt. Door de verkramping en de adrenalineafgifte zal mijn opwinding temperen. Is nu mijn doel bereikt? De opwinding is inderdaad minder, maar op energetisch niveau is er niets veranderd waardoor deze situatie zich in de toekomst zeker zal gaan herhalen. Tegelijk heb ik ervoor gezorgd dat mijn lichaam verzuurd is geraakt wat een terugkeer in de Metta-ji zeker zal bemoeilijken. Ik heb mijn gehele lichaam in een grote mate van onbalans gebracht enkel en alleen om een orgasme te voorkomen. Dit is niet de manier om Tantra te bedrijven, Tantra is geen opsomming van kunstjes. Je spirituele staat laat zich niet meten aan hoe lang iemand zijn orgasme kan temperen.

De PC spier

Het aanknijpen van de PC- en bodembekkenspieren heeft ook een terugtrekkende werking op het orgasme bij zowel de man als de vrouw. Maar het is een lapmiddel omdat de opwinding reeds daar is. Als je (nog) niet tot een orgasme wilt komen, zorg er dan voor dat de opwinding er niet is of dat deze transformeert. Plaats de verandering welk je wilt teweegbrengen dus bij de bron neer en niet bij het gevolg. Als je partner 3 maal daags de hik heeft, laat diegene niet 3 keer op een dag uit de vel springen van schrik. Leer een andere ademhaling aan waardoor de hik vanzelf verdwijnt. Blijf altijd naar het energetische lichaam luisteren als zijnde de bron van de kalapa’s en blijf naar het fysieke lichaam luisteren als zijnde het gevolg van de kalapa’s en plaats de gewenste verandering altijd bij de bron. Eigenlijk is dit een variant op de stelling: Blijf altijd in het Hier en het Nu. Blijf altijd in de Metta-ji, luister naar de energie, luister niet naar de gevolgen en bijeffecten van de energie. Dit zijn slechts interpretatie die het ratio/lichaam maakt en per definitie niet zuiver omdat er een oordeel op zit. Luister naar de puurheid van de energie in balans. Stimuleer een erectie of een orgasme niet door aan iets anders te denken, hoe effectief het ook moge zijn. Het projecteren alsof je als man met een goddelijke vrouw, of als vrouw met een god van een man aan het vrijen bent kan de opwinding danig doen toenemen, maar van Metta-ji en de daarbij behorende balans is dan weinig sprake meer. De verbinding met de partner is weg omdat je jezelf verbonden hebt met een visioen. Tevens degradeer je de partner waarmee je bent. Het temperen van je orgasme kan door aan schoonmoeders of aanverwante buren te denken, maar ook dit is niet de zuiverheid welk je binnen de Tantra zoekt. Het moge effectief zijn, maar wil je werkelijk zo vaak en op die momenten aan je schoonmoeder denken? Beter is het om de energie te laten transformeren, weg te ademen of een rustpauze in te lassen. En mocht je onverhoopt tot een orgasme komen, geniet er maar van. Leer ervan en geniet ervan, maar ga jezelf niet belasten met oordelen en veroordelen welk nergens op gebaseerd zijn. Geniet, laat je koesteren en ga verder binnen de Metta-ji.

Het moet heel duidelijk zijn dat de Kum-nye geen enkele morele uitspraak doet over welk onderwerp dan ook. Ook over de coïtus en het orgasme wordt, in tegenstelling tot andere Tantra scholen, geen positief of negatief oordeel gegeven. Wederom verwijst de Kum-nye naar de Metta-ji en de Namasté-ji, deze zullen aantonen of ruimte is voor gemeenschap. Niet de handeling bepaald de balans, maar de balans bepaald de handeling. De mogelijke voor- en nadelen op een rijtje, hoewel de goede verstaander zal inzien dat een nadeel evengoed een voordeel kan zijn en vica versa. Wederom, de energie bepaald.

Nadelen van gemeenschap en orgasme

een belangrijk nadeel is het gezondheidrisico welk je loopt bij coïtus. Er is een kan op overdracht van Soa’s, schimmelinfecties en Hiv. Wees dus zeker dat je partner te vertrouwen is. Condoomgebruik is natuurlijk mogelijk, maar wordt binnen de Tantra afgeraden. net als zoenen is de coïtus een zeer moeilijke techniek binnen de Tantra. Beide zijn namelijk sterke uitnodigingen om jezelf te verliezen in de gemoedstoestand en de begeerte. Omdat andere energiestromingen zo prominent opkomen is het moeilijk om de Metta-ji en de Namasté-ji te blijven ervaren. hoe mooi een gemeenschap ook mag zijn, het is binnen de Tantra altijd een middel, nooit een doel. Dit kan aanvoelen alsof de waarde van het samenzijn een degradatie ondergaat, dat is geenszins het geval. De gemeenschap ligt sterk in onze conditionering verankert als iets heel bijzonders, iets wat je alleen met iemand doet waar je van houdt. De termen ‘slet’, ‘goedkoop’ en ‘weggeven’ komen al snel op als het op een andere manier beleefd wordt. Hoe moeilijk het ook mag zijn, er moet een duidelijk verschil ingezien worden tussen het samenzijn met je geliefde en het samenzijn met een tantrik. Het is hetzelfde verschil als seks en Tantristische seks. Zolang dat verschil nog niet ervaren is, is het verstandig de coïtus achterwege te laten binnen de Tantra. Oók als je de Tantra wilt gaan beleven met je geliefde.

Binnen de Tantra leiden de transformaties ertoe dat Parvati opgaat in prana en dat prana zich verdeeld over het gehele lichaam. Dit kan ertoe leiden dat de man, ook al zou hij het willen, geen erectie kan krijgen. De man dermate aanwezig in de Metta-ji, dat elke vorm van fysieke opwinding getransformeerd wordt. Hoewel dit een prachtige beleving is van de Tantra, is het onhandig voor de coïtus. Wil de man toch een erectie krijgen, zal hij de opwinding moeten laten groeien wat meeneemt dat de Metta-ji verdwijnt. In een dergelijk voorval zijn er speciale Tantristische oefeningen.

Bij het orgasme zal een deel van de prana verbranden. Hoe groot dit deel is hang van meerdere factoren af, maar het kan substantieel zijn. Het is niet altijd verstandig en wenselijk om de prana te doen verbranden.

Voordelen van gemeenschap en orgasme

Reflexologiepunten welk aangeraakt worden tijdens de coitus
* H – hart, dunne darm en bloedvaten
* L – longen, dikke darm en huid
* MA – milt, alvleesklier, maag en spieren
* LV – lever, zenuwstelsel en galblaas
* N – nieren, urinewegen en beendergestel

Er zijn zeer zeker grote voordelen te vinden in zowel de coïtus als het orgasme. Voordelen die niet of nauwelijks met andere Tantristische technieken behaald kunnen worden. Echter, dit mag nooit een vrijgeleide om de Tantra op een losbandige manier te gaan benaderen, iets wat in andere Tantra scholen naar mijn mening wel gebeurd. Het zal niet moeilijk zijn om binnen de Surya Tantra het samenzijn op een fijne en bijzondere manier te ervaren. Echter, het samenzijn binnen de Shakta Tantra en Tantra Yantra is van een geheel andere aard en kan enkel bedreven worden door een zeer ervaren tantrik. Binnen de Kum-nye worden de technieken, meditatieoefeningen en mogelijkheden pas in de tantriki-ji opleiding aangedragen. Om deze reden worden deze ook niet in dit boek opgenomen. De onderstaande genoemde voordelen gelden dan ook voornamelijk voor de Surya Tantra. Zoals reeds gezegd bij de nadelen verbrand een deel van de prana tijdens het orgasme. Dit is ook de reden waarom bepaalde Tantrascholen het orgasme afkeuren. Echter, middels de ademhalingstechnieken is het mogelijk om een andere energie dan de prana te laten verbranden. Door negatieve energie te binden in de Hara is het mogelijk deze kwijt te geraken bij het orgasme. Alleen bij een zeer bedreven tantrika kan dit in gemeenschap gebeuren, zij ontvangt namelijk deels de negatieve energie bij de ejaculatie. Het kan echter ook buiten de gemeenschap gebeuren hoewel het samen-zijn element dan anders ervaren wordt.

Zowel op de lingham als op de yoni zijn reflexologie punten aanwezig die met elkaar corresponderen tijdens een juiste coïtus. Binnen Taoïsme is dit een belangrijk onderdeel en ook de Kum-nye werkt ermee. Er is geen houding denkbaar waar een groter huidoppervlak elkaar raakt als samenzijn in gemeenschap. Ook komen alle chakra’s op één lijn te liggen, ligt de ademhaling tegen elkaar en ook alle zintuigen

Veilig vrijen

Of je nu tijdens je Tantra sessie wel of geen gemeenschap hebt, de geslachtsorganen liggen vaak dicht bij elkaar en raken elkaar soms aan. Dit levert géén gevaar op voor Hiv maar wel voor enkele Soa's. Dit laat gelijk de bijna onmogelijkheid van het gebruik van een condoom tijdens een sessie zien; het is niet mogelijk uren lang een condoom te dragen. Je kunt met enkele houdingen en technieken meer veiligheid inbouwen:

  • geen lotushouding bij de yoga en de meditatie
  • niet tussen de benen plaats nemen bij de massage
  • als je een yoni of lingham aanraking hebt gedaan niet de eigen geslachtsorganen aanraken in de rest van de sessie.

Heb je tijdens een sessie wél gemeenschap, dan kun je altijd een condoom gebruiken. Maar hoe tantristisch is dat? Niet heel erg:

  • Tantra leeft namelijk bij de gratie van o.a. vertrouwen, en als je een condoom gebruikt vertrouw je de ander niet.
  • elke vorm van aankleding vormt een barrière tussen jou en je partner en een condoom is een vorm van aankleding.
  • een condoom beperkt, zo zijn er vele oefeningen welk je tijdens de coïtus met een (half)slappe lingham kunt uitvoeren maar niet mét condoom.

Ik ga niet verkondigen om zonder condoom te vrijen, ik zeg enkel dat een condoom tijdens de Tantra zijn beperkingen geeft. Is er géén volledig vertrouwen wederzijds, zorg ten eerste dat dit vertrouwen er komt. Twijfel je nog steeds, beperk je dan tot die oefeningen waarbij je geen contact met de geslachtsorganen hebt. Puur vanuit een tantristische perspectief gezien raad ik het gebruik van een condoom af.