Amitabha Boeddha

Uit dharma-lotus.nl
(Doorverwezen vanaf Amitabha)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Amitabha Boeddha
Categorie indeling
Home
Boeddhisme
Goden binnen het Boeddhisme
Goden binnen het Boeddhisme
Adi Boeddha
Algemene info
Boeddhistische kosmologie
Boeddhistische mythologie
Historische Gautama de Boeddha
De mythologische Boeddha's en Goden
Adi-Boeddha
Alle Boeddha's beschreven
Tara's
De Bodhisattva's
De 4 hemelde koningen
De Woeste Goden
Wiki-goden.jpg

Amitābha Boeddha, is de oudste en meest geliefde van De 5 Dhyani Boeddhas, hij is ook bekend als Amida Boeddha en staat aan het hoofd van de meest populaire Chinese boeddhistische scholen onder de leken. Zijn redding is beloofd aan allen die oprecht zijn naam aanroepen. Hij wordt ook gecoöpteerd als een van de 5 Dhyani Boeddhas in het esoterische boeddhisme, die in het westen zit in de richting van zijn zuivere land.

De 5 Dhyani Boeddha's

Tibetaanse Boeddhisten geloven dat de Adi-Boeddha, het oudste en hoogste wezen, de De 5 Dhyani Boeddhas heeft gecreëerd via zijn meditatieve krachten. De vijf Dhyani Boeddha‘s zijn geen historische figuren zoals Gautama de Boeddha maar hemelse Boeddha’s die we tijdens meditatie kunnen visualiseren. Het woord Dhyani is afgeleid van het Sanskriet dhyana, wat betekent “meditatie.” De Dhyani Boeddha worden ook wel Jinas genoemd (“Overwinnaars”). De 5 Dhyana Boeddha's hebben allemaal een richting en worden als zodanig ook afgebeeld in schilderingen en mandela's:

Ontstaan

Amitābha Boeddha is ook bekend als Amida Boeddha in China en Japan. Amitābha ontstond tijdens het Gandhara-tijdperk (1e eeuw na Christus) in het Kushan-rijk in het huidige Pakistan/Oost-Afghanistan). Amitābha betekent 'oneindig licht', wat het uitstralende mededogen uitdrukt van deze Boeddha die heeft gezworen alle wezens te redden die zijn naam aanroepen, zelfs als ze met de laatste adem worden aangeroepen.

Zowel de Panchen Lama als de Shamarpa Lama worden beschouwd als emanaties van Amitābha.

Oorsprong

Zijn oorsprongsverhaal vertelt over een koning die afstand deed van zijn troon om monnik te worden en Dharmakāra (jp. Hōzō Bosatsu) heette. Deze monnik beloofde een boeddhaveld, of rijk van deugd, te bouwen uit zijn eigen praktijken, waarin elk wezen, hoog of laag, dat zijn naam aanroept ter plekke herboren zou worden op een lotus en snel boeddhaschap zou bereiken. Dit boeddhaveld wordt meestal 'het zuivere land' genoemd, wat de naam geeft aan de boeddhistische school die zijn leer volgt. Het Pure Land-boeddhisme is een op geloof gebaseerde praktijk en volgt de premisse dat individuen zo verzonken zijn in karmische misvattingen dat het voor een individu simpelweg onmogelijk is om zichzelf te redden. Daarom komt verlossing door de 'andere kracht' van de Boeddha. In feite fungeert deze Boeddha als bemiddelaar voor het individu om Boeddhaschap te bereiken. In Japan, sommigen zagen deze school als lijnrecht tegenover de leringen van de zenschool, die eerder op 'zelfkracht' steunde dan op tussenkomst van buitenaf. De geleerde en filosoof DT Suzuki weerlegde deze tweedeling echter door te zeggen dat het verschil alleen een uiterlijke schijn was.

Amitābha Boeddha werd later gecoöpteerd als een van de vijf Dhyani-boeddha's die de wijsheid van onderscheidingsvermogen vertegenwoordigen en is verbonden met de Jhana van waarneming. Deze Jhana is een van de vijf aggregaten die Gautama de Boeddha onderwees als een praktijk om het niet-bestaan ​​van een zelf in de menselijke vorm te realiseren en is het vermogen dat waarneming van zintuiglijke gegevens met geheugen samenbrengt om de daad van herkenning te vormen. Het is de aanwezigheid van de klesa's of belemmeringen die verkeerde waarneming veroorzaken, het tegenovergestelde van onderscheidingsvermogen. Daarom is deze Boeddha de onthuller van het Reine Land in de zes zintuigbases.

Iconografie van Amitābha Boeddha

In de neergaande staande positie wordt Amitābha vaak getoond met de linkerarm bloot en naar beneden uitgestrekt met duim en wijsvinger elkaar rakend, met de rechterhand naar buiten gericht ook met duim en wijsvinger aanrakend. De betekenis van deze mudra is dat wijsheid (gesymboliseerd door de opgeheven hand) zelfs toegankelijk is voor de laagste wezens, terwijl de uitgestrekte hand laat zien dat Amitābha's medeleven gericht is op de laagste wezens, die zichzelf niet kunnen redden.

Wanneer Amitābha niet alleen wordt afgebeeld, wordt hij vaak afgebeeld met twee assistent-bodhisattva's, meestal Avalokitesvara aan de rechterkant en Mahāsthāmaprāpta aan de linkerkant. Deze iconografie staat bekend als een Amitabha-triade en komt vooral veel voor in Japanse en Koreaanse kunst.

Amitābha zou 84.000 gunstige en onderscheidende kenmerken vertonen die zijn vele deugden weerspiegelen. Amitābha kan vaak worden onderscheiden door zijn zittende houding in de 'meditatie-mudrā' (duimen die elkaar raken en vingers samen) met een Lotus in zijn handen.

Amitāyus en Amitābha

Er is een verschil tussen Amitāyus en Amitābha. Amitāyus (de Boeddha van Oneindig Leven) en Amitābha (de Boeddha van Oneindig Licht), zijn in wezen identiek, omdat ze elkaars weerspiegelingen zijn. Sutra's waarin Gautama de Boeddha de heerlijkheden van Sukhavati, de Zuivere Landen uiteenzet, spreken over de presiderende Boeddha soms als Amitābha en soms als Amitāyus. Wanneer hij wordt afgebeeld als Amitāyus, wordt hij afgebeeld in mooie kleren en juwelen en als Amitābha in eenvoudige monnikskleding. Ze zijn ook gewoon bekend als Amida in de Chinese en Japanse traditie. De afbeelding van het goudkleurige beeld in het artikel is van Amitāyus aangezien hij een vijfpuntige kroon draagt, wat de gemakkelijkste manier is om ze te onderscheiden. Amitāyus is een emanatie van Amitābha. Amitabha is het hoofd van de Lotus-familie.

Archeologische vondsten

Het eerste bekende epigrafische bewijs voor Amitābha is het onderste deel van een standbeeld gevonden in Govindnagar, Pakistan en nu gevestigd in het Government Museum, Mathura. Het beeld is gedateerd op "het 26e jaar van de regering van Huviṣka ", dwz ergens in de tweede helft van de tweede eeuw tijdens het Kushan-rijk , en was blijkbaar opgedragen aan "Amitābha Boeddha" door een familie van kooplieden.

De eerste bekende soetra waarin Amitābha wordt genoemd, is de vertaling in het Chinees van de Pratyutpanna Samādhi Sūtra door de Kushan-monnik Lokakṣema rond 180. Dit werk zou aan de oorsprong liggen van zuivere landpraktijken in China en werd geïntegreerd met en beïnvloed door de reeds gevestigde taoïstische en confucianistische principes en praktijken.

Het verschijnen van dergelijke literatuur en sculpturale overblijfselen aan het einde van de tweede eeuw suggereert dat de leer van Amitābha zich waarschijnlijk in de eerste en tweede eeuw heeft ontwikkeld. Verder zijn er sculpturen van Amitabha in dhyani mudra's en bronzen beelden van Amitābha in abhaya mudra uit het Gandhara -tijdperk van de eerste eeuw, wat de populariteit van Amitābha in die tijd suggereert. Een van de laatste gebedsbeelden van Amitābha is te vinden in de kenmerkende zwarte steen van het Pala-rijk, het laatste boeddhistische rijk van India en verloor zijn invloed in de twaalfde eeuw als gevolg van islamitische veroveringen op het Indiase subcontinent.

De 5 Dhyana Boeddha's en hun gebied

De vijf Boeddha's zijn een gebruikelijke onderwerp in mandala's. Ze hebben allemaal een positie in de mandela:

Amoghasiddhi (noord)
Akshobhya (oost) Vairocana (voornaamste Boeddha) Amitabha (west)
Ratnasambhava (zuid)