Purna

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home - Boeddhisme - Personen uit de Pali-canon
Personen uit de pali canon
Alara Kalama
Ambapali
Ananda
Angulimala
Anuruddha
Assaji
Bimbisara
Devadatta
Khema
Maha Moggallana
Maha Kassapa
Pajapati Gotami
Pasenadi
Purna
Rahula
Subhuti
Sariputta
Uppalavanna
Upali
Yasodhara
Dhamma wiel

Onder alle leerlingen van Gautama de Boeddha stond Purna bekend als de beste leraar, degene die het beste de Dharma uit kon leggen. Purna is de kortere term van "Purnamaitrayaniputra", wat 'grenzeloze prediking en mededogen' betekent.

Purna kwam uit een rijke en gelukkige familie. Hij was erg geliefd bij zijn ouders. Purna voelde echter dat alle liefde en rijkdom in deze wereld tijdelijk waren, dus nam hij afscheid van zijn familieleden en zocht zijn toevlucht bij de Boeddha. Hij beloofde de waarheid te verspreiden om levende wezens te redden. Niet lang nadat hij monnik werd, werd Purna een Arahat, de hoogste staat onder de discipelen.

Boeddha's profetie

Op een keer sprak Boeddha met zijn discipelen over causaliteit. Purna stond op en liep naar Boeddha. Hij bracht hulde aan de Boeddha en staarde met toegewijde ogen naar Boeddha's medelevende blikken. Hij voelde dat geen woorden de verdienstelijke deugden van de Boeddha konden uitdrukken, dus streelde hij zijn borst met zijn handen, in de hoop dat Boeddha zijn gevoelens kon begrijpen.

Boeddha begreep de betekenis van Purna en zei: "Purna! Je hebt me geholpen de waarheid van het universum te verspreiden en bewuste wezens te bekeren. Onder de predikers ben je nummer één. Je zult een Boeddha worden en je naam zal Dharmaprabhasa Boeddha zijn."

Boeddha's profetie deed Purna huilen van vreugde. Hij betoonde opnieuw respect aan de Boeddha en keerde terug naar zijn stoel.

Boeddha's profetie had de andere monniken erg nieuwsgierig en verrast gemaakt omdat Purna alleen de staat van arahat had bereikt en niet van bodhi. Boeddha wist dat ze zo zouden denken, dus sprak hij de vergadering toe: "Mede monniken!" Purna is goed in prediken, dus hij ontvangt de Dharmaprabhasa. Hij is de beste onder de predikers. Hij hielp me niet alleen de dharma te prediken, in zijn vorige levens steunde en hielp hij Boeddha bij het prediken en werd hij altijd geprezen als de nummer één prediker. Jullie moeten allemaal van hem leren! '

Waarschuwende rol in de sangha

Boeddha's mededogen en indrukwekkende deugden raakten meerdere koningen en landeigenaren in India en zij zochten hun toevlucht tot Boeddha. De koningen gaven het bevel: "Alle criminelen die bereid zijn de wereld af te zweren en hun toevlucht te zoeken bij Boeddha, zullen worden vrijgelaten." En zo vermengden sommige mensen met slechte morele karakters zich in de sangha.

Purna waarschuwde deze monniken die er alleen in naam waren: "Je kunt geen dingen doen die in strijd zijn met de regels en voorschriften van de Boeddha. We hebben het geluk dat de Boeddha als onze leraar ons de kans geeft om ons te bekeren. Als je dingen doet die schade toebrengen. onze religie, zul je niet alleen anderen schade toebrengen, maar ook jezelf. Ik hoop dat jullie allemaal serieus oefenen en de leringen van de Boeddha gehoorzamen. " De monniken werden aangeraakt toen ze dit hoorden.

Wat Purna ook deed, hij dacht altijd aan de toekomst van het boeddhisme. Boeddha prees vaak de waarschuwende rol van Purna in de sangha.

Verspreiding van de Dharma

Purna was erg enthousiast in zijn prediking. Hij was niet bang voor moeilijkheden als er mogelijkheden waren om de bodhi-zaden te verspreiden. Toen hij eens langs een bos liep, zag hij een paar monniken die in eenzaamheid aan het oefenen waren, dus zei hij: "Mede monniken! Wij zijn Boeddha's missionarissen en het is onze verantwoordelijkheid om levende wezens te bekeren en niet bij hen weg te blijven."

Toen de monniken zagen dat het Purna was, stonden ze op om hun stoelen aan Purna te geven en zeiden: "Eerbiedwaardige eer! We gingen naar verschillende plaatsen om te prediken, maar de mensen waren koppig en ondergedompeld in de vijf verlangens, ze doden ook om offers te brengen aan God. We gaven ze vol mededogen onze helpende handen, maar ze negeerden ons. Laat ze in dat geval doen wat ze willen, want als ze op een dag genoeg hebben geleden, zullen ze terugkeren. '

Purna wist dat ze moeilijkheden hadden ondervonden bij hun missionarissen en het enthousiasme waren kwijtgeraakt, dus leidde hij hen: "Ik ben het niet eens met jullie mening. Het werk is ongetwijfeld zwaar, maar om onze dankbaarheid aan Boeddha terug te betalen, moeten we alle moeilijkheden wegnemen om onze missies te volbrengen, anders gaan we tegen de wensen van de Boeddha in. Levende wezens leven in armoede, ze zijn arm als bedelaars, hoe durven ze de rijkdom van de Boeddha Dharma die je ze geeft niet gemakkelijk te aanvaarden? Onze verantwoordelijkheid is om de Boeddha Dharma te verspreiden en alle voelende wezens de Dharma-vreugde te laten delen. "

De monniken waren ontroerd door de toespraak van Purna en zetten hun missie voort.

houding in de prediking

Dankzij Purna kregen veel mensen de kans om de waarheid en het mededogen van de Boeddha te kennen. Purna verspreidde de Boeddha Dharma naar vele plaatsen en veel mensen zochten hun toevlucht tot de Boeddha nadat ze door hem bekeerd waren. Welke unieke kracht bezat Purna? Niemand wist het.

Op een dag vroegen een paar monniken aan Purna: 'Eerwaarde! Zelfs als je predikte in een verlaten land, zal de plaats veranderen in een heilige plaats. Als je dharmastem verschijnt, zullen de mensen ernstig luisteren. Behalve de Boeddha kan niemand prediken als goed als jij. Hoe heb je dat vermogen? '

Purna antwoordde bescheiden: 'Mijn succes in de prediking is te danken aan de hulp van Boeddha. Voordat ik predik, bid ik tot de Boeddha in de hoop dat Hij mij kracht zal geven. De mensen worden bewogen door de waarheid van de Boeddha en niet door mij.'

De monniken bewonderden zijn bescheidenheid en gingen door met vragen: "Eerbiedwaardige! Je predikte zo vaak en moest zelfs mediteren, maar je at geen voedzaam voedsel om je lichaam te versterken, wat is de kracht die je vasthoudt?"

"Bedankt voor je bezorgdheid. Als ik aan het lijden van de Boeddha denk, is wat ik deed echt onbeduidend. Na mijn prediking zal ik de Boeddha zien en naar zijn advies luisteren. De Dharmatoespraak van de Boeddha is de beste voedingsstof voor mij. naar verschillende plaatsen, maar de lichten van Boeddha beschermen me altijd en Zijn spraak blijft in mijn hart zodat ik me niet moe of stoer voelde. Als ik mensen zie neerknielen en tot de Boeddha bidt. Ik ben erg ontroerd, ik breng ook hulde aan Boeddha, biddend dat Boeddha ze zal ontvangen, ze vertrouwen en kracht zal geven. "

overal was thuis

Purna was druk met prediken. Behalve de basisbenodigdheden zoals kleding en een aalmoes, had hij geen andere bezittingen. Op een dag ontmoette hij een familielid uit zijn geboorteplaats. Na eerbetoon aan Purna, vroeg het familielid: 'Eerwaarde! Sinds je van huis ging, ben je nooit meer teruggekeerd naar je geboorteplaats, iedereen heeft je erg gemist. Je hebt helemaal geen rijkdom, waarom dwaal je rond? terug naar huis?"

Purna antwoordde: "Ik ben bezig met het redden van levende wezens van lijden tot geluk. De vier zeeën zijn mijn thuis en mijn familieleden zijn overal. Ik ben de leerling van de Boeddha en heb de verantwoordelijkheid om Boeddha Dharma te verspreiden. "

'Eerwaarde, ik bewonderde je onzelfzuchtige geest voor religie. Als je naar huis terugkeert, zal ik je zeker hartelijk verwelkomen. Ik hoop dat je de lichten van Boeddha in onze geboorteplaats zult brengen!'

"Dank je, het zal zijn zoals je wenst!"

Nadat hij dit had gezegd, vervolgde Purna zijn reis door Boeddha's zaden te zaaien.

manier van prediking

Purna wist dat het doel van prediken was om levende wezens te redden, dus de dharma moet bij hen passen. Voor verschillende mensen gebruikte hij verschillende methoden. Als hij bijvoorbeeld een dokter zag, vroeg hij: 'Een dokter kan de ziekte van het lichaam genezen, maar kan hij hebzucht, woede en onwetendheid van de geest genezen?'

'Eerwaarde, ik kan de ziekte van de geest niet genezen, u wel?'

"Ja! De leringen van de Heer Boeddha kunnen het vuil van levende wezens reinigen. Voorschriften, concentratie en wijsheid kunnen de ziekte van hebzucht, woede en onwetendheid genezen."

Als de persoon een gerechtsambtenaar was, vroeg hij: 'Kunt u voorkomen dat mensen een misdaad begaan?'

"Zelfs wetten van het land kunnen mensen niet beletten misdaden te begaan."

"Naast de wetten van het land, moet je de Boeddha Dharma ontvangen en gehoorzamen, de vijf voorschriften en regels van oorzaak en gevolg."

Purna's vaardige predikingstactiek had veel mensen ervan overtuigd hun toevlucht te zoeken tot Boeddha. Hij zag eens een paar boeren in het veld aan het werk en vroeg: 'Wil je weten hoe je naar zaligheid kunt ploegen om je wijsheid in het leven te vergroten?'

"Ja maar hoe?" vroeg de boer.

"Heb vertrouwen in de Triple Gem, respecteer de Sramana, zorg voor de zieken, doe liefdadigheid, zorg voor ouders, help familieleden en niet doden, zijn manieren om te ploegen voor zaligheid."

De boeren hielden hun handpalmen richting Purna. Ze waren bereid zijn leringen te aanvaarden.

Purna was snel van begrip en flexibel in zijn prediking, dus de leringen van de Boeddha werden algemeen aanvaard.

geest van prediking

Purna pakte vastberaden alle moeilijkheden aan. Ongeacht de gevaren en tegenslagen, verspreidde hij oprecht de leer van de Boeddha.

Op een keer vroeg Purna Boeddha's toestemming om in Sudana te prediken, maar Boeddha vond dat de plaats onontwikkeld was en dat de mensen wreed en onbeschaafd waren, dus adviseerde hij Purna om niet te gaan.

Purna zei echter: "Heer Boeddha, u hield van ons met mededogen waarvoor ik geen woorden kan vinden om mijn dankbaarheid uit te drukken. Ik ben bereid mij allemaal aan Dharma te geven en aan alle levende wezens om mijn dank aan Boeddha terug te betalen. Sudana is een onbeschaafd land waar geen predikers zijn geweest, daarom wil ik daar prediken. Ik smeek u, Heer Boeddha, om mij toestemming te geven. "

De Boeddha wilde van de gelegenheid gebruik maken om zijn discipelen te leren van Purna te leren, dus vroeg hij aan Purna: 'Goed gezegd, Purna. Wat als de mensen van Sudana weigeren je leringen te accepteren en je in plaats daarvan een standje geven?'

"Dat maakt niet uit, want zo eigenzinnig zijn ze niet."
"Wat als ze je aanvallen met stoten, stenen en stokken?"
"Dat maakt niet uit, want ze hebben me niet met een mes verwond."
' Wat als ze je met een mes verwonden?'
"Dat maakt niet uit, want ze zijn nog steeds menselijk genoeg, want ze hebben me niet vermoord."
'Wat als ze je vermoorden?'
'Dan moet ik hen bedanken dat ze me het Nirvana hebben laten binnengaan en dat ik Boeddha's dankbaarheid met mijn leven en lichaam kan terugbetalen.'

Boeddha was dolgelukkig. Hij prees Purna omdat hij het absoluut perfecte stadium had bereikt.

Les geven in Sudana

Purna verliet de Sangha en ging naar Sudana. Sudana was een arm land. De mensen daar leefden in armoede.

Purna leerde de inheemse dialecten en had geen problemen om met hen te communiceren. De inboorlingen waren echter nog steeds op hun hoede voor hem. Purna begreep dat het moeilijk was om de inboorlingen te inspireren om in zulke achtergebleven gebieden in de Boeddha Dharma te geloven. Het had geen zin hen de waarheid te vertellen. Belangrijker was het verbeteren van hun levensstandaard, dus begon hij met het behandelen van de zieke mensen daar.

Bovendien leerde Purna hun woorden, onderwees ze hen in de landbouw en manieren om het huis te onderhouden. 'S Avonds sprak hij met de inboorling over de vijf voorschriften en de wet van oorzaak en gevolg. De inboorlingen zochten uiteindelijk hun toevlucht tot de Boeddha, Dharma en Sangha. Purna had daar vijfhonderd discipelen.

Voorwaarden van missionarissen

Purna heeft zijn hele leven als bhikkhu in het teken gesteld om de Dharma uit te dragen en is van alle bhikkhu's de belangrijkste leraar geworden. Naast de drie mantels die een monnik draagt en zijn bedelnap had hij geen bezittingen. Hij had geen vaste verblijfplaats en reisde veel maar was ook vaak in de nabijheid van Boeddha te vinden. Net als Gautama de Boeddha was hij in staat de Dharma zo uit te leggen dat iedereen het begreep, van schriftgeleerde tot boer. Hij had een grote mensenkennis, inlevingsvermogen, didactische vaardigheden en beheerste de tien deugden:

  1. de deugd van het begrijpen van de Dharma
  2. de deugd een lezing te kunnen geven
  3. de deugt zonder angst te zijn in een grote menigte
  4. de deugd debatten te kunnen voeren
  5. de deugd van aangepast onderwijs geven
  6. de deugd de dharma te kunnen beleven
  7. de deugd waardigheid te beheersen
  8. de deugd van ijverige vooruitgang
  9. de deugd van onvermoeidzaamheid
  10. de deugd succesvol te zijn

Purna leerde deze tien deugden uit zijn hoofd. Hij predikte de hele tien jaar, maar was altijd aanwezig op Boeddha's verjaardag of wanneer Boeddha toespraken hield bij belangrijke ceremonies.

Op een keer, terwijl de Boeddha een openbare toespraak hield, bracht Purna hulde aan de Boeddha in de menigte. Boeddha was vervuld van vreugde en zei tegen hem: "Purna, we hebben je erg gemist. Hoe gaat het met je in Sudana? Ik weet dat je het in Sudana kunt redden, want je predikingsgeest en gezondheid zijn goed en je hebt een zeer vast vertrouwen in de Triple. Gem. Je bent meelevend, standvastig, intelligent en gezond. Je hebt goede debatvaardigheden en een waardige uitstraling. Medemannen! Onder mijn discipelen is Purna de prediker nummer één, jullie zouden hem allemaal moeten navolgen. '

Overlijden

Niemand wist wanneer en waar Purna Nirvana binnenging. We wisten alleen dat Purna altijd de Boeddha Dharma predikte en het publiek diende.