5 voorschriften van de boeddhistische moraal

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Boeddhisme
4 edele waarheden
en het 8 voudige pad
Hong Kong Budha.jpg
4 edele waarheden
en het 8 voudige pad
De 4 edele waarheden
De 5, 8 en 10 voorschriften
De 5 voorschriften van de boeddhistische moraal
Het 8 voudige pad
Mindfulness
Vipassana
Dhamma wiel

de 4 edele waarheden en het 8 voudige pad

De 4 edele waarheden (cattãri ariyasaccãni), en het daaruit voortkomende 8 voudige pad, vormt de basis van de boeddhistische filosofie. Al in zijn eerste leerrede in juli 589 v. Chr. in het Hertenpark van Sarnath (nabij Varanasi, India) maakte Gautama de Boeddha melding van deze waarheden. De 4 edele waarheden en het 8 voudige pad is uitleg van de volgorde die iemand altijd volgt op het pad naar verlichting. het is tegelijk een beknopte inhoudsopgave van de gehele boeddhistische filosofie, zowel in theorie als in praktijk. Tot slot ligt binnen deze uitleg ook de Boeddhistische moraal opgesloten.

4 edele waarheden 8 voudige pad Pad-techniek Bereik
Leven bestaat uit Lijden Mindfulness morele discipline (Sillã)
Het Lijden kent altijd een oorsprong Mindfulness morele discipline (Sillã)
Deze oorsprong ligt altijd in jou Mindfulness morele discipline (Sillã)
De oplossing van het Lijden
is het 8 voudige pad:
zuiver spreken Mindfulness morele discipline (Sillã)
zuiver handelen Mindfulness morele discipline (Sillã)
zuiver levensonderhoud Mindfulness morele discipline (Sillã)
zuivere concentratie Concentratie meditatie focus ( Samadhi)
zuivere neutraliteit Concentratie meditatie focus ( Samadhi)
zuivere observatie Concentratie meditatie focus ( Samadhi)
zuivere gedachten Vipassana meditatie wijsheid/inzicht ( panna)
zuiver inzicht
(= 4 edele waarheden)
Vipassana meditatie wijsheid/inzicht ( panna)

Sillã

Op het boeddhistische spirituele pad van bevrijding naar Nibbana wordt de staat van volledige vrijheid van alle lijden, Sillã genoemd. Sillã is de basis waarop Sãmadhi (Concentratie) en Pañña (wijsheid) kunnen worden ontwikkeld. Zonder juiste moraliteit kan juiste concentratie niet worden ontwikkeld en zonder juiste concentratie kan wijsheid niet worden ontwikkeld. Morele discipline kan worden omschreven als het vermijden van onvaardige of ongezonde acties en betrokkenheid bij bekwame of gezonde acties. In de boeddhistische leer zijn ongezonde handelingen fysieke-, emotionele- en mentale handelingen waarbij de intentie achter een bepaalde handeling is gebaseerd op de negatieve eigenschappen hebzucht (lobha), haat (dosa) en waanideeën (moha) resulterend in negatieve of schadelijke gevolgen voor zichzelf, voor anderen of voor beiden. Heilzame handelingen zijn handelingen waarbij de intentie is gebaseerd op positieve eigenschappen van vrijgevigheid (alobha), liefdevolle vriendelijkheid (adosa) en wijsheid (amoha) met positieve of heilzame gevolgen voor zichzelf, voor anderen of voor beiden.

In de boeddhistische leer zijn er verschillende codes van morele discipline voor de lekengemeenschap en voor de kloostergemeenschap van boeddhistische monniken en nonnen. Voor de lekengemeenschap is de minimale moraliteitscode die van hen wordt verwacht, wat bekend staat als Pancha-sila, of vijf leefregels, waarvan wordt verwacht dat ze deze regelmatig in praktijk brengen. Er is ook een hogere code die bestaat uit 8 voorschriften die lekenboeddhisten mogen beoefenen op speciale religieuze dagen zoals de dag van de volle maan of de dag van de nieuwe maan van de maand en ook tijdens sommige meditatieretraites. Van degenen die het boeddhistische kloosterleven betreden, wordt verwacht dat ze 10 voorschriften in acht nemen met 227 aanvullende regels voor boeddhistische monniken en 311 aanvullende regels voor boeddhistische nonnen.

De vijf voorschriften

 1. Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het doden van levende wezens
 2. Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het nemen van dat wat niet gegeven is
 3. Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van seksueel wangedrag
 4. Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van incorrect spreken
 5. Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het gebruik van verdovende middelen, welke leiden tot onachtzaamheid

Pijl.png lees meer over dit onderwerp op: de 5, 8 en 10 voorschriften

Toevlucht in de Boeddha, Dhamma en Sangha

Bovenstaande 5 voorschriften zijn bedoeld voor praktiserende boeddhisten. Om boeddhist te worden neem je toevlucht tot de '3 edelstenen'ofwel de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Binnen deze context betekent:

 • De Boeddha; niet de persoon Gautama de Boeddha maar de mens die het pad gevonden en ontwikkeld heeft, deze zelf heeft afgelegd en vervolgens heeft onderwezen
 • Dharma; de lezingen (soetra's) waarin de gehele boeddhistische filosofie ligt opgeslagen. de Dharma is het belangrijkse van deze 3 'edelstenen'.
 • De Sangha; vertegenwoordigt de monastieke gemeenschap van leken, monniken en nonnen die of de volledige bevrijding hebben bereikt of aspiranten zijn van het hogere spirituele pad

Toevlucht kan iedereen nemen door bewust en weloverwogen de volgende 3 regels uit te spreken. Dit kan je geheel voor jezelf en alleen doen, het kan ook ten overstaan van een leraar of Sangha gebeuren.

 • Buddham saranam gachchami; Ik zoek toevlucht bij de Boeddha
 • Dhammam saranam gachchami; Ik zoek mijn toevlucht in de Dhamma
 • Sangham saranam gachchami; Ik zoek mijn toevlucht in de sangha

Wanneer men voor het eerst boeddhist wordt, zal men naast het zoeken naar toevlucht in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha, ook de vijf voorschriften reciteren en zich ertoe verbinden de vijf voorschriften na te leven. De vijf boeddhistische voorschriften worden gewoonlijk gevolgd door praktiserende boeddhisten, hetzij door ze te herhalen na recitatie door een lid van de boeddhistische geestelijkheid, hetzij door ze te reciteren voor een afbeelding of een standbeeld van de Boeddha. Van hen wordt verwacht dat ze deze voorschriften hernieuwen wanneer ze maar kunnen en sommigen hernieuwen ze regelmatig door hun dagelijkse recitaties. Het doel van de vernieuwing is jezelf eraan te herinneren hoe belangrijk het is om ze te observeren voor hun eigen bestwil in zowel dit leven als in toekomstige levens, voor het welzijn van anderen en om hun spirituele reis met een gezuiverde geest te vergemakkelijken.

onjuist naleven van de 5 leefregels

Naleving van de vijf voorschriften louter om sociaal gebrek aan respect of uit angst voor straf voor het overtreden van de bestaande wetten van het land of van God of andere hogere goddelijke autoriteiten te vermijden, zal de beoefenaar geen enkel moreel of spiritueel voordeel opleveren. Sommige boeddhisten reciteren de vijf voorschriften bij speciale gelegenheden of zelfs regelmatig zonder de intentie om ze na te leven, maar dit zal geen enkel voordeel opleveren voor henzelf of voor anderen. De voorschriften op zichzelf bezitten geen magische krachten om enig voordeel te verlenen aan degenen die ze reciteren maar ze niet correct naleven. In de meeste boeddhistische landen is het gebruikelijk om de drie toevluchtsoorden en de vijf voorschriften te reciteren voordat een religieuze gebeurtenis begint.

Pijl.png lees meer over dit onderwerp op: Hoe wordt je een Boeddhist

Het 1e voorschrift; Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het doden van levende wezens

In deze context omvatten levende wezens niet alleen mensen, maar alle levende wezens, zowel groot als klein, inclusief dieren, insecten, enz. die onze omgeving met ons delen. Naast het doden valt ook elke vorm van het schaden, verwonden, martelen en mishandelen van een levend wezen in de geest van dit voorschrift. Vernietiging van een leven tijdens het uitoefenen van iemands professionele activiteiten, maar ook bij sportieve activiteiten voor plezier of competitie zoals jagen, vissen en racen, kan ook onder dit voorschrift vallen. De intentie of wil is een belangrijke factor bij het uitvoeren van een moorddaad die door een persoon kan worden gedaan, direct door zijn eigen lichamelijke acties of indirect door instructies of bevelen aan anderen te geven om de daad van doden uit te voeren.

Er zijn 5 factoren die nodig zijn om het doden binnen dit voorschrift te voltooien;

 • Er moet een levend wezen zijn
 • Het besef dat het een levend wezen is
 • De intentie om dat levende wezen te doden
 • Een bepaalde methode toepassen om dat levende wezen te doden
 • De dood van dat specifieke levende wezen door die methode

Zoals blijkt uit deze 5 factoren, zijn het besef dat het object van deze actie een levend wezen is en de intentie of wil om dat levend wezen te doden belangrijke factoren, en alleen wanneer dat levend wezen zijn leven verliest als gevolg van de actie dat dit voorschrift wordt beschouwd als volledig geschonden. De drie wortels van ongezonde acties van hebzucht, haat en begoocheling kunnen aanleiding geven tot de actie van het doden, hetzij afzonderlijk of in combinatie met elkaar. Doden geworteld in haat wordt als ernstiger beschouwd dan doden geworteld in hebzucht. Ook kan een daad van moord met voorbedachten rade moreel verwerpelijker zijn dan een impulsieve moord, en de morele kwaliteiten van het slachtoffer kunnen ook van invloed zijn op de ernst van de overtreding. Het doden van een mens kan bijvoorbeeld als ernstiger worden beschouwd dan het doden van een dier.

Het 2e voorschrift; Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het nemen van dat wat niet gegeven is

Dit voorschrift omvat het stelen of wegnemen van iets dat rechtmatig aan iemand anders toebehoort en dat niet door de respectieve eigenaar aan zichzelf wordt aangeboden of gegeven. Naast diefstal kunnen ook andere vormen van het wegnemen van zaken die van anderen zijn door middel van diefstal, fraude of bedrog, evenals elke vorm van levensonderhoud waarbij sprake is van enige vorm van bedrog, omkoping, uitbuiting en manipulatie, onder dit voorschrift vallen. Werknemers die de taken waarvoor ze worden betaald niet vervullen, werkgevers die hun werknemers niet voldoende betalen voor het werk dat ze uitvoeren, misbruik van eigendommen van werkgevers of de staat, en handelaren die goederen van lage kwaliteit of laag gewicht aan klanten verkopen, kunnen allemaal worden overwogen binnen dit voorschrift vallen.

Er zijn 5 factoren die nodig zijn voor het voltooien van stelen binnen dit voorschrift;

 • Een object dat van iemand anders is
 • Het besef dat het van iemand anders is
 • De intentie of wil om het te stelen
 • Het proces van het nemen van dat object
 • In bezit nemen van het object

Net als bij het eerste voorschrift is de intentie of wil om iets te stelen dat bewust van een andere persoon is, een belangrijke factor bij het overtreden van het voorschrift. Een daad van stelen kan zijn oorsprong vinden in elk van de drie ongezonde wortels van hebzucht, haat en waanvoorstellingen, hoewel hebzucht de meest voorkomende wortel is.

het 3e voorschrift; Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van seksueel wangedrag

Naast seksueel wangedrag, is dit voorschrift door sommigen ook geïnterpreteerd als wangedrag in alle sensuele genoegens van elk zintuig van het lichaam.

 • Ongepaste seksuele relaties voor een man omvatten het hebben van een seksuele relatie met een vrouw die wordt verzorgd door haar ouders, broer, zus of andere familieleden, evenals iemand die getrouwd is of verloofd is met een andere man. Seksuele relaties met naaste verwanten, die volgens de traditie verboden kunnen zijn, en met religieuze nonnen vallen ook onder dit voorschrift.
 • Ongepaste seksuele relaties voor een vrouw omvatten een seksuele relatie met een man met wie het verboden is seksuele activiteiten te ontplooien, hetzij uit traditie, hetzij op religieuze gronden. Wat een getrouwde vrouw betreft, valt een seksuele relatie met een andere man dan haar echtgenoot onder dit voorschrift.
 • Seksuele relaties waarbij geweld, geweld, chantage, bedrog, bedreiging en omkoping betrokken zijn, kunnen ook in de geest van dit voorschrift worden opgenomen.

Er zijn 4 factoren die nodig zijn om seksueel wangedrag binnen dit voorschrift te voltooien;

 • Een seksuele partner die als illegaal of ongeoorloofd wordt beschouwd
 • Intentie om een ​​seksuele activiteit met die persoon aan te gaan
 • Het aangaan van een seksuele activiteit met die persoon
 • Genieten van de seksuele activiteit

In de meeste gevallen waarbij dit voorschrift wordt overtreden, kan de grondoorzaak hebzucht zijn, hoewel hebzucht in sommige gevallen kan worden geassocieerd met de andere twee ongezonde wortels van haat en waanideeën.

Het 4e voorschrift; Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van incorrect spreken

Dit voorschrift omvat valse spraak met de opzettelijke bedoeling om een ​​andere persoon te misleiden. We houden er niet van om voorgelogen te worden en waarderen de eerlijkheid van anderen in onze gemeenschap. Evenzo zullen anderen er ook niet van genieten om voorgelogen te worden en zullen ze eerlijkheid van ons waarderen. Valse spraak kan ook via non-verbale middelen zijn, zoals gebaren en schriftelijke communicatie.

Er zijn 4 factoren die nodig zijn om valse spraak binnen dit voorschrift te voltooien;

 • Een onwaarheid
 • De intentie om een ​​andere persoon of personen te misleiden
 • Poging om de onwaarheid over te brengen aan de andere persoon of personen
 • De onwaarheid overbrengen aan de andere persoon of personen die de betekenis ervan begrijpen

De grondoorzaak van het overtreden van dit voorschrift door valse spraak kan elk van de drie ongezonde wortels van hebzucht, haat en waanvoorstellingen zijn, afzonderlijk of in combinatie met andere factoren.

Het 5e voorschrift; Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het gebruik van verdovende middelen, welke leiden tot onachtzaamheid

De stoffen die in dit voorschrift zijn opgenomen, kunnen gefermenteerde alcoholen zijn, zoals bier, wijn en cider, gedistilleerde alcoholen zoals whisky, cognac, wodka, gin, arak en rum, en bedwelmende drugs zoals marihuana, cocaïne, heroïne, amfetaminen, opium en vele andere dergelijke. stoffen. Alcohol en andere bedwelmende middelen kunnen stoornissen veroorzaken in bewustzijn, zintuigen, aandacht, waarneming, mentale en fysieke zelfbeheersing en leiden tot achteloosheid. Een belangrijk aspect van dit voorschrift is dat iemand die dit voorschrift overtreedt, in staat is om ook de andere vier voorschriften te overtreden.

Er zijn 4 factoren die nodig zijn om het gebruik van alcohol of bedwelmende middelen binnen dit voorschrift te voltooien:

 • Alcohol of het bedwelmende middel is beschikbaar
 • Intentie om het te nemen
 • Het proces om het te nemen
 • De inname van alcohol of het bedwelmende middel

De grondoorzaken voor het overtreden van dit voorschrift zijn voornamelijk hebzucht en waanvoorstellingen en er moet worden opgemerkt dat het innemen van alcohol of andere bedwelmende middelen in medicijnen voor medische doeleinden niet neerkomt op het overtreden van het voorschrift.

Gezien het feit dat van alle vijf voorschriften wordt verwacht dat men zich ertoe verbindt zich te onthouden van het uitvoeren van bepaalde fysieke en verbale handelingen, kan men zich afvragen of de voorschriften veronderstellen dat degenen die ze naleven alleen negatief gedrag vertonen in plaats van enig positief gedrag. Dit is echter niet het geval, aangezien elk voorschrift zowel een negatief als een positief aspect heeft en hoewel het moeilijk kan zijn om strikte richtlijnen op te stellen met betrekking tot abstracte kwaliteiten zoals mededogen, welwillendheid, vrijgevigheid, eerlijkheid en tevredenheid, is het veel gemakkelijker om ze te ontwikkelen. zodra hun negatieve tegenhangers onder controle zijn.

De positieve en negatieve effecten van de 5 voorschriften

De intentie waarom iets wel of niet te doen is binnen het Boeddhisme heel belangrijk. Dat je een handeling met negatief gevolg niet doet is heel juist. Maar als je het niet doet uit angst gearresteerd te worden kan het aanleiding zijn dat je het een volgend keer wel doet als de angst voor arrestatie kleiner is. Met de juiste intentie zal je de handeling met negatief gevolg nu niet doen, maar later ook niet. Dit worden de 3 vormen van onthouding (virati's) genoemd. De 3 onthoudingen (virati's) zijn die (mooie) mentale factoren die bijdragen aan het voorkomen van lijden in spreken, handelen en levensonderhoud.

natuurlijke onthouding (sampattavirati)

Dit is het onthouden van onzuiver gedrag als de gelegenheid zich voordoet op basis van ego-gerichte factoren zoals status, aanzien of beroep. Iemand kan zich onthouden van stelen uit angst betrapt te worden wat zijn status zou schaden. Dit is een vorm van onthouden vanuit een onzuivere intentie en is conditioneel.

onthouding door het opnemen van leefregels (samãdãnavirati)

Dit is het conditioneel naleven van leefregels om zodoende te voorkomen dat we lijden veroorzaken middels ons gedrag. Een verschil met natuurlijke onthouding is dat we door het opnemen van leefregels de gelegenheid tot onzuiver gedrag deels uitbannen. Een monnik leeft in een klooster en en heeft geen bezit, heeft geen baan of andere verantwoordelijkheden en komt zodoende niet in situaties waar bijvoorbeeld een getrouwde burger wel in verkeert. De gelegenheid tot onzuiver gedrag is dan deels afwezig en zodoende komt deze onthouding voort uit sillã.

onthouding door uitroeiing (samucchedavirati)

Dit is de meest zuivere vorm van onthouding omdat deze voortkomt vanuit een zuivere intentie. Iemand hoeft zich niet te onttrekken aan situaties om zich toch zuiver te gedragen. Het zuivere gedrag komt voort uit een diepgeworteld inzien en begrip dat bhavana-maya pañña wordt genoemd. Dit uitroeien is een proces op zich waarin de vier onbegrensdheden ontwikkeld dienen te worden en van daaruit is onthouding door uitroeiing pas mogelijk.

De 5 voorschriften moeten helemaal begrepen worden en vanuit de juiste intentie volbracht worden. Pas dan zullen deze 5 voorschriften een positief effect op je gaan hebben:

Voorschrift negatief effect positief effect
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het doden van levende wezens niet doden omdat het niet hoort of mag ontwikkeling van liefdevolle vriendelijkheid, mededogen en welwillendheid voor alle levende wezens
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het nemen van dat wat niet gegeven is niet stelen omdat het niet hoort of mag ontwikkeling van eerlijkheid, vrijgevigheid en respect voor de rechten van anderen op hun eigendom
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van seksueel wangedrag geen seksueel wangedrag omdat het niet hoort of mag ontwikkeling van respect voor relaties en zelfbeheersing met betrekking tot sensuele verlangens
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van incorrect spreken niet liegen omdat het zo hoort of mag ontwikkleing vande gewoonte van ware spraak
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het gebruik van verdovende middelen, welke leiden tot onachtzaamheid geen verdovende middelen gebruiken omdat het niet hoort of mag ontwikkeling van helderheid van geest en oplettendheid

Bronnen

 • Bhikkhu Bodhi (1994) Toevlucht zoeken, de voorschriften volgen, Buddhist Publication Society, 282/284, Kandy, Sri Lanka.
 • The Discourse Collection: Selected Texts from the Sutta Nipata (1983), vertaling door John D. Ireland, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka.
 • Narada Thera (1985) Everyman's Ethics: Four Discourses of the Buddha , Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka.
 • Bhikkhu Bodhi 2012, Vipaka sutta, The Numerical Discourses of the Buddha, Anguttara Nikaya, Wisdom Publications.
 • Arnold, Sir Edwin, The Light of Asia, CreateSpace Independent Publishing Platform (6 augustus 2013).
 • Dr. Ari Ubeysekara, Pancha Sila: vijf voorschriften van de boeddhistische moraal.